Kurz a rekvalifikace ISO 9001, 14001, 27001, 18001, 17025, 15189, SVP

 
 
 
 
 

Přehled všech kurzů

Oblast kurzu:
Název kurzu:
Místo konání:

Aktuální kurzy:

Název kurzu:Termín:Místo:
Němčina - individuální výuka20.09. - 22.01.Žďár nad Sáz.VOLNO
Angličtina - individuální výuka20.09. - 22.01.Žďár nad Sáz.VOLNO
Angličtina - SENIOŘI mírně pokročilí20.09. - 22.01.Žďár nad Sáz.VOLNO
Angličtina - SENIOŘI začátečníci20.09. - 22.01.Žďár nad Sáz.VOLNO
Angličtina - přípravný kurz k mezinárodní zkoušce FCE20.09. - 22.01.Žďár nad Sáz.VOLNO
Angličtina - konverzační kurz20.09. - 22.01.Žďár nad Sáz.VOLNO
Technická angličtina - individuální výuka20.09. - 22.01.Žďár nad Sáz.VOLNO
Obchodní angličtina - individuální výuka20.09. - 22.01.Žďár nad Sáz.VOLNO
Angličtina - příprava pro maturanty21.09. - 22.01.Žďár nad Sáz.VOLNO
Angličtina - začátečníci22.09. - 19.01.Žďár nad Sáz.VOLNO
Angličtina - pokročilí22.09. - 19.01.Žďár nad Sáz.VOLNO
Úvod do EMS (ISO 14001)19.01.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Operátor call centra/Administrativní pracovník – základní znalosti a dovednosti19.01. - 20.01.PrahaVOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 14001 a ISO 45001)19.01. - 21.01.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Úvod do systému BOZP (ISO 45001)20.01.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Interní auditor BOZP (ISO 45001)20.01. - 21.01.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Systém managementu bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001:201324.01. - 25.01.616 00 BrnoVOLNO
Manažer kvality laboratoře - základní znalosti a dovednosti 24.01. - 27.01.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Vedoucí laboratoře - organizace a řízení provozu laboratoře25.01. - 26.01.PrahaVOLNO
Vedoucí laboratoře - základní znalosti a dovednosti25.01. - 28.01.PrahaVOLNO
Právní předpisy v životním prostředí26.01. - 28.01.616 00 BrnoVOLNO
Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi27.01.616 00 BrnoVOLNO
Management rizik v laboratoři27.01.PrahaVOLNO
Time management - efektivní využití času27.01.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Ochrana ovzduší a vodní hospodářství28.01.616 00 BrnoVOLNO
Prezentační dovednosti pro vedoucí pracovníky28.01.PrahaVOLNO
Metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři - periodické školení I.31.01.616 00 BrnoVOLNO
Představitel vedení pro kvalitu31.01. - 02.02.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Manažer kvality (ISO 9001)31.01. - 17.02.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Manažer integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001)31.01. - 22.02.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
APQP a PPAP01.02.616 00 BrnoVOLNO
APQP, PPAP a Harmonizovaná FMEA01.02. - 02.02.616 00 BrnoVOLNO
Harmonizovaná FMEA - 201902.02.616 00 BrnoVOLNO
Interní auditor zkušební a kalibrační laboratoře – periodické školení (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018)03.02.616 00 BrnoVOLNO
Pracovněprávní minimum pro vedoucí pracovníky03.02.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Interní auditor zdravotnické laboratoře (ČSN EN ISO 15189:2013 a ČSN EN ISO 19011:2019)03.02. - 04.02.PrahaVOLNO
Správce dokumentace I. - Organizace a řízení dokumentů04.02.616 00 BrnoVOLNO
Úvod do systému řízení kvality pro zdravotnické prostředky dle ISO 13485:201607.02.PrahaVOLNO
Metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři07.02. - 08.02.PrahaVOLNO
