Kurz a rekvalifikace ISO 9001, 14001, 27001, 18001, 17025, 15189, SVP

 
 
 
 
 

Systémy jakosti s.r.o. na Facebooku

Online školení

Nabízíme Vám online kurzy, které by měly spojovat výhody prezenčního školení a bezpečného prostředí Vašeho domova nebo kanceláře. Vytipovali jsme pro Vás kurzy, které svým obsahem, formou sdělení, možnosti sdílení dokumentů a práce ve skupinách jsou vhodné nejen pro prezenční, ale i online školení.

Nabídka online kurzů:

Úvod do systému managementu kvality (ISO 9001) 18.09. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Interní auditor kvality (ISO 9001) 18.09. - 19.09. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Auditor integrovaného systému (ISO 9001 a ISO 14001) 18.09. - 20.09. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Auditor integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001) 18.09. - 21.09. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Interní auditor EMS (ISO 14001) 19.09. - 20.09. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Úvod do EMS (ISO 14001) 20.09. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Auditor integrovaného systému (ISO 14001 a ISO 45001) 20.09. - 22.09. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Úvod do systému BOZP (ISO 45001) 21.09. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Interní auditor BOZP (ISO 45001) 21.09. - 22.09. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Implementace požadavků normy ISO 15189:2022 – praktický nácvik pro manažery kvality zdravotnické laboratoře 21.09. - 22.09. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Systém managementu v mikrobiologické laboratoři 27.09. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Čisté prostory 05.10. - 06.10. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Mezikalibrační kontroly měřidel (metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři II.) 20.10. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Implementace požadavků normy ISO 15189:2022 – praktický nácvik pro manažery kvality zdravotnické laboratoře 23.10. - 24.10. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři 30.10. - 31.10. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Interní auditor zdravotnické laboratoře (ČSN EN ISO 15189:2013 a ČSN EN ISO 19011:2019) 30.10. - 31.10. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Vedoucí a manažer kvality laboratoře IV. 01.11. - 02.11. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Hodnocení zaměstnanců 02.11. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Metrolog v organizaci 08.11. - 09.11. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Interní auditor kontrolní laboratoře v režimu SVP (GMP) – periodické školení 20.11. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Interní auditor kontrolní laboratoře v režimu SVP/GMP pro začínající auditory 20.11. - 21.11. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Manažer kvality kontrolní laboratoře SVP/GMP 20.11. - 22.11. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Kvalifikace a validace v režimu SVP (GMP) 22.11. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Správná výrobní a hygienická praxe v potravinářských provozech 27.11. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Vedoucí a manažer kvality laboratoře II. 07.12. - 08.12. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Leadership - vedení lidí 08.12. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Odchylková řízení, změnová řízení a CAPA v režimu SVP 08.12. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Manažer kvality laboratoře - základní znalosti a dovednosti 11.12. - 14.12. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Implementace požadavků normy ISO 15189:2022 – praktický nácvik pro manažery kvality zdravotnické laboratoře 13.12. - 14.12. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Vedoucí laborant/ka zdravotnické laboratoře 14.12. - 15.12. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Představitel vedení pro kvalitu 08.01. - 10.01. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Manažer kvality (ISO 9001) 08.01. - 25.01. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Manažer integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001) 08.01. - 06.02. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Metrolog v organizaci 10.01. - 11.01. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Řízení lidských zdrojů 24.01. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Manažer integrovaného systému - rozšíření kvalifikace pro manažera kvality 05.02. - 06.02. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Oblast kurzu:
Název kurzu:
Místo konání:

Aktuální kurzy:

Nebyl nalezen žádný kurz.

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o.