Kurz / Vedoucí laboratoře - základní znalosti a dovednosti

 
 
 
 
 

Systémy jakosti s.r.o. na FacebookuKurz / Vedoucí laboratoře - základní znalosti a dovednosti

<< Zpět

Cena: 9300,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 4 (dny)

Termín:Místo konání:Obsazenost: 
16. 04. 2018 - 19. 04. 2018BRNOOFFICE s.r.o., Králova 279/9 - 616 00 Brno VOLNOOBJEDNAT
04. 06. 2018 - 07. 06. 2018Antala Staška 34 - Praha VOLNOOBJEDNAT

„Na vedoucí laboratoře jsou kladeny vysoké požadavky nejen po odborné stránce, ale i z pohledu řízení kvality. Jak k tomu přistoupit, a zároveň si nastavit systém hodnocení výkonnosti pracovníků, Vám pomůže právě tento kurz.“ říká lektorka Petra Mrkvičková, která tento kurz doporučuje.

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen pro vedoucí zkušební, kalibrační a zdravotnické laboratoře.

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Obsahem kurzu je přehled a procvičování základních kompetencí vedoucího laboratoře, včetně nácviku prezentování výsledků své práce (prezentační dovednosti).
Kurz se soustředí zejména na obvyklé kontrolní a řídící činnosti vedoucího laboratoře, která je akreditovaná dle ISO/IEC 17025 nebo ISO 15189.


Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.
Účast na tomto kurzu bude ohodnocena kredity v rámci postgraduálního vzdělávání.
Komora vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR (VŠ) uděluje 12 kreditů.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY A PROGRAM
Prezence posluchačů 1. den: 8.30 - 9.00 hod.

1. den: 9.00 až 16.00 hod.
 • Systém managementu kvality z pohledu vedoucího laboratoře
 • Odpovědnosti a pravomoci vedoucího akreditované laboratoře
 • Delegování odpovědností, jmenování a pověření pracovníků akreditované laboratoře
 • Přehled odpovědností pracovníků akreditované laboratoře
 • Organizační a funkční schéma  laboratoře
 • Matice odpovědnosti  

2 den: 9.00 až 15.00 hod.

 • Kontrolní a řídicí činnosti vedoucího laboratoře
 • Aktualizace pracovních náplní
 • Plánování vzdělávání a hodnocení efektivity vzdělávání
 • Hodnocení výkonnosti pracovníků laboratoře
 • Komunikace a řízení změn
 • Přezkoumání systému managementu

 3. den: 9.00 až 16.00 hod.

 • Vedoucí laboratoře jako prezentátor
 • Definování rozsahu a cíle prezentace
 • Příprava na prezentaci s přihlédnutím k cílové skupině posluchačů
 • Tvorba struktury a scénáře
 • Dechová a artikulační cvičení
 • Nácviky před posluchači

4. den:  9.00 až 15.00 hod.

 • Tréma a její zvládnutí při prezentaci
 • Nácviky prezentací
 • Prezentování svého tématu a zpětná vazba pro účastníka


Lektoři: Ing. Martina Dvořáková, Ing. Alena Fischerová, Ing. Petra Mrkvičková, Mgr. Zdenka Volavá

 

 

 

 
© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o. 2014