Kurz / Interní auditor EMS (ISO 14001)

 
 
 
 
 

Systémy jakosti s.r.o. na FacebookuKurz / Interní auditor EMS (ISO 14001)

<< Zpět

Cena: 5100,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 2 (dny)

Pro tento kurz nejsou vypsány termíny.

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen interním auditorům a pracovníkům odpovědným za provádění interních auditů v systému environmentálního managementu (EMS).

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Cílem je poskytnout praktický návod na provádění interních auditů, včetně základního přehledu právních předpisů v oblasti životního prostředí.
Nedílnou součástí kurzu jsou praktická cvičení (WS) rozšiřující znalosti požadavků  norem k provádění auditů, nácvik přípravy a realizace interního auditu, vedení komunikace při auditu a záznamy z auditu.

Na tento kurz časově navazuje Interní auditor kvality (ISO 9001). Kurzy lze absolvovat současně a získat znalosti interního auditora integrovaného systému
Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY A PROGRAM
Prezence posluchačů 1. den: 8.30 - 9.00 hod.

1. den: 9.00 až 15.00 hod.
 • Výklad ČSN EN ISO 19011:2019 Směrnice pro auditování systémů managementu - audit krok za krokem
 • Příprava na audit
 • Audit na místě
 • Záznam z auditu
 • Nácvik shoda / neshoda
 • Odborný program - nácvik znalostí
   

2. den: 9.00 až 16.00 hod.

 • Úvod do environmentálního systému managementu
 • Výklad normy ISO 14001:2015 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem k použití
 • Srovnání ISO 14001:2004 a ISO 14001:2015
 • Právní předpisy z oblasti životního prostředí
 • Praktický nácvik

Lektor: Ing. Alena Fischerová, Ing. Lenka Kohoutová, Ing. Martina Dvořáková, Jana Rejtharová

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o. 2018