Kurzy / Životní prostředí environment ISO 14001:2015

 
 
 
 
 

Systémy jakosti s.r.o. na FacebookuKurzy / Životní prostředí ISO 14001

Norma ISO 14001 je mezinárodní norma pro systémy environmentálního managementu. Cílem normy je zlepšení systému péče o životní prostředí, identifikace potencionálních dopadů na životní prostředí, jejich kontrola, měření a eliminace, snižování provozních nákladů či efektivní využívání energií. Zavedení normy má bezesporu vliv i na image společnosti, protože potencionální zákazníci budou pozitivně vnímat firmu, které považuje životní prostředí za jednu ze svých priorit. 14. září 2015 vyšla aktualizace normy ISO 14001:2015, která nahradila předpis ISO 14001:2004. Danou normu je nutné spěšně implementovat, protože platnost všech starých certifikátů vyprší v polovině září 2018. Proto neváhejte a seznamte se s požadavky normy, co nejdříve.

Místo konání:
název kurzu
Cena bez DPH
délka
 • Zaměření kurzu: kompletní seznámení s normou ISO 14001:2015, úvod a zásady systému environmentálního managementu, výklad a srovnání ISO 14001:2004 a ISO 14001:2015, praktické příklady.
  19. 09. 2018
  Antala Staška 34 - Praha OBJEDNAT
  10. 10. 2018
  BRNOOFFICE s.r.o., Králova 279/9 - 616 00 Brno OBJEDNAT
 • Ekolog / Manažer EMS

  18500 Kč
  dny: 7
  Zaměření kurzu: úvod a zásady systému environmentálního managementu, výklad požadavků normy ISO 14001:2015 a její srovnání s normou ISO 14001:2004, právní předpisy v životním prostředí, principy projektového managementu, základní znalosti metrologie.
  29. 10. 2018 - 14. 11. 2018
  Antala Staška 34 - Praha OBJEDNAT
  (29. 10. 2018 - 01. 11. 2018, 12. 11. 2018 - 14. 11. 2018)
 • Zaměření kurzu: úvod a zásady systému environmentálního managementu, výklad a srovnání ISO 14001:2004 a ISO 14001:2015, zásady řízení dokumentace a provozu, projektový management, praktický nácvik a případové studie.
  29. 10. 2018 - 01. 11. 2018
  Antala Staška 34 - Praha OBJEDNAT
 • Zaměření kurzu: úvod a zásady systému environmentálního managementu, výklad a srovnání ISO 14001:2004 a ISO 14001:2015, výklad ISO 19011 příprava na audit a tvorba záznamu z auditu.
  18. 09. 2018 - 19. 09. 2018
  Antala Staška 34 - Praha OBJEDNAT
  09. 10. 2018 - 10. 10. 2018
  Antala Staška 34 - Praha OBJEDNAT
 • Zaměření kurzu: zásady systému environmentálního managementu, výklad normy ISO 14001:2015 z pohledu interního auditora, ISO 19011 - audit krok za krokem a příklady neshody z interního auditu a jejich řešení.

  Pro tento kurz nejsou vypsány termíny.

 • Zaměření kurzu: základní právní povinnosti podniků v oblasti životního prostředí, úvod do problematiky odpadového hospodářství a zásady odpadové politiky v organizaci, nakládání s chemickými látkami v průmyslové praxi, REACH a CLP, legislativa ochrany ovzduší a problematika havárií.
  12. 11. 2018 - 14. 11. 2018
  Antala Staška 34 - Praha OBJEDNAT
 • Zaměření kurzu: úvod do problematiky odpadového hospodářství a seznámení s potřebnou legislativou, zásady praktického vedení odpadového hospodářství v organizaci a povinnosti odpadového hospodáře.
  12. 11. 2018
  Antala Staška 34 - Praha OBJEDNAT
 • Zaměření kurzu: zásady správného nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, REACH a CLP, důležité právní předpisy a jejich výklad.
  13. 11. 2018
  Antala Staška 34 - Praha OBJEDNAT
 • Zaměření kurzu: výklad zákona o ochraně ovzduší a potřebná legislativa spojená s ochranou ovzduší, úvod do problematiky vodního hospodářství a ochrany vod, povinnosti při zacházení se závadnými látkami a při provozu vodovodních a kanalizačních přípojek.
  14. 11. 2018
  Antala Staška 34 - Praha OBJEDNAT
 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o. 2018