Interní auditor dle ISO 13485:201607.02. - 08.02.PrahaVOLNO
Manažer kvality laboratoře - základní znalosti a dovednosti 07.02. - 10.02.616 00 BrnoVOLNO
Metrolog v organizaci - periodické školení09.02.PrahaVOLNO
Hodnocení zaměstnanců 09.02.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Procesní řízení v organizaci10.02.616 00 BrnoVOLNO
Interní auditor laboratoře – procesní (vertikální) audit (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a ČSN EN ISO 15189:2013) 10.02.PrahaVOLNO
Procesní řízení a management rizik10.02. - 11.02.616 00 BrnoVOLNO
Motivace a stimulace pracovníků11.02.PrahaVOLNO
Management rizik11.02.616 00 BrnoVOLNO
Manažer kvality zkušební a kalibrační laboratoře - pro pokročilé (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018)14.02. - 15.02.616 00 BrnoVOLNO
Interní auditor zkušební a kalibrační laboratoře (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a ČSN EN ISO 19011:2019)14.02. - 15.02.PrahaVOLNO
Interní auditor zdravotnické laboratoře - periodické školení (ČSN EN ISO 15189:2013)16.02.616 00 BrnoVOLNO
Řízení lidských zdrojů 16.02.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Budování týmu a týmová spolupráce17.02.616 00 BrnoVOLNO
Úvod do systému managementu kvality (ISO 9001)21.02.PrahaVOLNO
Správce dokumentace I. - Organizace a řízení dokumentů21.02.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Interní auditor kvality (ISO 9001)21.02. - 22.02.PrahaVOLNO
Manažer integrovaného systému - rozšíření kvalifikace pro manažera kvality21.02. - 22.02.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Vedoucí a manažer kvality laboratoře VII.21.02. - 22.02.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 9001 a ISO 14001)21.02. - 23.02.PrahaVOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001)21.02. - 24.02.PrahaVOLNO
Představitel vedení pro EMS21.02. - 24.02.616 00 BrnoVOLNO
Ekolog / Manažer EMS21.02. - 16.03.616 00 BrnoVOLNO
Efektivní vedení pracovních porad22.02.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Interní auditor EMS (ISO 14001)22.02. - 23.02.PrahaVOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 14001 a ISO 45001)22.02. - 25.02.PrahaVOLNO
Úvod do EMS (ISO 14001)23.02.PrahaVOLNO
Interní auditor laboratoře - periodické školení (ČSN EN ISO 19011:2019)23.02.PrahaVOLNO
Úvod do systému BOZP (ISO 45001)24.02.PrahaVOLNO
Interní auditor BOZP (ISO 45001)24.02. - 25.02.PrahaVOLNO
Odchylková řízení, změnová řízení a CAPA v režimu SVP25.02.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Vedoucí laboratoře - organizace a řízení provozu laboratoře28.02. - 01.03.616 00 BrnoVOLNO
Metrolog v organizaci28.02. - 01.03.PrahaVOLNO
Vedoucí laboratoře - základní znalosti a dovednosti28.02. - 03.03.616 00 BrnoVOLNO
Systém managementu v mikrobiologické laboratoři 01.03.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Systém managementu v mikrobiologické laboratoři 01.03.PrahaVOLNO
Management rizik v laboratoři02.03.616 00 BrnoVOLNO
Efektivní práce v MS Word - praktický nácvik02.03.616 00 BrnoVOLNO
Interní auditor kontrolní laboratoře v režimu SVP/GMP pro začínající auditory02.03. - 03.03.PrahaVOLNO
Manažer kvality kontrolní laboratoře SVP/GMP 02.03. - 04.03.PrahaVOLNO
Efektivní práce v MS Word, MS Excel a MS PowerPoint - praktický nácvik 02.03. - 04.03.616 00 BrnoVOLNO
Prezentační dovednosti pro vedoucí pracovníky03.03.616 00 BrnoVOLNO
Efektivní práce v MS Excel - praktický nácvik03.03.616 00 BrnoVOLNO
