Kurz a rekvalifikace ISO 9001, 14001, 27001, 18001, 17025, 15189, SVP

 
 
 
 
 

Přehled všech kurzů

Oblast kurzu:
Název kurzu:
Místo konání:

Aktuální kurzy:

Název kurzu:Termín:Místo:
Metrolog v organizaci05.12. - 06.12.PrahaVOLNO
Interní auditor zkušební a kalibrační laboratoře (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a ČSN EN ISO 19011:2019)06.12. - 07.12.PrahaOBSAZENO
Vedoucí a manažer kvality laboratoře II.07.12. - 08.12.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Leadership - vedení lidí08.12.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Interní auditor zdravotnické laboratoře (ČSN EN ISO 15189:2013/ČSN EN ISO 15189:2023 a ČSN EN ISO 19011:2019)11.12. - 12.12.PrahaVOLNO
Manažer kvality laboratoře - základní znalosti a dovednosti 11.12. - 14.12.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Úvod do systému managementu kvality (ISO 9001)13.12.PrahaVOLNO
Implementace požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2023 – praktický nácvik pro manažery kvality zdravotnické laboratoře13.12. - 14.12.PrahaVOLNO
Implementace požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2023 – praktický nácvik pro manažery kvality zdravotnické laboratoře13.12. - 14.12.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Interní auditor kvality (ISO 9001)13.12. - 14.12.PrahaVOLNO
Vedoucí laborant/ka zdravotnické laboratoře14.12. - 15.12.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Odchylková řízení, změnová řízení a CAPA v režimu SVP15.12.PrahaVOLNO
Odpadové hospodářství18.12.BrnoVOLNO
Právní předpisy v životním prostředí18.12. - 20.12.BrnoVOLNO
Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi19.12.BrnoVOLNO
Ochrana ovzduší a vodní hospodářství20.12.BrnoVOLNO
Metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři - periodické školení I.08.01.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Vedoucí a manažer kvality laboratoře I.08.01. - 09.01.PrahaVOLNO
Představitel vedení pro kvalitu08.01. - 10.01.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Manažer kvality (ISO 9001)08.01. - 25.01.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Manažer integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001)08.01. - 06.02.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Komunikační dovednosti09.01.PrahaVOLNO
Interní auditor zdravotnické laboratoře - periodické školení (dle ČSN EN ISO 15189:2023)09.01.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Metrolog v organizaci10.01. - 11.01.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Úvod do systému managementu kvality (ISO 9001)15.01.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Interní auditor kvality (ISO 9001)15.01. - 16.01.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 9001 a ISO 14001)15.01. - 17.01.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001)15.01. - 18.01.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Interní auditor EMS (ISO 14001)16.01. - 17.01.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Úvod do EMS (ISO 14001)17.01.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Vedoucí laboratoře - organizace a řízení provozu laboratoře17.01. - 18.01.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Implementace požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2023 – praktický nácvik pro manažery kvality zdravotnické laboratoře17.01. - 18.01.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 14001 a ISO 45001)17.01. - 19.01.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Vedoucí laboratoře - základní znalosti a dovednosti17.01. - 19.01.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Úvod do systému BOZP (ISO 45001)18.01.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Interní auditor BOZP (ISO 45001)18.01. - 19.01.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Management rizik v laboratoři19.01.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Interní auditor zdravotnické laboratoře (ČSN EN ISO 15189:2013/ČSN EN ISO 15189:2023 a ČSN EN ISO 19011:2019)22.01. - 23.01.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Manažer kvality laboratoře - základní znalosti a dovednosti 22.01. - 25.01.PrahaVOLNO
