Kurz / Auditor integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001)

 
 
 
 
 

Kurz / Auditor integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001)

<< Zpět

Cena: 11500,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 4 (dny)

Termín:Místo konání:Obsazenost: 
15. 01. 2024 - 18. 01. 2024ONLINE ŠKOLENÍ - z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNOOBJEDNAT
12. 02. 2024 - 15. 02. 2024BRNOOFFICE s.r.o., Králova 279/9 - BrnoVOLNOOBJEDNAT
26. 02. 2024 - 29. 02. 2024Hotel FIT - Žďár nad Sáz.VOLNOOBJEDNAT
11. 03. 2024 - 14. 03. 2024Baarova 231/36 - PrahaVOLNOOBJEDNAT
15. 04. 2024 - 18. 04. 2024ONLINE ŠKOLENÍ - z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNOOBJEDNAT
20. 05. 2024 - 23. 05. 2024BRNOOFFICE s.r.o., Králova 279/9 - BrnoVOLNOOBJEDNAT
17. 06. 2024 - 20. 06. 2024Baarova 231/36 - PrahaVOLNOOBJEDNAT

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen pro interní auditory a vedoucí pracovníky odpovědné za plánování a organizaci interních auditů systému managementu kvality a EMS.
Dále pracovníkům, kteří odpovídají za systém BOZP v organizaci (manažer BOZP, auditor BOZP, bezpečnostní technik).

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Výklad požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN ISO 45001:2018.
Nedílnou součástí kurzu jsou praktická cvičení (WS) rozšiřující znalosti požadavků norem k provádění auditů, nácvik přípravy a realizace interního auditu, vedení komunikace při auditu a záznamy z auditu.
Seznámení s právními předpisy BOZP. Kurz slouží jako základ při implementaci požadavků normy ČSN ISO 45001:2018 do stávajících systémů managementu řízení.


Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO PREZENČNÍ ŠKOLENÍ
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

1. den: 9.00 až 16.00 hod.

 • Úvod do systému managementu kvality
 • Výklad normy ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy managementu kvality – Požadavky

2. den: 9.00 až 15.00 hod.

 • Principy a terminologie
 • Proces auditování dle ČSN EN ISO 19011:2019 Směrnice pro auditování systémů managementu
 • Příprava na audit – příprava plánu auditu, přezkoumání dokumentace, tvorba auditních otázek
 • Audit na místě – zahájení, realizace a ukončení auditu na místě
 • Dokončení auditu - zpracování, schválení a distribuce zprávy z auditu
 • Klasifikace zjištění z auditu (shoda, neshoda)
 • Nápravné opatření
 • Případová studie: příprava plánu auditu, příprava auditních otázek, hodnocení zjištění z auditu

3. den: 9.00 až 16.00 hod.

 • Výklad normy ČSN EN ISO 14001:2016 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití
 • Základní právní předpisy platné pro životní prostředí
 • Praktický nácvik

4. den: 9.00 až 16.00 hod.

 • Úvod do managementu BOZP
 • Bezpečnost práce a normativní základ BOZP
 • Výklad normy ČSN ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití
 • Přehled základních právních požadavků týkající se BOZP

Lektor: Ing. Martina Dvořáková; Ing. Alena Fischerová; Ing. Lenka Kohoutová; Jana RejtharováMgr. Michaela Turková


 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o.