Kurz a rekvalifikace ISO 9001, 14001, 27001, 18001, 17025, 15189, SVP

 
 
 
 
 

Přehled všech kurzů

Oblast kurzu:
Název kurzu:
Místo konání:

Aktuální kurzy:

Název kurzu:Termín:Místo:
Procesní řízení v organizaci01.06.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Interní auditor zkušební a kalibrační laboratoře (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a ČSN EN ISO 19011:2019)01.06. - 02.06.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Procesní řízení a management rizik01.06. - 02.06.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři01.06. - 02.06.PrahaVOLNO
Management rizik02.06.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Úvod do systému managementu kvality (ISO 9001)05.06.PrahaOBSAZENO
Metrolog v organizaci - periodické školení05.06.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Interní auditor kvality (ISO 9001)05.06. - 06.06.PrahaOBSAZENO
Auditor integrovaného systému (ISO 9001 a ISO 14001)05.06. - 07.06.PrahaVOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001)05.06. - 08.06.PrahaVOLNO
Statistická regulace procesu – SPC06.06.PrahaVOLNO
Interní auditor EMS (ISO 14001)06.06. - 07.06.PrahaVOLNO
Úvod do EMS (ISO 14001)07.06.PrahaVOLNO
Management rizik v laboratoři07.06.616 00 BrnoVOLNO
Odchylková řízení, změnová řízení a CAPA v režimu SVP07.06.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Vedoucí a manažer kvality laboratoře V.07.06. - 08.06.616 00 BrnoVOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 14001 a ISO 45001)07.06. - 09.06.PrahaVOLNO
Budování týmu a týmová spolupráce08.06.616 00 BrnoVOLNO
Úvod do systému BOZP (ISO 45001)08.06.PrahaVOLNO
Interní auditor BOZP (ISO 45001)08.06. - 09.06.PrahaVOLNO
Interní auditor zkušební a kalibrační laboratoře – periodické školení (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018)12.06.PrahaVOLNO
Úvod do systému managementu kvality (ISO 9001)12.06.Žďár nad Sáz.VOLNO
Interní auditor kvality (ISO 9001)12.06. - 13.06.Žďár nad Sáz.VOLNO
Implementace požadavků normy ISO 15189:2022 – praktický nácvik pro manažery kvality zdravotnické laboratoře 12.06. - 13.06.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 9001 a ISO 14001)12.06. - 14.06.Žďár nad Sáz.VOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001)12.06. - 15.06.Žďár nad Sáz.VOLNO
Správce dokumentace I. - Organizace a řízení dokumentů13.06.PrahaVOLNO
Interní auditor EMS (ISO 14001)13.06. - 14.06.Žďár nad Sáz.VOLNO
Úvod do EMS (ISO 14001)14.06.Žďár nad Sáz.VOLNO
Nástroje řízení kvality – FMEA, 8D report, kontrolní plán, zvláštní znaky a jejich řízení, MSA a SPC 14.06. - 15.06.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 14001 a ISO 45001)14.06. - 16.06.Žďár nad Sáz.VOLNO
Technik kvality14.06. - 28.06.PrahaVOLNO
Harmonizovaná FMEA - 201915.06.PrahaVOLNO
Úvod do systému BOZP (ISO 45001)15.06.Žďár nad Sáz.VOLNO
Vedoucí a manažer kvality laboratoře VII.15.06. - 16.06.PrahaVOLNO
Interní auditor BOZP (ISO 45001)15.06. - 16.06.Žďár nad Sáz.VOLNO
Efektivní vedení pracovních porad16.06.PrahaVOLNO
Nápravné opatření, řešení reklamací a neshod - 8D reporty16.06.PrahaVOLNO
Projektové řízení I - pro začátečníky19.06.616 00 BrnoVOLNO
Metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři - periodické školení I.19.06.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Úvod do systému řízení kvality pro zdravotnické prostředky dle ISO 13485:201619.06.PrahaVOLNO
Interní auditor zdravotnické laboratoře (ČSN EN ISO 15189:2013 a ČSN EN ISO 19011:2019)19.06. - 20.06.616 00 BrnoVOLNO
Interní auditor dle ISO 13485:201619.06. - 20.06.PrahaVOLNO
