Kurz a rekvalifikace ISO 9001, 14001, 27001, 18001, 17025, 15189, SVP

 
 
 

O společnosti

 
Systémy jakosti s.r.o. na FacebookuOchrana osobních údajů

Společnost Systémy jakosti s.r.o., se sídlem Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3, IČ: 26102676, DIČ: CZ26102676, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 130197 zpracovává pro realizaci otevřeného školení následující osobní údaje:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Tituly před a za jménem
 • Datum narození
 • Email
 • Telefon
 • IP adresa

Uvedené osobní údaje je nutné zpracovat v souvislosti s Vaším zařazením a  následnou realizací otevřeného kurzu. Osobní údaje budou společností Systémy jakosti s.r.o. nejdéle po dobu 10 let, pokud neudělíte souhlas k delšímu zpracování.

Zpracování osobních údajů je prováděno výhradně společností Systémy jakosti s.r.o., tedy správcem osobních údajů, a nejsou dále poskytovány třetím osobám. Osobní údaje zpracovává Manažerka kurzů a Obchodní koordinátorka společnosti Systémy jakosti s.r.o. pro výše uvedené účely. Osobní údaje jsou zpracovány v rámci interní administrace, která je řádně zabezpečená proti zneužití.

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo po společnosti Systémy jakosti s.r.o.

 • požadovat informace, jaké osobní údaje společnost zpracovává
 • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • požádat o aktualizaci nebo opravu osobních údajů
 • požádat o výmaz evidovaných osobních údajů - žádost o výmaz osobních údajů před realizací školení bude mít za následek nevystavení osvědčení, případně certifikátů
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit na společnost Systémy jakosti s.r.o. nebo Úřad na ochranu osobních údajů

V případě námitek či jakýchkoliv dotazů se obraťte přímo na obchodní koordinátorku společnosti Systémy jakosti s.r.o. Ing. Simonu Hobzíkovou - hobzikova@systemy-jakosti.cz

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o. 2018