Kvalifikace a validace v režimu SVP (GMP) 04.03.PrahaVOLNO
Efektivní práce v MS PowerPoint - praktický nácvik04.03.616 00 BrnoVOLNO
Workshop – Tvorba a řízení dokumentů s využitím nástrojů Google07.03.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Vedoucí a manažer kvality laboratoře III. 07.03. - 08.03.616 00 BrnoVOLNO
Manažer kvality zkušební a kalibrační laboratoře - pro pokročilé (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018)07.03. - 08.03.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Manažer kvality zkušební a kalibrační laboratoře - pro pokročilé (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018)07.03. - 08.03.PrahaVOLNO
Motivace a stimulace pracovníků08.03.616 00 BrnoVOLNO
Interní auditor zdravotnické laboratoře (ČSN EN ISO 15189:2013 a ČSN EN ISO 19011:2019)08.03. - 09.03.616 00 BrnoVOLNO
Kreativní metody řízení 09.03.616 00 BrnoVOLNO
Interní auditor zdravotnické laboratoře - periodické školení (ČSN EN ISO 15189:2013)09.03.PrahaVOLNO
Metrolog v organizaci10.03. - 11.03.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Úvod do systému managementu kvality (ISO 9001)14.03.616 00 BrnoVOLNO
Management rizik v laboratoři14.03.PrahaVOLNO
Odpadové hospodářství14.03.616 00 BrnoVOLNO
Interní auditor kvality (ISO 9001)14.03. - 15.03.616 00 BrnoVOLNO
Manažer kvality zdravotnické laboratoře - pro pokročilé (ČSN EN ISO 15189:2013)14.03. - 15.03.PrahaVOLNO
Vedoucí a manažer kvality laboratoře V.14.03. - 15.03.PrahaVOLNO
Právní předpisy v životním prostředí14.03. - 16.03.616 00 BrnoVOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001)14.03. - 17.03.616 00 BrnoVOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 9001 a ISO 14001)14.03. - 17.03.616 00 BrnoVOLNO
Budování týmu a týmová spolupráce15.03.PrahaVOLNO
Interní auditor laboratoře - periodické školení (ČSN EN ISO 19011:2019)15.03.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi15.03.616 00 BrnoVOLNO
Interní auditor EMS (ISO 14001)15.03. - 16.03.616 00 BrnoVOLNO
Úvod do EMS (ISO 14001)16.03.616 00 BrnoVOLNO
Projektové řízení I - pro začátečníky16.03.PrahaVOLNO
Ochrana ovzduší a vodní hospodářství16.03.616 00 BrnoVOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 14001 a ISO 45001)16.03. - 18.03.616 00 BrnoVOLNO
Statistická regulace procesu – SPC17.03.PrahaVOLNO
Úvod do systému BOZP (ISO 45001)17.03.616 00 BrnoVOLNO
Projektové řízení II. - pro pokročilé17.03.PrahaVOLNO
Interní auditor BOZP (ISO 45001)17.03. - 18.03.616 00 BrnoVOLNO
Interní auditor zkušební a kalibrační laboratoře (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a ČSN EN ISO 19011:2019)17.03. - 18.03.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Výklad požadavků ČSN EN ISO 50001:2019 - základní kurz21.03.PrahaVOLNO
Vedoucí a manažer kvality laboratoře I.21.03. - 22.03.616 00 BrnoVOLNO
Interní auditor ČSN EN ISO 50001:2019 – Hospodaření s energií21.03. - 22.03.PrahaVOLNO
Manažer kvality laboratoře - základní znalosti a dovednosti 21.03. - 24.03.PrahaVOLNO
Komunikační dovednosti22.03.616 00 BrnoVOLNO
Představitel vedení pro kvalitu22.03. - 24.03.616 00 BrnoVOLNO
Manažer kvality (ISO 9001)22.03. - 07.04.616 00 BrnoVOLNO
Manažer integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001)22.03. - 12.04.616 00 BrnoVOLNO
Metrolog v organizaci - periodické školení23.03.616 00 BrnoVOLNO
Správce dokumentace I. - Organizace a řízení dokumentů23.03.PrahaVOLNO
Certifikace produktů, procesů a služeb dle ČSN EN ISO/IEC 1706528.03.PrahaVOLNO
Metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři - periodické školení I.28.03.PrahaVOLNO
Interní auditor dle ČSN EN ISO/IEC 1706528.03. - 29.03.PrahaVOLNO
Metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři28.03. - 29.03.616 00 BrnoVOLNO
Procesní řízení v organizaci29.03.PrahaVOLNO
Audit procesu29.03. - 30.03.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Procesní řízení a management rizik29.03. - 30.03.PrahaVOLNO
Interní auditor IATF 16949:2016 a ISO 9001:201529.03. - 30.03.616 00 BrnoVOLNO
Školení IATF 16949:2016 a ISO 9001:2015 - seznámení s požadavky29.03. - 30.03.616 00 BrnoVOLNO
Management rizik30.03.PrahaVOLNO
Interní auditor zkušební a kalibrační laboratoře – periodické školení (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018)30.03.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Interní auditor zkušební a kalibrační laboratoře – periodické školení (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018)30.03.PrahaVOLNO
Asertivní jednání a zvládání konfliktů v pracovní skupině 31.03.616 00 BrnoVOLNO
Interní auditor kontrolní laboratoře v režimu SVP (GMP) – periodické školení31.03.PrahaVOLNO
Manažer kvality zkušební a kalibrační laboratoře - pro pokročilé (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018)31.03. - 01.04.Žďár nad Sáz.VOLNO
Statistické metody v laboratoři I. - úvod04.04.PrahaVOLNO
Vedoucí a manažer kvality laboratoře VI.04.04. - 05.04.PrahaVOLNO
Time management - efektivní využití času05.04.PrahaVOLNO
Řízení lidských zdrojů 06.04.616 00 BrnoVOLNO
APQP a PPAP07.04.PrahaVOLNO
Správná laboratorní praxe07.04. - 08.04.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Metrolog v organizaci07.04. - 08.04.616 00 BrnoVOLNO
Interní auditor zdravotnické laboratoře (ČSN EN ISO 15189:2013 a ČSN EN ISO 19011:2019)07.04. - 08.04.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
APQP, PPAP a Harmonizovaná FMEA07.04. - 08.04.PrahaVOLNO
Harmonizovaná FMEA - 201908.04.PrahaVOLNO
Interní auditor zdravotnické laboratoře - periodické školení (ČSN EN ISO 15189:2013)11.04.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Interní auditor laboratoře - periodické školení (ČSN EN ISO 19011:2019)11.04.616 00 BrnoVOLNO
Seznámení s požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17020:201211.04.PrahaVOLNO
Manažer integrovaného systému - rozšíření kvalifikace pro manažera kvality11.04. - 12.04.616 00 BrnoVOLNO
Vedoucí a manažer kvality laboratoře II.12.04. - 13.04.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Metrolog v organizaci - periodické školení13.04.PrahaVOLNO
Leadership - vedení lidí13.04.PrahaVOLNO
Metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři - periodické školení I.13.04.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Interní auditor zkušební a kalibrační laboratoře (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a ČSN EN ISO 19011:2019)19.04. - 20.04.616 00 BrnoVOLNO
Manažer kvality laboratoře - základní znalosti a dovednosti 19.04. - 22.04.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Představitel vedení pro EMS19.04. - 22.04.PrahaVOLNO
Ekolog / Manažer EMS19.04. - 04.05.PrahaVOLNO
Systém managementu bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001:201320.04. - 21.04.PrahaVOLNO
Manažer BOZP (ISO 45001)20.04. - 22.04.616 00 BrnoVOLNO
Interní auditor bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001:201320.04. - 22.04.PrahaVOLNO
