Kurz / Vedoucí a manažer kvality laboratoře IV.

 
 
 
 
 

Kurz / Vedoucí a manažer kvality laboratoře IV.

<< Zpět

Cena: 6500,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 2 (dny)

Pro tento kurz nejsou vypsány termíny.

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen vedoucím a manažerům kvality laboratoře se základními znalostmi systémů managementu, kteří si chtějí své znalosti a dovednosti prohloubit. Není určen pro úplného nováčka bez znalosti systému managementu kvality (znalosti můžete získat praxi, nebo účastí na kurzech Manažer kvality laboratoře - základní znalosti a dovednosti  a Vedoucí laboratoře - základní znalosti a dovednosti).

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Zaměříme se na měřidla a zařízení v laboratoři, bezpečné používání SW a laboratorních informačních systémů. Seznámení se zásadami hodnocení zaměstnanců a s vybranými metodami, které lze v rámci hodnocení zaměstnanců využít s ohledem na hodnocení kompetencí.
Kurz navazuje na kurzy Manažer kvality laboratoře - základní znalosti a dovednosti  a Vedoucí laboratoře - základní znalosti a dovednosti, ale jejich absolvování není podmínkou pro účast na této vzdělávací akci. Součástí kurzu jsou případové studie a praktické ukázky.

Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.

 

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO PREZENČNÍ ŠKOLENÍ
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO ONLINE ŠKOLENÍ
Zkouška připojení a otevření virtuální učebny od 08.30 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

1. den: 9.00 až 16.00 hod.

 • Měřidla a zařízení
  • Metrologická návaznost - ověření, kalibrace
  • Kontroly, údržba, preventivní servis
 • Používané SW a Laboratorní informační systém
  • Validace a verifikace
  • Dokumentace (požadavky, záznamy)
 • Mimořádné události
  • Opatření k jejich řešení
  • Dokumenty a záznamy
 • Pravidla pro bezpečné používání SW a LIS
 • Případové studie: definování konfirmačních lhůt u vybraných měřidel, návrh pro řešení vybrané mimořádné události

2. den: 9.00 až 15.00 hod.

 • Systém hodnocení pracovníků, význam hodnocení pracovníků ve firmě, formuláře a metodika hodnocení
 • Metody hodnocení - možnosti využití, výstupy
 • Stanovení kritérií a systému měření - kompetence, kompetenční modely (druhy, tvorba, využití)
 • Struktura hodnoticího pohovoru, příprava na vedení hodnoticích pohovorů
 • Rozbor vzdělávacího videa se zaměřením na základní chyby hodnotitelů při rozhovoru
 • Diskuze

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o.