Manažer BOZP (ISO 45001)19.06. - 21.06.616 00 BrnoVOLNO
Manažer kvality laboratoře - základní znalosti a dovednosti 19.06. - 22.06.PrahaVOLNO
Projektové řízení II - pro pokročilé20.06.616 00 BrnoVOLNO
Interní auditor laboratoře - periodické školení (ČSN EN ISO 19011:2019)26.06.616 00 BrnoVOLNO
Interní auditor kontrolní laboratoře v režimu SVP (GMP) – periodické školení26.06.PrahaVOLNO
Interní auditor kontrolní laboratoře v režimu SVP (GMP) – periodické školení26.06.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Interní auditor kontrolní laboratoře v režimu SVP/GMP pro začínající auditory26.06. - 27.06.PrahaVOLNO
Interní auditor kontrolní laboratoře v režimu SVP/GMP pro začínající auditory26.06. - 27.06.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Manažer kvality kontrolní laboratoře SVP/GMP 26.06. - 28.06.PrahaVOLNO
Manažer kvality kontrolní laboratoře SVP/GMP 26.06. - 28.06.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Implementace požadavků normy ISO 15189:2022 – praktický nácvik pro manažery kvality zdravotnické laboratoře 27.06. - 28.06.Žďár nad Sáz.VOLNO
Kvalifikace a validace v režimu SVP (GMP) 28.06.PrahaVOLNO
Kvalifikace a validace v režimu SVP (GMP) 28.06.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Interní auditor systémů managementu dle ČSN EN ISO 19011:2019 - periodické školení29.06.PrahaVOLNO
Audit procesu13.07. - 14.07.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři17.07. - 18.07.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Audit produktu 18.07.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Implementace požadavků normy ISO 15189:2022 – praktický nácvik pro manažery kvality zdravotnické laboratoře 19.07. - 20.07.PrahaVOLNO
Implementace požadavků normy ISO 15189:2022 – praktický nácvik pro manažery kvality zdravotnické laboratoře 19.07. - 20.07.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Interní auditor zdravotnické laboratoře - periodické školení (dle ISO 15189:2022)21.07.PrahaVOLNO
Interní auditor zdravotnické laboratoře - periodické školení (dle ISO 15189:2022)21.07.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Time management - efektivní řízení času25.07.PrahaVOLNO
Implementace požadavků normy ISO 15189:2022 – praktický nácvik pro manažery kvality zdravotnické laboratoře 22.08. - 23.08.616 00 BrnoVOLNO
Implementace požadavků normy ISO 15189:2022 – praktický nácvik pro manažery kvality zdravotnické laboratoře 22.08. - 23.08.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Úvod do systému managementu kvality (ISO 9001)04.09.PrahaVOLNO
Interní auditor zdravotnické laboratoře - periodické školení (dle ISO 15189:2022)04.09.616 00 BrnoVOLNO
Interní auditor kvality (ISO 9001)04.09. - 05.09.PrahaVOLNO
Implementace požadavků normy ISO 15189:2022 – praktický nácvik pro manažery kvality zdravotnické laboratoře 04.09. - 05.09.PrahaVOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 9001 a ISO 14001)04.09. - 06.09.PrahaVOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001)04.09. - 07.09.PrahaVOLNO
Interní auditor EMS (ISO 14001)05.09. - 06.09.PrahaVOLNO
Úvod do EMS (ISO 14001)06.09.PrahaVOLNO
Vedoucí a manažer kvality laboratoře I.06.09. - 07.09.616 00 BrnoVOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 14001 a ISO 45001)06.09. - 08.09.PrahaVOLNO
Úvod do systému BOZP (ISO 45001)07.09.PrahaVOLNO
Komunikační dovednosti07.09.616 00 BrnoVOLNO
Interní auditor BOZP (ISO 45001)07.09. - 08.09.PrahaVOLNO
Manažer a interní auditor HACCP11.09. - 12.09.616 00 BrnoVOLNO
Vedoucí laboratoře - organizace a řízení provozu laboratoře11.09. - 12.09.616 00 BrnoVOLNO