Úvod do systému managementu kvality (ISO 9001)25.04.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Procesní řízení v organizaci25.04.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Mezikalibrační kontroly měřidel (metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři II.)25.04.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Mezikalibrační kontroly měřidel (metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři II.)25.04.PrahaVOLNO
Interní auditor kvality (ISO 9001)25.04. - 26.04.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Procesní řízení a management rizik25.04. - 26.04.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Manažer kvality zkušební a kalibrační laboratoře - pro pokročilé (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018)25.04. - 26.04.616 00 BrnoVOLNO
Metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři25.04. - 26.04.PrahaVOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 9001 a ISO 14001)25.04. - 27.04.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001)25.04. - 28.04.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Management rizik26.04.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Interní auditor EMS (ISO 14001)26.04. - 27.04.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Úvod do EMS (ISO 14001)27.04.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Nápravné opatření, řešení reklamací a neshod - 8D reporty27.04.616 00 BrnoVOLNO
Manažer a interní auditor HACCP27.04. - 28.04.616 00 BrnoVOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 14001 a ISO 45001)27.04. - 29.04.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Úvod do systému BOZP (ISO 45001)28.04.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Interní auditor BOZP (ISO 45001)28.04. - 29.04.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Interní auditor IATF 16949:2016 a ISO 9001:201528.04. - 29.04.PrahaVOLNO
Školení IATF 16949:2016 a ISO 9001:2015 - seznámení s požadavky28.04. - 29.04.PrahaVOLNO
Interní auditor zkušební a kalibrační laboratoře – periodické školení (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018)29.04.616 00 BrnoVOLNO
Metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři - periodické školení I.02.05.PrahaVOLNO
Odpadové hospodářství02.05.PrahaVOLNO
Vedoucí a manažer kvality laboratoře IV.02.05. - 03.05.616 00 BrnoVOLNO
Právní předpisy v životním prostředí02.05. - 04.05.PrahaVOLNO
Hodnocení zaměstnanců 03.05.616 00 BrnoVOLNO
Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi03.05.PrahaVOLNO
Představitel vedení pro kvalitu03.05. - 05.05.PrahaVOLNO
Manažer kvality (ISO 9001)03.05. - 19.05.PrahaVOLNO
Manažer integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001)03.05. - 02.06.PrahaVOLNO
Správce dokumentace I. - Organizace a řízení dokumentů04.05.616 00 BrnoVOLNO
Ochrana ovzduší a vodní hospodářství04.05.PrahaVOLNO
Pracovněprávní minimum pro vedoucí pracovníky05.05.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Čisté prostory05.05. - 06.05.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Úvod do systému managementu kvality (ISO 9001)09.05.Žďár nad Sáz.VOLNO
Workshop – Tvorba a řízení dokumentů s využitím nástrojů Google09.05.616 00 BrnoVOLNO
Interní auditor kvality (ISO 9001)09.05. - 10.05.Žďár nad Sáz.VOLNO
Metrolog v organizaci09.05. - 10.05.PrahaVOLNO
