Kurzy / BOZP OHSAS 18001 ISO 45001

 
 
 
 
 

Systémy jakosti s.r.o. na FacebookuKurzy / Bezpečnost práce ISO 45001

Předpis ISO 45001 nahrazuje OHSAS 18001 a představuje systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zavedením účinného systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dochází ke snižování rizika poškození personálu, a současně i k řádnějšímu prokazování odpovědnosti vůči zaměstnancům. Dále ke snížení výskytu nemocí z povolání a úrazů či nehod, nebo zlepšení řízení rizik, díky identifikaci potencionálního nebezpečí.

Místo konání:
název kurzu
Cena bez DPH
délka
 • Zaměření kurzu: úvod do managementu BOZP, seznámení s normativním základem BOZP, výklad OHSAS 18001, praktické příklady.

  Pro tento kurz nejsou vypsány termíny.

 • Zaměření kurzu: úvod a zásady systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výklad požadavků normy ISO 45001, politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, řízení provozu, kontrola (měření a monitorování výkonnosti; hodnocení souladu), případové studie.

  Pro tento kurz nejsou vypsány termíny.

 • Zaměření kurzu: úvod a zásady systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výklad normy OHSAS 18001 a ISO 19011:2018, příprava na audit a tvorba záznamu z auditu.

  Pro tento kurz nejsou vypsány termíny.

 • Zaměření kurzu: procesní řízení, mapování procesů, hodnocení rizik procesu, metody a kritéria pro hodnocení rizik procesu.
  27. 09. 2019
  Antala Staška 34 - PrahaOBJEDNAT
 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o. 2018