Kurz a rekvalifikace ISO 9001, 14001, 27001, 18001, 17025, 15189, SVP

 
 
 
 
 

Přehled všech kurzů

Oblast kurzu:
Název kurzu:
Místo konání:

Aktuální kurzy:

Název kurzu:Termín:Místo:
Metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři - periodické školení I.29.04.BrnoVOLNO
Metrolog v organizaci29.04. - 30.04.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Interní auditor zdravotnické laboratoře (ČSN EN ISO 15189:2013/ČSN EN ISO 15189:2023 a ČSN EN ISO 19011:2019)29.04. - 30.04.PrahaVOLNO
Interní auditor zdravotnické laboratoře (ČSN EN ISO 15189:2013/ČSN EN ISO 15189:2023 a ČSN EN ISO 19011:2019)29.04. - 30.04.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Správce dokumentace I. - Organizace a řízení dokumentů30.04.BrnoVOLNO
Interní auditor zdravotnické laboratoře - periodické školení (dle ČSN EN ISO 15189:2023)02.05.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Úvod do systému BOZP (ISO 45001)02.05.PrahaVOLNO
Manažer kvality zkušební a kalibrační laboratoře - pro pokročilé (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018)02.05. - 03.05.BrnoVOLNO
Interní auditor zkušební a kalibrační laboratoře (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a ČSN EN ISO 19011:2019)02.05. - 03.05.PrahaVOLNO
Interní auditor BOZP (ISO 45001)02.05. - 03.05.PrahaVOLNO
Výklad požadavků ČSN EN ISO 50001:2019 - základní kurz06.05.PrahaVOLNO
Úvod do systému managementu kvality (ISO 9001)06.05.PrahaVOLNO
Interní auditor ČSN EN ISO 50001:2019 – Hospodaření s energií06.05. - 07.05.PrahaVOLNO
Metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři06.05. - 07.05.BrnoVOLNO
Interní auditor kvality (ISO 9001)06.05. - 07.05.PrahaVOLNO
Interní auditor zkušební a kalibrační laboratoře – periodické školení (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018)09.05.BrnoVOLNO
Úvod do systému řízení kvality pro zdravotnické prostředky dle ISO 13485:201609.05.BrnoVOLNO
Vedoucí laborant/ka zdravotnické laboratoře09.05. - 10.05.PrahaVOLNO
Interní auditor dle ISO 13485:201609.05. - 10.05.BrnoVOLNO
Interní auditor zdravotnické laboratoře (ČSN EN ISO 15189:2013/ČSN EN ISO 15189:2023 a ČSN EN ISO 19011:2019)13.05. - 14.05.BrnoVOLNO
Představitel vedení pro kvalitu13.05. - 15.05.PrahaVOLNO
Manažer kvality (ISO 9001)13.05. - 30.05.PrahaVOLNO
Manažer integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001)13.05. - 11.06.PrahaVOLNO
Analýza systému měření - MSA14.05.PrahaVOLNO
Odchylková řízení, změnová řízení a CAPA v režimu SVP14.05.PrahaVOLNO
Odchylková řízení, změnová řízení a CAPA v režimu SVP14.05.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Seznámení s požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17020:201215.05.PrahaVOLNO
Metrolog v organizaci - periodické školení15.05.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Interní auditor laboratoře – procesní (vertikální) audit (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a ČSN EN ISO 15189:2013) 16.05.BrnoVOLNO
Úvod do systému managementu kvality (ISO 9001)20.05.BrnoVOLNO
Interní auditor systémů managementu dle ČSN EN ISO 19011:2019 - periodické školení20.05.BrnoVOLNO
Interní auditor kvality (ISO 9001)20.05. - 21.05.BrnoVOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 9001 a ISO 14001)20.05. - 22.05.BrnoVOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001)20.05. - 23.05.BrnoVOLNO
Manažer kvality laboratoře - základní znalosti a dovednosti 20.05. - 23.05.PrahaVOLNO
Představitel vedení pro EMS20.05. - 23.05.PrahaVOLNO
Ekolog / Manažer EMS20.05. - 05.06.PrahaVOLNO
Interní auditor EMS (ISO 14001)21.05. - 22.05.BrnoVOLNO
Úvod do EMS (ISO 14001)22.05.BrnoVOLNO