Interní auditor zkušební a kalibrační laboratoře (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a ČSN EN ISO 19011:2019)09.05. - 10.05.PrahaVOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 9001 a ISO 14001)09.05. - 11.05.Žďár nad Sáz.VOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001)09.05. - 12.05.Žďár nad Sáz.VOLNO
Interní auditor EMS (ISO 14001)10.05. - 11.05.Žďár nad Sáz.VOLNO
Úvod do EMS (ISO 14001)11.05.Žďár nad Sáz.VOLNO
Interní auditor laboratoře - periodické školení (ČSN EN ISO 19011:2019)11.05.PrahaVOLNO
Správná výrobní a hygienická praxe v potravinářských provozech11.05.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 14001 a ISO 45001)11.05. - 13.05.Žďár nad Sáz.VOLNO
Analýza systému měření - MSA12.05.PrahaVOLNO
Úvod do systému BOZP (ISO 45001)12.05.Žďár nad Sáz.VOLNO
Interní auditor BOZP (ISO 45001)12.05. - 13.05.Žďár nad Sáz.VOLNO
Statistické metody v laboratoři II.12.05. - 13.05.PrahaVOLNO
Kreativní metody řízení 13.05.PrahaVOLNO
Úvod do systému managementu kvality (ISO 9001)16.05.PrahaVOLNO
Interní auditor kvality (ISO 9001)16.05. - 17.05.PrahaVOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 9001 a ISO 14001)16.05. - 18.05.PrahaVOLNO
Manažer kvality laboratoře - základní znalosti a dovednosti 16.05. - 19.05.616 00 BrnoVOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001)16.05. - 19.05.PrahaVOLNO
Interní auditor zdravotnické laboratoře - periodické školení (ČSN EN ISO 15189:2013)17.05.616 00 BrnoVOLNO
Interní auditor EMS (ISO 14001)17.05. - 18.05.PrahaVOLNO
Úvod do EMS (ISO 14001)18.05.PrahaVOLNO
Řízení lidských zdrojů 18.05.PrahaVOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 14001 a ISO 45001)18.05. - 20.05.PrahaVOLNO
Úvod do systému BOZP (ISO 45001)19.05.PrahaVOLNO
Interní auditor BOZP (ISO 45001)19.05. - 20.05.PrahaVOLNO
Interní auditor laboratoře – procesní (vertikální) audit (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a ČSN EN ISO 15189:2013) 23.05.616 00 BrnoVOLNO
Vedoucí laboratoře - organizace a řízení provozu laboratoře23.05. - 24.05.PrahaVOLNO
Vedoucí a manažer kvality laboratoře VII.23.05. - 24.05.PrahaVOLNO
Vedoucí laboratoře - základní znalosti a dovednosti23.05. - 26.05.PrahaVOLNO
Metrolog v organizaci - periodické školení24.05.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Efektivní vedení pracovních porad24.05.PrahaVOLNO
Management rizik v laboratoři25.05.PrahaVOLNO
Efektivní práce v MS Word - praktický nácvik25.05.PrahaVOLNO
Efektivní práce v MS Word, MS Excel a MS PowerPoint - praktický nácvik 25.05. - 27.05.PrahaVOLNO
Prezentační dovednosti pro vedoucí pracovníky26.05.PrahaVOLNO
Efektivní práce v MS Excel - praktický nácvik26.05.PrahaVOLNO
Interní auditor zkušební a kalibrační laboratoře – periodické školení (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018)27.05.PrahaVOLNO
Efektivní práce v MS PowerPoint - praktický nácvik27.05.PrahaVOLNO
Operátor call centra/Administrativní pracovník – základní znalosti a dovednosti28.05. - 29.05.PrahaVOLNO
Procesní řízení v organizaci30.05.616 00 BrnoVOLNO
Procesní řízení a management rizik30.05. - 31.05.616 00 BrnoVOLNO
Manažer kvality zkušební a kalibrační laboratoře - pro pokročilé (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018)30.05. - 31.05.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Manažer kvality zkušební a kalibrační laboratoře - pro pokročilé (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018)30.05. - 31.05.PrahaVOLNO
Interní auditor zdravotnické laboratoře (ČSN EN ISO 15189:2013 a ČSN EN ISO 19011:2019)30.05. - 31.05.PrahaVOLNO
Management rizik31.05.616 00 BrnoVOLNO
