Kurz / Manažer BOZP (ISO 45001)

 
 
 
 
 

Systémy jakosti s.r.o. na FacebookuKurz / Manažer BOZP (ISO 45001)

<< Zpět

Cena: 7100,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 3 (dny)

Termín:Místo konání:Obsazenost: 
24. 06. 2019 - 26. 06. 2019Antala Staška 34 - PrahaVOLNOOBJEDNAT

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je zaměřen na základní odbornou přípravu pracovníků, kteří budou ve svých organizacích řídit zavádění nebo provoz systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ISO 45001.

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Získáte ucelený přehled v problematice systémů řízení vztahu k bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s ohledem na stávající systémy řízení v podniku (např. kvality, environmentu, atd.).
Součástí kurzu jsou praktická cvičení a workshopy.Kurz neobsahuje výklad právních předpisů v oblasti BOZP.

Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.
Pro zájemce je kurz zakončen písemnou závěrečnou zkouškou znalostí v rozsahu 2 hodin. Na základě úspěšné zkoušky je vystaven Certifikát.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY A PROGRAM
Prezence posluchačů 1. den: 8.30 - 9.00 hod

1. den: 9.00 až 16.00 hod.

 • Úvod do problematiky BOZP (hlavní zásady BOZP, definice)
 • Norma ČSN OHSAS 18001:2008 - Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky
 • Sktruktura normy ISO 45001:2018 Systémy řízení bezpečnosti ochrany zdraví při práci - požadavky s pokyny pro použití
 • Rozbor nových požadavků normy ISO 45001:2018
 • Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Analýza rizika (identifikace nebezpečí, posuzování rizika a způsob řízení rizik)
 • Případová studie

2. den: 9.00 až 16.00 hod.

 • Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Analýza rizika (identifikace nebezpečí, posuzování rizika a způsob řízení rizik)
 • Cíle a programy managementu BOZP
 • Řízení dokumentace a záznamů
 • Monitorování a měření v BOZP
 • Případová studie

3. den: 9.00 až 15.00 hod.

 • Interní audit
 • Případová studie – plánování interních auditů, příklady neshod interních auditů BOZP
 • Přezkoumání systému managementu
 • Písemná závěrečná zkouška znalostí

Lektor: Ing. Alena Fischerová, Ing. Martina Dvořáková, Ing. Lenka Kohoutová

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o. 2018