Vedoucí laboratoře - základní znalosti a dovednosti11.09. - 13.09.616 00 BrnoVOLNO
Manažer kvality laboratoře - základní znalosti a dovednosti 11.09. - 14.09.PrahaVOLNO
Metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři12.09. - 13.09.PrahaVOLNO
Management rizik v laboratoři13.09.616 00 BrnoVOLNO
Procesní řízení v organizaci14.09.616 00 BrnoVOLNO
Procesní řízení a management rizik14.09. - 15.09.616 00 BrnoVOLNO
Kreativní metody řízení 15.09.PrahaVOLNO
Management rizik15.09.616 00 BrnoVOLNO
Úvod do systému managementu kvality (ISO 9001)18.09.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Efektivní práce v MS Word - praktický nácvik18.09.PrahaVOLNO
Metrolog v organizaci18.09. - 19.09.616 00 BrnoVOLNO
Interní auditor kvality (ISO 9001)18.09. - 19.09.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Interní auditor zkušební a kalibrační laboratoře (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a ČSN EN ISO 19011:2019)18.09. - 19.09.PrahaVOLNO
Efektivní práce v MS Word a MS Excel - praktický nácvik 18.09. - 19.09.PrahaVOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 9001 a ISO 14001)18.09. - 20.09.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001)18.09. - 21.09.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Efektivní práce v MS Excel - praktický nácvik19.09.PrahaVOLNO
Interní auditor EMS (ISO 14001)19.09. - 20.09.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Úvod do EMS (ISO 14001)20.09.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Seznámení s požadavky normy ČSN EN ISO 20387:2021 Biotechnologie - Biobanky - Všeobecné požadavky na biobanky 20.09. - 21.09.PrahaVOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 14001 a ISO 45001)20.09. - 22.09.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Úvod do systému BOZP (ISO 45001)21.09.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Interní auditor BOZP (ISO 45001)21.09. - 22.09.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Implementace požadavků normy ISO 15189:2022 – praktický nácvik pro manažery kvality zdravotnické laboratoře 21.09. - 22.09.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Management rizik v laboratoři25.09.PrahaVOLNO
Manažer kvality zkušební a kalibrační laboratoře - pro pokročilé (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018)25.09. - 26.09.616 00 BrnoVOLNO
Vedoucí a manažer kvality laboratoře V.25.09. - 26.09.PrahaVOLNO
Budování týmu a týmová spolupráce26.09.PrahaVOLNO
Interní auditor systémů managementu dle ČSN EN ISO 19011:2019 - periodické školení27.09.PrahaVOLNO
Systém managementu v mikrobiologické laboratoři 27.09.PrahaVOLNO
Systém managementu v mikrobiologické laboratoři 27.09.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Úvod do systému řízení kvality pro zdravotnické prostředky dle ISO 13485:201602.10.616 00 BrnoVOLNO
Interní auditor dle ISO 13485:201602.10. - 03.10.616 00 BrnoVOLNO
Metrolog v organizaci02.10. - 03.10.PrahaVOLNO
Manažer kvality laboratoře - základní znalosti a dovednosti 02.10. - 05.10.616 00 BrnoVOLNO
Technik kvality02.10. - 20.10.PrahaVOLNO
Nápravné opatření, řešení reklamací a neshod - 8D reporty03.10.PrahaVOLNO
Statistické metody v laboratoři I. - úvod04.10.PrahaVOLNO
Harmonizovaná FMEA - 201904.10.PrahaVOLNO
Efektivní práce v MS Word - praktický nácvik04.10.616 00 BrnoVOLNO
Vedoucí a manažer kvality laboratoře VI.04.10. - 05.10.PrahaVOLNO
Efektivní práce v MS Word a MS Excel - praktický nácvik 04.10. - 05.10.616 00 BrnoVOLNO
Time management - efektivní řízení času05.10.PrahaVOLNO
Efektivní práce v MS Excel - praktický nácvik05.10.616 00 BrnoVOLNO
