Kurzy / Metrologie

 
 
 
 
 

Kurzy / Metrologie

Metrologie je disciplína, která se zabývá měřením, tj. zjišťováním zejména fyzikálních a chemických veličin. V případě zabezpečení kvality v oblasti metrologie doporučujeme legislativní předpisy zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, zákon č. 20/1993 Sb. o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví a zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.

Místo konání:
název kurzu
Cena bez DPH
délka
 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o.