Kurz / Interní auditor zkušební a kalibrační laboratoře (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a ČSN EN ISO 19011:2019)

 
 
 
 
 

Kurz / Interní auditor zkušební a kalibrační laboratoře (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a ČSN EN ISO 19011:2019)

<< Zpět

Cena: 5100,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 2 (dny)

Termín:Místo konání:Obsazenost: 
25. 10. 2021 - 26. 10. 2021ONLINE ŠKOLENÍ - z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNOOBJEDNAT
24. 11. 2021 - 25. 11. 2021BRNOOFFICE s.r.o., Králova 279/9 - 616 00 BrnoVOLNOOBJEDNAT
06. 12. 2021 - 07. 12. 2021Antala Staška 34 - PrahaVOLNOOBJEDNAT

Prezenční školení probíhá v souladu s protiepidemickými opatřeními.  

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen pracovníkům na pozici interního auditora a manažera kvality ve zkušební a kalibrační laboratoři, kteří jsou začátečníci v auditování.

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Základem je výklad požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 -  Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří z pohledu interního auditora. Vlastní postup auditování obsahuje také doporučení normy ČSN EN ISO 19011:2019 - Směrnice pro auditování systémů managementu a její provázanost do laboratoře. Cílem je seznámení se s principy a zásadami auditování a sdílení zkušeností z auditorské praxe. Část kurzu tvoří případové studie práce ve skupinách.


Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO PREZENČNÍ ŠKOLENÍ
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO ONLINE ŠKOLENÍ
Zkouška připojení a otevření virtuální učebny od 08.30 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

1. den: 9.00 až 16.00 hod.

  • Systém managementu kvality - základní přehled pro auditora
  • Výklad požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 -  Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří z pohledu interního auditora

2. den: 9.00 až 15.00 hod.

  • Proces auditování dle ČSN EN ISO 19011:2019 Směrnice pro auditování systémů managementu
  • Příprava na audit – příprava plánu auditu, přezkoumání dokumentace, tvorba auditních otázek
  • Audit na místě – zahájení, realizace a ukončení auditu na místě
  • Dokončení auditu - zpracování, schválení a distribuce zprávy z auditu
  • Klasifikace zjištění z auditu (shoda, neshoda)
  • Nápravné opatření
  • Případová studie: příprava plánu auditu, příprava auditních otázek, hodnocení zjištění z auditu

Lektor: Ing. Martina Dvořáková; Ing. Alena Fischerová; Ing. Lenka Kohoutová; Jana Rejtharová


Pro další rozvoj doporučujeme účastníkům kurzy:

Interní auditor laboratoře - praktický nácvik (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a ČSN EN ISO 15189:2013)
Interní auditor zkušební a kalibrační laboratoře – periodické školení (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018)
Interní auditor laboratoře - procesní (vertikální) audit
Management rizik v laboratoři

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o. 2018