Čisté prostory05.10. - 06.10.PrahaVOLNO
Čisté prostory05.10. - 06.10.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Interní auditor laboratoře – procesní (vertikální) audit (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a ČSN EN ISO 15189:2013) 06.10.PrahaVOLNO
Představitel vedení pro kvalitu09.10. - 11.10.616 00 BrnoVOLNO
Představitel vedení pro EMS09.10. - 12.10.616 00 BrnoVOLNO
Ekolog / Manažer EMS09.10. - 25.10.616 00 BrnoVOLNO
Manažer kvality (ISO 9001)09.10. - 26.10.616 00 BrnoVOLNO
Manažer integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001)09.10. - 07.11.616 00 BrnoVOLNO
Vedoucí a manažer kvality laboratoře III. 11.10. - 12.10.PrahaVOLNO
Motivace a stimulace pracovníků12.10.PrahaVOLNO
Interní auditor zdravotnické laboratoře (ČSN EN ISO 15189:2013 a ČSN EN ISO 19011:2019)12.10. - 13.10.PrahaVOLNO
Interní auditor laboratoře - periodické školení (ČSN EN ISO 19011:2019)13.10.PrahaVOLNO
Úvod do systému managementu kvality (ISO 9001)16.10.616 00 BrnoVOLNO
Interní auditor zdravotnické laboratoře - periodické školení (dle ISO 15189:2022)16.10.PrahaVOLNO
Interní auditor kvality (ISO 9001)16.10. - 17.10.616 00 BrnoVOLNO
Interní auditor zkušební a kalibrační laboratoře (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a ČSN EN ISO 19011:2019)16.10. - 17.10.616 00 BrnoVOLNO
Interní auditor laboratoře - praktický nácvik (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, ČSN EN ISO 15189:2013 a ČSN EN ISO 19011:2019)16.10. - 17.10.PrahaVOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 9001 a ISO 14001)16.10. - 18.10.616 00 BrnoVOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001)16.10. - 19.10.616 00 BrnoVOLNO
Metrolog v organizaci - periodické školení17.10.PrahaVOLNO
Interní auditor EMS (ISO 14001)17.10. - 18.10.616 00 BrnoVOLNO
Úvod do EMS (ISO 14001)18.10.616 00 BrnoVOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 14001 a ISO 45001)18.10. - 20.10.616 00 BrnoVOLNO
Úvod do systému BOZP (ISO 45001)19.10.616 00 BrnoVOLNO
Interní auditor BOZP (ISO 45001)19.10. - 20.10.616 00 BrnoVOLNO
Mezikalibrační kontroly měřidel (metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři II.)20.10.PrahaVOLNO
Mezikalibrační kontroly měřidel (metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři II.)20.10.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Odpadové hospodářství23.10.616 00 BrnoVOLNO
Certifikace produktů, procesů a služeb dle ČSN EN ISO/IEC 1706523.10.PrahaVOLNO
Implementace požadavků normy ISO 15189:2022 – praktický nácvik pro manažery kvality zdravotnické laboratoře 23.10. - 24.10.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Interní auditor dle ČSN EN ISO/IEC 1706523.10. - 24.10.PrahaVOLNO
Právní předpisy v životním prostředí23.10. - 25.10.616 00 BrnoVOLNO
Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi24.10.616 00 BrnoVOLNO
Ochrana ovzduší a vodní hospodářství25.10.616 00 BrnoVOLNO
Řízení lidských zdrojů 25.10.616 00 BrnoVOLNO
Manažer BOZP (ISO 45001)25.10. - 27.10.PrahaVOLNO
Metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři - periodické školení I.26.10.PrahaVOLNO
Správce dokumentace I. - Organizace a řízení dokumentů27.10.PrahaVOLNO
Výklad požadavků ČSN EN ISO 50001:2019 - základní kurz30.10.PrahaVOLNO
Interní auditor zkušební a kalibrační laboratoře – periodické školení (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018)30.10.616 00 BrnoVOLNO
Interní auditor ČSN EN ISO 50001:2019 – Hospodaření s energií30.10. - 31.10.PrahaVOLNO
Manažer a interní auditor HACCP30.10. - 31.10.PrahaVOLNO