Řízení lidských zdrojů 24.01.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Procesní řízení v organizaci25.01.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Procesní řízení a management rizik25.01. - 26.01.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Management rizik26.01.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Efektivní práce v MS Word - praktický nácvik29.01.PrahaVOLNO
Efektivní práce v MS Word a MS Excel - praktický nácvik 29.01. - 30.01.PrahaVOLNO
Metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři29.01. - 30.01.PrahaVOLNO
Představitel vedení pro EMS29.01. - 01.02.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Ekolog / Manažer EMS29.01. - 14.02.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Efektivní práce v MS Excel - praktický nácvik30.01.PrahaVOLNO
Interní auditor zkušební a kalibrační laboratoře – periodické školení (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018)31.01.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Technik kvality31.01. - 09.02.PrahaVOLNO
Nápravné opatření, řešení reklamací a neshod - 8D reporty01.02.PrahaVOLNO
Metrolog v organizaci - periodické školení01.02.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Harmonizovaná FMEA - 201902.02.PrahaVOLNO
Manažer integrovaného systému - rozšíření kvalifikace pro manažera kvality05.02. - 06.02.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Interní auditor zkušební a kalibrační laboratoře (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a ČSN EN ISO 19011:2019)05.02. - 06.02.PrahaVOLNO
Úvod do systému řízení kvality pro zdravotnické prostředky dle ISO 13485:201606.02.PrahaVOLNO
Interní auditor dle ISO 13485:201606.02. - 07.02.PrahaVOLNO
Interní auditor zdravotnické laboratoře - periodické školení (dle ČSN EN ISO 15189:2023)07.02.PrahaVOLNO
Odchylková řízení, změnová řízení a CAPA v režimu SVP07.02.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Interní auditor systémů managementu dle ČSN EN ISO 19011:2019 - periodické školení08.02.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Úvod do systému managementu kvality (ISO 9001)12.02.BrnoVOLNO
Odpadové hospodářství12.02.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Vedoucí a manažer kvality laboratoře VII.12.02. - 13.02.PrahaVOLNO
Interní auditor kvality (ISO 9001)12.02. - 13.02.BrnoVOLNO
Implementace požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2023 – praktický nácvik pro manažery kvality zdravotnické laboratoře12.02. - 13.02.PrahaVOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 9001 a ISO 14001)12.02. - 14.02.BrnoVOLNO
Manažer BOZP (ISO 45001)12.02. - 14.02.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Právní předpisy v životním prostředí12.02. - 14.02.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001)12.02. - 15.02.BrnoVOLNO
Efektivní vedení pracovních porad13.02.PrahaVOLNO
Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi13.02.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Interní auditor EMS (ISO 14001)13.02. - 14.02.BrnoVOLNO
Úvod do EMS (ISO 14001)14.02.BrnoVOLNO
Ochrana ovzduší a vodní hospodářství14.02.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 14001 a ISO 45001)14.02. - 16.02.BrnoVOLNO
Úvod do systému BOZP (ISO 45001)15.02.BrnoVOLNO
Seznámení s požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17020:201215.02.PrahaVOLNO
Interní auditor BOZP (ISO 45001)15.02. - 16.02.BrnoVOLNO
Metrolog v organizaci19.02. - 20.02.PrahaVOLNO
Manažer kvality laboratoře - základní znalosti a dovednosti 19.02. - 22.02.BrnoVOLNO
Interní auditor zkušební a kalibrační laboratoře – periodické školení (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018)20.02.PrahaVOLNO
Správce dokumentace I. - Organizace a řízení dokumentů21.02.PrahaVOLNO
Interní auditor laboratoře - periodické školení (ČSN EN ISO 19011:2019)22.02.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Úvod do systému managementu kvality (ISO 9001)26.02.Žďár nad Sáz.VOLNO
