Kurz / Představitel vedení pro EMS

 
 
 
 
 

Kurz / Představitel vedení pro EMS

<< Zpět

Cena: 11900,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 4 (dny)

Termín:Místo konání:Obsazenost: 
07. 10. 2024 - 10. 10. 2024Baarova 231/36 - PrahaVOLNOOBJEDNAT
09. 12. 2024 - 12. 12. 2024ONLINE ŠKOLENÍ - z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNOOBJEDNAT
09. 12. 2024 - 12. 12. 2024Hotel FIT - Žďár nad Sáz.VOLNOOBJEDNAT

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je zaměřen na základní odbornou přípravu pracovníků, kteří budou ve svých organizacích řídit zavádění nebo provoz některého z environmentálních systémů řízení (např. EMS dle ISO 14001 či EMAS), proto je vhodný pro všechny stávající či budoucí představitele vedení EMS.

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Seznámíte se se zásadami systému environmentální managementu
a požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití.
Získáte ucelený přehled v problematice systémů řízení ve vztahu k životnímu prostředí s ohledem na stávající systémy řízení v podniku (např. kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví atd.). Součástí kurzu jsou praktická cvičení.


Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.
Po úspěšném napsání závěrečné zkoušky obdrží účastník CERTIFIKÁT.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO PREZENČNÍ ŠKOLENÍ
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO ONLINE ŠKOLENÍ
Zkouška připojení a otevření virtuální učebny od 08.30 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

I. MODUL
1. den: 09.00 - 16.00 hod.

 • Úvod do environmentálního systému managementu
 • Výklad normy ČSN EN ISO 14001:2016 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití
 • Praktický nácvik aplikace požadavků ISO 14001:2015
 • Kontext organizace
2. den: 09.00 - 16.00 hod.
 • Environmentální aspekty, tvorba, řízení a hodnocení
 • Závazné povinnosti
 • Environmentální politika
 • Environmentální cíle a plánování jejich dosažení
 • Řízení dokumentovaných informací (dokumenty a záznamy v EMS)
3. den: 09.00 - 16.00 hod.
 • Základní znalosti metrologie - měřidla pro měření v EMS
 • Řízení provozu, havarijní připravenost a reakce
 • Monitorování a měření v EMS, environmentální profil, environmentální indikátory
4. den: 09.00 - 15.00 hod.
 • Interní audity v EMS
 • Přezkoumání systému managementu
 • Nepovinný závěrečný test znalostí (v případě zájmu o získání CERTIFIKÁTU z kurzu), pozn: test znalostí píšou jen účastníci, kteří mají zájem o závěrečnou zkoušku. V  případě, že účastník nemá zájem o závěrečný test, školení je ukončeno mezi 12.00 - 13. 00 hod.

Lektor: Ing. Martina Dvořáková; Ing. Alena Fischerová; Jana Rejtharová


Pro další rozvoj doporučujeme účastníkům kurzy:

Procesní řízení v organizaci
Management rizik
Právní předpisy v životním prostředí

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o.