Interní auditor zdravotnické laboratoře (ČSN EN ISO 15189:2013 a ČSN EN ISO 19011:2019)30.10. - 31.10.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři30.10. - 31.10.616 00 BrnoVOLNO
Manažer a interní auditor EnMS dle ČSN EN ISO 50001:201930.10. - 02.11.PrahaVOLNO
Seznámení s požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17020:201201.11.PrahaVOLNO
Efektivní práce v MS Word - praktický nácvik01.11.Žďár nad Sáz.VOLNO
Vedoucí a manažer kvality laboratoře IV.01.11. - 02.11.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Efektivní práce v MS Word a MS Excel - praktický nácvik 01.11. - 02.11.Žďár nad Sáz.VOLNO
Hodnocení zaměstnanců 02.11.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Efektivní práce v MS Excel - praktický nácvik02.11.Žďár nad Sáz.VOLNO
Implementace požadavků normy ISO 15189:2022 – praktický nácvik pro manažery kvality zdravotnické laboratoře 02.11. - 03.11.PrahaVOLNO
Interní auditor zdravotnické laboratoře - periodické školení (dle ISO 15189:2022)03.11.Žďár nad Sáz.VOLNO
Úvod do systému managementu kvality (ISO 9001)06.11.PrahaVOLNO
Vedoucí laboratoře - organizace a řízení provozu laboratoře06.11. - 07.11.PrahaVOLNO
Interní auditor kvality (ISO 9001)06.11. - 07.11.PrahaVOLNO
Manažer integrovaného systému - rozšíření kvalifikace pro manažera kvality06.11. - 07.11.616 00 BrnoVOLNO
Vedoucí laboratoře - základní znalosti a dovednosti06.11. - 08.11.PrahaVOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 9001 a ISO 14001)06.11. - 08.11.PrahaVOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001)06.11. - 09.11.PrahaVOLNO
Interní auditor EMS (ISO 14001)07.11. - 08.11.PrahaVOLNO
Management rizik v laboratoři08.11.PrahaVOLNO
Úvod do EMS (ISO 14001)08.11.PrahaVOLNO
Metrolog v organizaci08.11. - 09.11.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 14001 a ISO 45001)08.11. - 10.11.PrahaVOLNO
Analýza systému měření - MSA09.11.PrahaVOLNO
Úvod do systému BOZP (ISO 45001)09.11.PrahaVOLNO
Interní auditor BOZP (ISO 45001)09.11. - 10.11.PrahaVOLNO
Interní auditor zdravotnické laboratoře - periodické školení (dle ISO 15189:2022)13.11.616 00 BrnoVOLNO
Představitel vedení pro kvalitu13.11. - 15.11.PrahaVOLNO
Představitel vedení pro EMS13.11. - 16.11.PrahaVOLNO
Ekolog / Manažer EMS13.11. - 29.11.PrahaVOLNO
Manažer kvality (ISO 9001)13.11. - 30.11.PrahaVOLNO
Manažer integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001)13.11. - 05.12.PrahaVOLNO
Metrolog v organizaci - periodické školení14.11.616 00 BrnoVOLNO
Interní auditor kontrolní laboratoře v režimu SVP (GMP) – periodické školení20.11.PrahaVOLNO
Interní auditor kontrolní laboratoře v režimu SVP (GMP) – periodické školení20.11.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Interní auditor zdravotnické laboratoře (ČSN EN ISO 15189:2013 a ČSN EN ISO 19011:2019)20.11. - 21.11.616 00 BrnoVOLNO
Interní auditor kontrolní laboratoře v režimu SVP/GMP pro začínající auditory20.11. - 21.11.PrahaVOLNO
Interní auditor kontrolní laboratoře v režimu SVP/GMP pro začínající auditory20.11. - 21.11.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Manažer kvality kontrolní laboratoře SVP/GMP 20.11. - 22.11.PrahaVOLNO
Manažer kvality kontrolní laboratoře SVP/GMP 20.11. - 22.11.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Manažer kvality laboratoře - základní znalosti a dovednosti 20.11. - 23.11.PrahaVOLNO
Interní auditor systémů managementu dle ČSN EN ISO 19011:2019 - periodické školení22.11.616 00 BrnoVOLNO
Kvalifikace a validace v režimu SVP (GMP) 22.11.PrahaVOLNO
Kvalifikace a validace v režimu SVP (GMP) 22.11.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři - periodické školení I.23.11.616 00 BrnoVOLNO