Seznámení s požadavky normy ČSN EN ISO 20387:2021 Biotechnologie - Biobanky - Všeobecné požadavky na biobanky 22.05. - 23.05.PrahaVOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 14001 a ISO 45001)22.05. - 24.05.BrnoVOLNO
Úvod do systému BOZP (ISO 45001)23.05.BrnoVOLNO
Interní auditor BOZP (ISO 45001)23.05. - 24.05.BrnoVOLNO
Implementace požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2023 – praktický nácvik pro manažery kvality zdravotnické laboratoře27.05. - 28.05.Žďár nad Sáz.VOLNO
Metrolog v organizaci27.05. - 28.05.PrahaVOLNO
Prezentační dovednosti pro vedoucí pracovníky28.05.PrahaVOLNO
Správná výrobní a hygienická praxe v potravinářských provozech29.05.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Řízení lidských zdrojů 29.05.PrahaVOLNO
Core Tools - základní nástroje pro automotive29.05. - 30.05.PrahaVOLNO
Procesní řízení v organizaci30.05.PrahaVOLNO
Procesní řízení a management rizik30.05. - 31.05.PrahaVOLNO
Interní auditor zdravotnické laboratoře - periodické školení (dle ČSN EN ISO 15189:2023)31.05.PrahaVOLNO
Management rizik31.05.PrahaVOLNO
Metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři - periodické školení I.03.06.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Odpadové hospodářství03.06.PrahaVOLNO
Čisté prostory03.06. - 04.06.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Vedoucí laboratoře - organizace a řízení provozu laboratoře03.06. - 04.06.BrnoVOLNO
Vedoucí laboratoře - základní znalosti a dovednosti03.06. - 05.06.BrnoVOLNO
Manažer BOZP (ISO 45001)03.06. - 05.06.PrahaVOLNO
Právní předpisy v životním prostředí03.06. - 05.06.PrahaVOLNO
Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi04.06.PrahaVOLNO
Management rizik v laboratoři05.06.BrnoVOLNO
Ochrana ovzduší a vodní hospodářství05.06.PrahaVOLNO
Interní auditor zdravotnické laboratoře (ČSN EN ISO 15189:2013/ČSN EN ISO 15189:2023 a ČSN EN ISO 19011:2019)06.06. - 07.06.PrahaVOLNO
Metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři10.06. - 11.06.PrahaVOLNO
Manažer integrovaného systému - rozšíření kvalifikace pro manažera kvality10.06. - 11.06.PrahaVOLNO
Manažer kvality laboratoře - základní znalosti a dovednosti 10.06. - 13.06.BrnoVOLNO
Technik kvality12.06. - 28.06.PrahaVOLNO
Interní auditor zkušební a kalibrační laboratoře – periodické školení (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018)13.06.PrahaVOLNO
Nápravné opatření, řešení reklamací a neshod - 8D reporty13.06.PrahaVOLNO
Harmonizovaná FMEA - 201914.06.PrahaVOLNO
Metrolog v organizaci - periodické školení14.06.PrahaVOLNO
Úvod do systému managementu kvality (ISO 9001)17.06.PrahaVOLNO
Interní auditor laboratoře - periodické školení (ČSN EN ISO 19011:2019)17.06.BrnoVOLNO
Procesní řízení v organizaci17.06.Žďár nad Sáz.VOLNO
Interní auditor kvality (ISO 9001)17.06. - 18.06.PrahaVOLNO
Systém managementu bezpečnosti informací dle ČSN EN ISO/IEC 27001:202317.06. - 18.06.PrahaVOLNO
Procesní řízení a management rizik17.06. - 18.06.Žďár nad Sáz.VOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 9001 a ISO 14001)17.06. - 19.06.PrahaVOLNO
Interní auditor bezpečnosti informací dle ČSN EN ISO/IEC 27001:202317.06. - 19.06.PrahaVOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001)17.06. - 20.06.PrahaVOLNO
Management rizik18.06.Žďár nad Sáz.VOLNO
Interní auditor EMS (ISO 14001)18.06. - 19.06.PrahaVOLNO
Úvod do EMS (ISO 14001)19.06.PrahaVOLNO
Statistické metody v laboratoři II.19.06. - 20.06.PrahaVOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 14001 a ISO 45001)19.06. - 21.06.PrahaVOLNO
Úvod do systému BOZP (ISO 45001)20.06.PrahaVOLNO
Interní auditor BOZP (ISO 45001)20.06. - 21.06.PrahaVOLNO
Správce dokumentace I. - Organizace a řízení dokumentů21.06.PrahaVOLNO
Interní auditor zdravotnické laboratoře - periodické školení (dle ČSN EN ISO 15189:2023)21.06.BrnoVOLNO