Vedoucí a manažer kvality laboratoře III. 26.02. - 27.02.PrahaVOLNO
Metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři26.02. - 27.02.BrnoVOLNO
Interní auditor zdravotnické laboratoře (ČSN EN ISO 15189:2013/ČSN EN ISO 15189:2023 a ČSN EN ISO 19011:2019)26.02. - 27.02.PrahaVOLNO
Interní auditor kvality (ISO 9001)26.02. - 27.02.Žďár nad Sáz.VOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 9001 a ISO 14001)26.02. - 28.02.Žďár nad Sáz.VOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001)26.02. - 29.02.Žďár nad Sáz.VOLNO
Motivace a stimulace pracovníků27.02.PrahaVOLNO
Interní auditor EMS (ISO 14001)27.02. - 28.02.Žďár nad Sáz.VOLNO
Úvod do EMS (ISO 14001)28.02.Žďár nad Sáz.VOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 14001 a ISO 45001)28.02. - 01.03.Žďár nad Sáz.VOLNO
Interní auditor laboratoře – procesní (vertikální) audit (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a ČSN EN ISO 15189:2013) 29.02.PrahaVOLNO
Úvod do systému BOZP (ISO 45001)29.02.Žďár nad Sáz.VOLNO
Interní auditor BOZP (ISO 45001)29.02. - 01.03.Žďár nad Sáz.VOLNO
Metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři - periodické školení I.04.03.PrahaVOLNO
Čisté prostory04.03. - 05.03.PrahaVOLNO
Čisté prostory04.03. - 05.03.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Interní auditor zkušební a kalibrační laboratoře (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a ČSN EN ISO 19011:2019)04.03. - 05.03.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Představitel vedení pro kvalitu04.03. - 06.03.BrnoVOLNO
Manažer kvality (ISO 9001)04.03. - 21.03.BrnoVOLNO
Manažer integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001)04.03. - 03.04.BrnoVOLNO
Interní auditor zdravotnické laboratoře - periodické školení (dle ČSN EN ISO 15189:2023)06.03.BrnoVOLNO
Hodnocení zaměstnanců 06.03.PrahaVOLNO
Core Tools - základní nástroje pro automotive06.03. - 07.03.PrahaVOLNO
Metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři07.03. - 08.03.PrahaVOLNO
Úvod do systému managementu kvality (ISO 9001)11.03.PrahaVOLNO
Interní auditor kvality (ISO 9001)11.03. - 12.03.PrahaVOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 9001 a ISO 14001)11.03. - 13.03.PrahaVOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001)11.03. - 14.03.PrahaVOLNO
Představitel vedení pro EMS11.03. - 14.03.BrnoVOLNO
Ekolog / Manažer EMS11.03. - 27.03.BrnoVOLNO
Interní auditor EMS (ISO 14001)12.03. - 13.03.PrahaVOLNO
Úvod do EMS (ISO 14001)13.03.PrahaVOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 14001 a ISO 45001)13.03. - 15.03.PrahaVOLNO
Úvod do systému BOZP (ISO 45001)14.03.PrahaVOLNO
Správce dokumentace I. - Organizace a řízení dokumentů14.03.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Metrolog v organizaci - periodické školení14.03.PrahaVOLNO
Interní auditor BOZP (ISO 45001)14.03. - 15.03.PrahaVOLNO
Systém managementu bezpečnosti informací dle ČSN EN ISO/IEC 27001:202318.03. - 19.03.PrahaVOLNO
Interní auditor zdravotnické laboratoře (ČSN EN ISO 15189:2013/ČSN EN ISO 15189:2023 a ČSN EN ISO 19011:2019)18.03. - 19.03.BrnoVOLNO
Interní auditor bezpečnosti informací dle ČSN EN ISO/IEC 27001:202318.03. - 20.03.PrahaVOLNO
Manažer kvality laboratoře - základní znalosti a dovednosti 18.03. - 21.03.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Řízení lidských zdrojů 20.03.BrnoVOLNO
Statistická regulace procesu – SPC21.03.PrahaVOLNO
Efektivní práce v MS Word - praktický nácvik21.03.BrnoVOLNO
Efektivní práce v MS Word a MS Excel - praktický nácvik 21.03. - 22.03.BrnoVOLNO
Efektivní práce v MS Excel - praktický nácvik22.03.BrnoVOLNO
Odpadové hospodářství25.03.BrnoVOLNO
Interní auditor kontrolní laboratoře v režimu SVP (GMP) – periodické školení25.03.PrahaVOLNO
Manažer kvality zkušební a kalibrační laboratoře - pro pokročilé (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018)25.03. - 26.03.PrahaVOLNO
Metrolog v organizaci25.03. - 26.03.BrnoVOLNO
Interní auditor kontrolní laboratoře v režimu SVP/GMP pro začínající auditory25.03. - 26.03.PrahaVOLNO