Manažer integrovaného systému - rozšíření kvalifikace pro manažera kvality01.06. - 02.06.PrahaVOLNO
Manažer a interní auditor HACCP01.06. - 02.06.PrahaVOLNO
Metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři02.06. - 03.06.616 00 BrnoVOLNO
APQP a PPAP06.06.616 00 BrnoVOLNO
Vedoucí a manažer kvality laboratoře I.06.06. - 07.06.PrahaVOLNO
Metrolog v organizaci06.06. - 07.06.616 00 BrnoVOLNO
APQP, PPAP a Harmonizovaná FMEA06.06. - 07.06.616 00 BrnoVOLNO
Technik kvality06.06. - 24.06.PrahaVOLNO
Komunikační dovednosti07.06.PrahaVOLNO
Nápravné opatření, řešení reklamací a neshod - 8D reporty07.06.PrahaVOLNO
Harmonizovaná FMEA - 201907.06.616 00 BrnoVOLNO
Interní auditor zdravotnické laboratoře - periodické školení (ČSN EN ISO 15189:2013)08.06.PrahaVOLNO
Harmonizovaná FMEA - 201908.06.PrahaVOLNO
Asertivní jednání a zvládání konfliktů v pracovní skupině 09.06.PrahaVOLNO
Interní auditor zdravotnické laboratoře (ČSN EN ISO 15189:2013 a ČSN EN ISO 19011:2019)09.06. - 10.06.616 00 BrnoVOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001)13.06. - 06.06.616 00 BrnoVOLNO
Úvod do systému managementu kvality (ISO 9001)13.06.616 00 BrnoVOLNO
Projektové řízení I - pro začátečníky13.06.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Interní auditor kvality (ISO 9001)13.06. - 14.06.616 00 BrnoVOLNO
Vedoucí laborant/ka zdravotnické laboratoře13.06. - 14.06.PrahaVOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 9001 a ISO 14001)13.06. - 15.06.616 00 BrnoVOLNO
Projektové řízení II. - pro pokročilé14.06.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Interní auditor EMS (ISO 14001)14.06. - 15.06.616 00 BrnoVOLNO
Úvod do EMS (ISO 14001)15.06.616 00 BrnoVOLNO
Hodnocení zaměstnanců 15.06.PrahaVOLNO
Úvod do systému řízení kvality pro zdravotnické prostředky dle ISO 13485:201615.06.PrahaVOLNO
Interní auditor dle ISO 13485:201615.06. - 16.06.PrahaVOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 14001 a ISO 45001)15.06. - 17.06.616 00 BrnoVOLNO
Úvod do systému BOZP (ISO 45001)16.06.616 00 BrnoVOLNO
Interní auditor BOZP (ISO 45001)16.06. - 17.06.616 00 BrnoVOLNO
Správce dokumentace I. - Organizace a řízení dokumentů17.06.PrahaVOLNO
Metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři - periodické školení I.20.06.616 00 BrnoVOLNO
Manažer kvality zdravotnické laboratoře - pro pokročilé (ČSN EN ISO 15189:2013)21.06. - 22.06.616 00 BrnoVOLNO
Manažer kvality laboratoře - základní znalosti a dovednosti 21.06. - 24.06.PrahaVOLNO
Management rizik v laboratoři22.06.616 00 BrnoVOLNO
Vedoucí a manažer kvality laboratoře V.22.06. - 23.06.616 00 BrnoVOLNO
Budování týmu a týmová spolupráce23.06.616 00 BrnoVOLNO
Procesní řízení v organizaci27.06.PrahaVOLNO
Metrolog v organizaci - periodické školení27.06.616 00 BrnoVOLNO
Interní auditor zkušební a kalibrační laboratoře – periodické školení (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018)27.06.616 00 BrnoVOLNO
Interní auditor laboratoře - praktický nácvik (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, ČSN EN ISO 15189:2013 a ČSN EN ISO 19011:2019)27.06. - 28.06.PrahaVOLNO
Procesní řízení a management rizik27.06. - 28.06.PrahaVOLNO
Management rizik28.06.PrahaVOLNO
Interní auditor zkušební a kalibrační laboratoře (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a ČSN EN ISO 19011:2019)28.06. - 29.06.616 00 BrnoVOLNO
Metrolog v organizaci29.06. - 30.06.PrahaVOLNO
 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o. 2018