Úvod do systému řízení kvality pro zdravotnické prostředky dle ISO 13485:201624.06.PrahaVOLNO
Interní auditor dle ISO 13485:201624.06. - 25.06.PrahaVOLNO
Interní auditor kontrolní laboratoře v režimu SVP (GMP) – periodické školení26.06.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Implementace požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2023 – praktický nácvik pro manažery kvality zdravotnické laboratoře26.06. - 27.06.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Metrolog v organizaci26.06. - 27.06.BrnoVOLNO
Interní auditor kontrolní laboratoře v režimu SVP/GMP pro začínající auditory26.06. - 27.06.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Manažer kvality kontrolní laboratoře SVP/GMP 26.06. - 28.06.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Kvalifikace a validace v režimu SVP (GMP) 28.06.PrahaVOLNO
Kvalifikace a validace v režimu SVP (GMP) 28.06.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Představitel vedení pro kvalitu01.07. - 03.07.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Manažer kvality (ISO 9001)01.07. - 11.07.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři08.07. - 09.07.Žďár nad Sáz.VOLNO
Metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři08.07. - 09.07.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Řízení lidských zdrojů 10.07.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Interní auditor zkušební a kalibrační laboratoře (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a ČSN EN ISO 19011:2019)10.07. - 11.07.Žďár nad Sáz.VOLNO
Interní auditor zkušební a kalibrační laboratoře (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a ČSN EN ISO 19011:2019)10.07. - 11.07.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Interní auditor zdravotnické laboratoře - periodické školení (dle ČSN EN ISO 15189:2023)22.07.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Manažer integrovaného systému - rozšíření kvalifikace pro manažera kvality22.07. - 23.07.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Implementace požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2023 – praktický nácvik pro manažery kvality zdravotnické laboratoře08.08. - 09.08.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Procesní řízení v organizaci26.08.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Procesní řízení a management rizik26.08. - 27.08.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Management rizik27.08.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Odchylková řízení, změnová řízení a CAPA v režimu SVP11.09.PrahaVOLNO
Odchylková řízení, změnová řízení a CAPA v režimu SVP11.09.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Statistická regulace procesu – SPC26.09.PrahaVOLNO
Statistické metody v laboratoři I. - úvod16.10.PrahaVOLNO
Vedoucí a manažer kvality laboratoře VI.16.10. - 17.10.PrahaVOLNO
Analýza systému měření - MSA17.10.PrahaVOLNO
Time management - efektivní řízení času17.10.PrahaVOLNO
Výklad požadavků ČSN EN ISO 50001:2019 - základní kurz22.10.PrahaVOLNO
Interní auditor ČSN EN ISO 50001:2019 – Hospodaření s energií22.10. - 23.10.PrahaVOLNO
Procesní řízení v organizaci31.10.PrahaVOLNO
Procesní řízení a management rizik31.10. - 01.11.PrahaVOLNO
Management rizik01.11.PrahaVOLNO
Mezikalibrační kontroly měřidel (metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři II.)06.11.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Mezikalibrační kontroly měřidel (metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři II.)06.11.Žďár nad Sáz.VOLNO
Metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři11.11. - 12.11.BrnoVOLNO
 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o.