Kurz a rekvalifikace ISO 9001, 14001, 27001, 18001, 17025, 15189, SVP

 
 
 
 
 

Systémy jakosti s.r.o. na Facebooku

Online školení

Nabízíme Vám online kurzy, které by měly spojovat výhody prezenčního školení a bezpečného prostředí Vašeho domova nebo kanceláře. Vytipovali jsme pro Vás kurzy, které svým obsahem, formou sdělení, možnosti sdílení dokumentů a práce ve skupinách jsou vhodné nejen pro prezenční, ale i online školení.

Nabídka online kurzů:

Odchylková řízení, změnová řízení a CAPA v režimu SVP 10.02. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Manažer integrovaného systému - rozšíření kvalifikace pro manažera kvality 13.02. - 14.02. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Interní auditor zkušební a kalibrační laboratoře (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a ČSN EN ISO 19011:2019) 14.02. - 15.02. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Správná výrobní a hygienická praxe v potravinářských provozech 20.02. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Implementace požadavků normy ISO 15189:2022 – praktický nácvik pro manažery kvality zdravotnické laboratoře 20.02. - 21.02. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři 13.03. - 14.03. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Implementace požadavků normy ISO 15189:2022 – praktický nácvik pro manažery kvality zdravotnické laboratoře 20.03. - 21.03. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Mezikalibrační kontroly měřidel (metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři II.) 28.03. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Interní auditor kontrolní laboratoře v režimu SVP/GMP pro začínající auditory 29.03. - 30.03. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Manažer kvality kontrolní laboratoře SVP/GMP 29.03. - 31.03. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Kvalifikace a validace v režimu SVP (GMP) 31.03. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Audit procesu 03.04. - 04.04. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Interní auditor zkušební a kalibrační laboratoře – periodické školení (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018) 05.04. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Správce dokumentace I. - Organizace a řízení dokumentů 17.04. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Úvod do systému managementu kvality (ISO 9001) 17.04. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Interní auditor kvality (ISO 9001) 17.04. - 18.04. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Auditor integrovaného systému (ISO 9001 a ISO 14001) 17.04. - 19.04. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Auditor integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001a ISO 45001) 17.04. - 20.04. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Interní auditor zdravotnické laboratoře (ČSN EN ISO 15189:2013 a ČSN EN ISO 19011:2019) 18.04. - 19.04. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Interní auditor EMS (ISO 14001) 18.04. - 19.04. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Úvod do EMS (ISO 14001) 19.04. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Auditor integrovaného systému (ISO 14001 a ISO 45001) 19.04. - 21.04. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Úvod do systému BOZP (ISO 45001) 20.04. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Interní auditor BOZP (ISO 45001) 20.04. - 21.04. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Systém managementu v mikrobiologické laboratoři 21.04. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Manažer kvality laboratoře - základní znalosti a dovednosti 24.04. - 27.04. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Implementace požadavků normy ISO 15189:2022 – praktický nácvik pro manažery kvality zdravotnické laboratoře 03.05. - 04.05. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Interní auditor laboratoře – procesní (vertikální) audit (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a ČSN EN ISO 15189:2013) 09.05. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Manažer kvality zkušební a kalibrační laboratoře - pro pokročilé (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018) 09.05. - 10.05. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Procesní řízení v organizaci 01.06. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Procesní řízení a management rizik 01.06. - 02.06. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Management rizik 02.06. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Metrolog v organizaci - periodické školení 05.06. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Interní auditor zdravotnické laboratoře - periodické školení (ČSN EN ISO 15189:2013) 07.06. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Nástroje řízení kvality – FMEA, 8D report, kontrolní plán, zvláštní znaky a jejich řízení, MSA a SPC 14.06. - 15.06. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři - periodické školení I. 19.06. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Oblast kurzu:
Název kurzu:
Místo konání:

Aktuální kurzy:

Nebyl nalezen žádný kurz.

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o.