Právní předpisy v životním prostředí25.03. - 27.03.BrnoVOLNO
Manažer kvality kontrolní laboratoře SVP/GMP 25.03. - 27.03.PrahaVOLNO
Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi26.03.BrnoVOLNO
Ochrana ovzduší a vodní hospodářství27.03.BrnoVOLNO
Kvalifikace a validace v režimu SVP (GMP) 27.03.PrahaVOLNO
Time management - efektivní řízení času02.04.PrahaVOLNO
Vedoucí a manažer kvality laboratoře VI.02.04. - 03.04.PrahaVOLNO
Metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři02.04. - 03.04.PrahaVOLNO
Manažer integrovaného systému - rozšíření kvalifikace pro manažera kvality02.04. - 03.04.BrnoVOLNO
Statistické metody v laboratoři I. - úvod03.04.PrahaVOLNO
Interní auditor zkušební a kalibrační laboratoře – periodické školení (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018)04.04.PrahaVOLNO
Interní auditor zdravotnické laboratoře - periodické školení (dle ČSN EN ISO 15189:2023)05.04.Žďár nad Sáz.VOLNO
Interní auditor systémů managementu dle ČSN EN ISO 19011:2019 - periodické školení05.04.PrahaVOLNO
Odchylková řízení, změnová řízení a CAPA v režimu SVP08.04.PrahaVOLNO
Vedoucí laboratoře - organizace a řízení provozu laboratoře08.04. - 09.04.PrahaVOLNO
Interní auditor zkušební a kalibrační laboratoře (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a ČSN EN ISO 19011:2019)08.04. - 09.04.BrnoVOLNO
Vedoucí laboratoře - základní znalosti a dovednosti08.04. - 10.04.PrahaVOLNO
APQP a PPAP09.04.PrahaVOLNO
APQP, PPAP a Harmonizovaná FMEA09.04. - 10.04.PrahaVOLNO
Harmonizovaná FMEA - 201910.04.PrahaVOLNO
Management rizik v laboratoři10.04.PrahaVOLNO
Manažer BOZP (ISO 45001)10.04. - 12.04.BrnoVOLNO
Prezentační dovednosti pro vedoucí pracovníky12.04.PrahaVOLNO
Úvod do systému managementu kvality (ISO 9001)15.04.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Certifikace produktů, procesů a služeb dle ČSN EN ISO/IEC 1706515.04.PrahaVOLNO
Procesní řízení v organizaci15.04.BrnoVOLNO
Interní auditor kvality (ISO 9001)15.04. - 16.04.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Interní auditor dle ČSN EN ISO/IEC 1706515.04. - 16.04.PrahaVOLNO
Procesní řízení a management rizik15.04. - 16.04.BrnoVOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 9001 a ISO 14001)15.04. - 17.04.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001)15.04. - 18.04.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Manažer kvality laboratoře - základní znalosti a dovednosti 15.04. - 18.04.Žďár nad Sáz.VOLNO
Management rizik16.04.BrnoVOLNO
Interní auditor EMS (ISO 14001)16.04. - 17.04.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Úvod do EMS (ISO 14001)17.04.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Mezikalibrační kontroly měřidel (metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři II.)17.04.PrahaVOLNO
Mezikalibrační kontroly měřidel (metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři II.)17.04.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 14001 a ISO 45001)17.04. - 19.04.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Úvod do systému BOZP (ISO 45001)18.04.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Systém managementu v mikrobiologické laboratoři 18.04.PrahaVOLNO
Systém managementu v mikrobiologické laboratoři 18.04.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Interní auditor BOZP (ISO 45001)18.04. - 19.04.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Management rizik v laboratoři22.04.BrnoVOLNO
Implementace požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2023 – praktický nácvik pro manažery kvality zdravotnické laboratoře22.04. - 23.04.PrahaVOLNO
Vedoucí a manažer kvality laboratoře V.22.04. - 23.04.BrnoVOLNO
Budování týmu a týmová spolupráce23.04.BrnoVOLNO
Implementace požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2023 – praktický nácvik pro manažery kvality zdravotnické laboratoře24.04. - 25.04.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Seznámení s požadavky normy ČSN EN ISO 20387:2021 Biotechnologie - Biobanky - Všeobecné požadavky na biobanky 24.04. - 25.04.PrahaVOLNO
