Kurz / Manažer kvality laboratoře - základní znalosti a dovednosti

 
 
 
 
 

Kurz / Manažer kvality laboratoře - základní znalosti a dovednosti

<< Zpět

Cena: 10300,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 4 (dny)

Termín:Místo konání:Obsazenost: 
24. 04. 2023 - 27. 04. 2023ONLINE ŠKOLENÍ - z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNOOBJEDNAT
22. 05. 2023 - 25. 05. 2023BRNOOFFICE s.r.o., Králova 279/9 - 616 00 BrnoVOLNOOBJEDNAT
19. 06. 2023 - 22. 06. 2023Antala Staška 34 - PrahaVOLNOOBJEDNAT

Prezenční školení probíhá v souladu s protiepidemickými opatřeními.  
 
Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen ZAČÍNAJÍCÍM pracovníkům na pozici manažera kvality zkušební, kalibrační a zdravotnické laboratoře nebo budoucím manažerům kvality laboratoře, kteří se na danou pracovní pozici teprve připravují. Školení není vhodné pro stávající manažery kvality laboratoře, kteří mají již dlouholeté zkušenosti z praxe. Stávajícím manažerům kvality laboratoře doporučujeme kurz Manažer kvality – praktický nácvik implementace požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a Manažer kvality zdravotnické laboratoře dle ČSN EN ISO 15189:2013 - pro pokročilé.
 
Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Účastníci kurzu se seznámí se základními znalostmi a dovednostmi manažera kvality laboratoře. Pro osvojení vhodných manažerských kompetencí získají odborný přehled o požadavcích normy ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotnické laboratoře - Požadavky na kvalitu a způsobilost nebo ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří, taktéž si osvojí znalosti z oblasti managementu rizik, procesního řízení, metrologie a provádění auditů dle normy ČSN EN ISO 19011:2019 Směrnice pro auditování systémů managementu. Podstatnou část kurzu tvoří praktické příklady a práce ve skupinách (WS).
 
Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.
Máte obavy z prezenčního školení na místě? Upřednostňuje online formu vzdělávání? Vyzkoušejte kurz ONLINE - Manažer kvality laboratoře.
 
Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO PREZENČNÍ ŠKOLENÍ
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO ONLINE ŠKOLENÍ
Zkouška připojení a otevření virtuální učebny od 08.30 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

1. den: 09.00 až 16.00 hod.

 • Požadavky normy ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotnické laboratoře - Požadavky na kvalitu a způsobilost
 • Požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 - Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří
 • Organizační struktura laboratoře
 • Odpovědnosti a pravomoci v laboratoři
 • Případové studie: organizační struktura, matice odpovědnosti

První den jsou účastníci rozděleni do dvou skupin, v rámci každé skupiny dochází k samostatnému výkladu normy ČSN EN ISO 15189:2013  nebo ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

2. den: 09.00 až 16.00 hod. 
 • Politika a cíle kvality - tvorba a řízení
 • Řízení dokumentů a záznamů v laboratoři
 • Procesní řízení, management rizik a zlepšování
 • Monitorování a měření procesů - indikátory kvality
 • Případové studie: cíle kvality, vedení záznamů, Ishikawa diagram, vývojový diagram, procesní mapa, management rizik (nestrannosti, procesů), kritéria pro hodnocení výkonnosti procesu (indikátory kvality)
3. den: 09.00 až 16.00 hod.
 • Neshody, nápravná a preventivní opatření
 • Metrologie v laboratoři
 • Reagencie a spotřební materiál - evidence a kontrola funkčnosti
 • Pracovníci laboratoře - odborná způsobilost, kompetence, vzdělávání a hodnocení výkonnosti
 • Nakupování služeb a dodávek - výběr a hodnocení dodavatelů
 • Případové studie: kategorizace měřidel, vedení záznamů k měřidlům, kritéria pro hodnocení dodavatelů
4. den: 09.00 až 15.00 hod.
 • Interní audity v laboratoři dle ČSN EN ISO 19011:2019 a odpovědnost manažera kvality
 • Metody a techniky auditování
 • Přezkoumání systému managementu - rozsah, zpráva pro přezkoumání, základní zásady
 • Základní právní předpisy platné pro laboratoře
 • Doporučená literatura pro další osobní rozvoj, dokumenty MPA a doporučení odborných společností
 • Případové studie: program auditů, záznamy z auditů, záznam o neshodě

Lektor: Ing. Martina Dvořáková; Ing. Alena Fischerová; Ing. Lenka Kohoutová; Jana Rejtharová


Pro další rozvoj doporučujeme účastníkům kurzy:

Vedoucí a manažer kvality laboratoře I.
Vedoucí a manažer kvality laboratoře II.
Vedoucí a manažer kvality laboratoře III.

Vedoucí a manažer kvality laboratoře IV. 
Vedoucí a manažer kvality laboratoře V.
Vedoucí a manažer kvality laboratoře VI.
Vedoucí a manažer kvality laboratoře VII.

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o.