Manažer kvality zkušební a kalibrační laboratoře - pro pokročilé (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018)23.11. - 24.11.PrahaVOLNO
Odpadové hospodářství27.11.PrahaVOLNO
Implementace požadavků normy ISO 15189:2022 – praktický nácvik pro manažery kvality zdravotnické laboratoře 27.11. - 28.11.616 00 BrnoVOLNO
Core Tools - základní nástroje pro automotive27.11. - 28.11.616 00 BrnoVOLNO
Právní předpisy v životním prostředí27.11. - 29.11.PrahaVOLNO
Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi28.11.PrahaVOLNO
Ochrana ovzduší a vodní hospodářství29.11.PrahaVOLNO
Řízení lidských zdrojů 29.11.PrahaVOLNO
Správce dokumentace I. - Organizace a řízení dokumentů30.11.616 00 BrnoVOLNO
Metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři30.11. - 01.12.PrahaVOLNO
Interní auditor zkušební a kalibrační laboratoře – periodické školení (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018)01.12.PrahaVOLNO
Interní auditor zdravotnické laboratoře - periodické školení (dle ISO 15189:2022)04.12.PrahaVOLNO
Manažer integrovaného systému - rozšíření kvalifikace pro manažera kvality04.12. - 05.12.PrahaVOLNO
Implementace požadavků normy ISO 15189:2022 – praktický nácvik pro manažery kvality zdravotnické laboratoře 04.12. - 05.12.Žďár nad Sáz.VOLNO
Metrolog v organizaci05.12. - 06.12.PrahaVOLNO
Interní auditor zkušební a kalibrační laboratoře (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a ČSN EN ISO 19011:2019)06.12. - 07.12.PrahaVOLNO
Procesní řízení v organizaci07.12.PrahaVOLNO
Vedoucí a manažer kvality laboratoře II.07.12. - 08.12.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Procesní řízení a management rizik07.12. - 08.12.PrahaVOLNO
Leadership - vedení lidí08.12.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Management rizik08.12.PrahaVOLNO
Odchylková řízení, změnová řízení a CAPA v režimu SVP08.12.PrahaVOLNO
Odchylková řízení, změnová řízení a CAPA v režimu SVP08.12.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Úvod do systému řízení kvality pro zdravotnické prostředky dle ISO 13485:201611.12.PrahaVOLNO
Interní auditor dle ISO 13485:201611.12. - 12.12.PrahaVOLNO
Interní auditor zdravotnické laboratoře (ČSN EN ISO 15189:2013 a ČSN EN ISO 19011:2019)11.12. - 12.12.PrahaVOLNO
Manažer kvality laboratoře - základní znalosti a dovednosti 11.12. - 14.12.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Projektové řízení I - pro začátečníky13.12.PrahaVOLNO
Implementace požadavků normy ISO 15189:2022 – praktický nácvik pro manažery kvality zdravotnické laboratoře 13.12. - 14.12.PrahaVOLNO
Implementace požadavků normy ISO 15189:2022 – praktický nácvik pro manažery kvality zdravotnické laboratoře 13.12. - 14.12.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Projektové řízení II - pro pokročilé14.12.PrahaVOLNO
Vedoucí laborant/ka zdravotnické laboratoře14.12. - 15.12.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Představitel vedení pro kvalitu08.01. - 10.01.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Manažer kvality (ISO 9001)08.01. - 25.01.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Manažer integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001)08.01. - 06.02.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Metrolog v organizaci10.01. - 11.01.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Řízení lidských zdrojů 24.01.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Manažer integrovaného systému - rozšíření kvalifikace pro manažera kvality05.02. - 06.02.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o.