Interní auditor laboratoře - periodické školení (ČSN EN ISO 19011:2019)25.04.PrahaVOLNO
Metrolog v organizaci - periodické školení25.04.BrnoVOLNO
Metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři - periodické školení I.29.04.BrnoVOLNO
Metrolog v organizaci29.04. - 30.04.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Interní auditor zdravotnické laboratoře (ČSN EN ISO 15189:2013/ČSN EN ISO 15189:2023 a ČSN EN ISO 19011:2019)29.04. - 30.04.PrahaVOLNO
Interní auditor zdravotnické laboratoře (ČSN EN ISO 15189:2013/ČSN EN ISO 15189:2023 a ČSN EN ISO 19011:2019)29.04. - 30.04.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Správce dokumentace I. - Organizace a řízení dokumentů30.04.BrnoVOLNO
Interní auditor zdravotnické laboratoře - periodické školení (dle ČSN EN ISO 15189:2023)02.05.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Úvod do systému BOZP (ISO 45001)02.05.PrahaVOLNO
Manažer kvality zkušební a kalibrační laboratoře - pro pokročilé (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018)02.05. - 03.05.BrnoVOLNO
Interní auditor zkušební a kalibrační laboratoře (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a ČSN EN ISO 19011:2019)02.05. - 03.05.PrahaVOLNO
Interní auditor BOZP (ISO 45001)02.05. - 03.05.PrahaVOLNO
Výklad požadavků ČSN EN ISO 50001:2019 - základní kurz06.05.PrahaVOLNO
Úvod do systému managementu kvality (ISO 9001)06.05.PrahaVOLNO
Interní auditor ČSN EN ISO 50001:2019 – Hospodaření s energií06.05. - 07.05.PrahaVOLNO
Metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři06.05. - 07.05.BrnoVOLNO
Interní auditor kvality (ISO 9001)06.05. - 07.05.PrahaVOLNO
Interní auditor zkušební a kalibrační laboratoře – periodické školení (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018)09.05.BrnoVOLNO
Efektivní práce v MS Word - praktický nácvik09.05.PrahaVOLNO
Úvod do systému řízení kvality pro zdravotnické prostředky dle ISO 13485:201609.05.BrnoVOLNO
Vedoucí laborant/ka zdravotnické laboratoře09.05. - 10.05.PrahaVOLNO
Efektivní práce v MS Word a MS Excel - praktický nácvik 09.05. - 10.05.PrahaVOLNO
Interní auditor dle ISO 13485:201609.05. - 10.05.BrnoVOLNO
Efektivní práce v MS Excel - praktický nácvik10.05.PrahaVOLNO
Interní auditor zdravotnické laboratoře (ČSN EN ISO 15189:2013/ČSN EN ISO 15189:2023 a ČSN EN ISO 19011:2019)13.05. - 14.05.BrnoVOLNO
Představitel vedení pro kvalitu13.05. - 15.05.PrahaVOLNO
Manažer kvality (ISO 9001)13.05. - 30.05.PrahaVOLNO
Manažer integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001)13.05. - 11.06.PrahaVOLNO
Analýza systému měření - MSA14.05.PrahaVOLNO
Metrolog v organizaci - periodické školení15.05.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Interní auditor laboratoře – procesní (vertikální) audit (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a ČSN EN ISO 15189:2013) 16.05.BrnoVOLNO
Úvod do systému managementu kvality (ISO 9001)20.05.BrnoVOLNO
Interní auditor systémů managementu dle ČSN EN ISO 19011:2019 - periodické školení20.05.BrnoVOLNO
Interní auditor kvality (ISO 9001)20.05. - 21.05.BrnoVOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 9001 a ISO 14001)20.05. - 22.05.BrnoVOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001)20.05. - 23.05.BrnoVOLNO
Manažer kvality laboratoře - základní znalosti a dovednosti 20.05. - 23.05.PrahaVOLNO
Představitel vedení pro EMS20.05. - 23.05.PrahaVOLNO
Ekolog / Manažer EMS20.05. - 05.06.PrahaVOLNO
Interní auditor EMS (ISO 14001)21.05. - 22.05.BrnoVOLNO
Úvod do EMS (ISO 14001)22.05.BrnoVOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 14001 a ISO 45001)22.05. - 24.05.BrnoVOLNO
Úvod do systému BOZP (ISO 45001)23.05.BrnoVOLNO
Interní auditor BOZP (ISO 45001)23.05. - 24.05.BrnoVOLNO
Implementace požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2023 – praktický nácvik pro manažery kvality zdravotnické laboratoře27.05. - 28.05.Žďár nad Sáz.VOLNO
Metrolog v organizaci27.05. - 28.05.PrahaVOLNO
Řízení lidských zdrojů 29.05.PrahaVOLNO
Core Tools - základní nástroje pro automotive29.05. - 30.05.PrahaVOLNO
Interní auditor zdravotnické laboratoře - periodické školení (dle ČSN EN ISO 15189:2023)31.05.PrahaVOLNO
Metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři - periodické školení I.03.06.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Odpadové hospodářství03.06.PrahaVOLNO
Vedoucí laboratoře - organizace a řízení provozu laboratoře03.06. - 04.06.BrnoVOLNO
Vedoucí laboratoře - základní znalosti a dovednosti03.06. - 05.06.BrnoVOLNO
Manažer BOZP (ISO 45001)03.06. - 05.06.PrahaVOLNO
Právní předpisy v životním prostředí03.06. - 05.06.PrahaVOLNO
Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi04.06.PrahaVOLNO
Management rizik v laboratoři05.06.BrnoVOLNO
Ochrana ovzduší a vodní hospodářství05.06.PrahaVOLNO
Čisté prostory06.06. - 07.06.PrahaVOLNO
Čisté prostory06.06. - 07.06.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Interní auditor zdravotnické laboratoře (ČSN EN ISO 15189:2013/ČSN EN ISO 15189:2023 a ČSN EN ISO 19011:2019)06.06. - 07.06.PrahaVOLNO
Metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři10.06. - 11.06.PrahaVOLNO
Manažer integrovaného systému - rozšíření kvalifikace pro manažera kvality10.06. - 11.06.PrahaVOLNO
Manažer kvality laboratoře - základní znalosti a dovednosti 10.06. - 13.06.BrnoVOLNO
Technik kvality12.06. - 28.06.PrahaVOLNO
Interní auditor zkušební a kalibrační laboratoře – periodické školení (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018)13.06.PrahaVOLNO
Efektivní práce v MS Word - praktický nácvik13.06.Žďár nad Sáz.VOLNO
Nápravné opatření, řešení reklamací a neshod - 8D reporty13.06.PrahaVOLNO
Efektivní práce v MS Word a MS Excel - praktický nácvik 13.06. - 14.06.Žďár nad Sáz.VOLNO
Harmonizovaná FMEA - 201914.06.PrahaVOLNO
Metrolog v organizaci - periodické školení14.06.PrahaVOLNO
Efektivní práce v MS Excel - praktický nácvik14.06.Žďár nad Sáz.VOLNO
Úvod do systému managementu kvality (ISO 9001)17.06.PrahaVOLNO
Interní auditor laboratoře - periodické školení (ČSN EN ISO 19011:2019)17.06.BrnoVOLNO
Interní auditor kvality (ISO 9001)17.06. - 18.06.PrahaVOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 9001 a ISO 14001)17.06. - 19.06.PrahaVOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001)17.06. - 20.06.PrahaVOLNO
Interní auditor EMS (ISO 14001)18.06. - 19.06.PrahaVOLNO
Úvod do EMS (ISO 14001)19.06.PrahaVOLNO
Statistické metody v laboratoři II.19.06. - 20.06.PrahaVOLNO
Auditor integrovaného systému (ISO 14001 a ISO 45001)19.06. - 21.06.PrahaVOLNO
Úvod do systému BOZP (ISO 45001)20.06.PrahaVOLNO
Interní auditor BOZP (ISO 45001)20.06. - 21.06.PrahaVOLNO
Vedoucí a manažer kvality laboratoře II.20.06. - 21.06.BrnoVOLNO
Správce dokumentace I. - Organizace a řízení dokumentů21.06.PrahaVOLNO
Interní auditor zdravotnické laboratoře - periodické školení (dle ČSN EN ISO 15189:2023)21.06.BrnoVOLNO
Leadership - vedení lidí21.06.BrnoVOLNO
Úvod do systému řízení kvality pro zdravotnické prostředky dle ISO 13485:201624.06.PrahaVOLNO
Interní auditor dle ISO 13485:201624.06. - 25.06.PrahaVOLNO
Interní auditor kontrolní laboratoře v režimu SVP (GMP) – periodické školení26.06.PrahaVOLNO
Interní auditor kontrolní laboratoře v režimu SVP (GMP) – periodické školení26.06.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Implementace požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2023 – praktický nácvik pro manažery kvality zdravotnické laboratoře26.06. - 27.06.PrahaVOLNO
Metrolog v organizaci26.06. - 27.06.BrnoVOLNO
Interní auditor kontrolní laboratoře v režimu SVP/GMP pro začínající auditory26.06. - 27.06.PrahaVOLNO
Interní auditor kontrolní laboratoře v režimu SVP/GMP pro začínající auditory26.06. - 27.06.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Manažer kvality kontrolní laboratoře SVP/GMP 26.06. - 28.06.PrahaVOLNO
Manažer kvality kontrolní laboratoře SVP/GMP 26.06. - 28.06.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
Kvalifikace a validace v režimu SVP (GMP) 28.06.PrahaVOLNO
Kvalifikace a validace v režimu SVP (GMP) 28.06.z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNO
 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o.