Certifikace

 
 
 

Poradenství - certifikace

 
Systémy jakosti s.r.o. na Facebooku

CERTIFIKACE

V rámci přípravy k certifikaci systému managementu nabízíme našim klientům komplexní služby, které zahrnují provedení vstupní analýzy, školení pracovníků na všech úrovních řízení, konzultační činnost na pracovišti klienta, návrh a aktualizaci dokumentace, interní audity, spolupráci při výběru certifikačního orgánu a účast na certifikačním auditu. Organizace je posuzována nezávislými auditory certifikačního orgánu. 

Zavedení systém managementu v organizaci je jedním z prvních rozhodnutí vrcholového vedení společnosti. Dalším krokem je volba standardu, ke kterému se chce společnost přihlásit. Základem při budování systémů managementu je mezinárodní norma ISO 9001 Systémy managementu kvality, další normy systému managementu se týkají životního prostředí ISO 14001, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ISO 45001, bezpečnosti informací ISO/IEC 27001 aj. Samozřejmě existují oborové specifikace jako IATF 16949 norma pro systémy managementu v automobilovém průmyslu nebo ISO 13485 pro výrobce zdravotnických prostředků.
Zavedení systému managementu však není automatické a "bez práce". Nad rámec povinností pracovníků společnosti je nutné jmenovat zástupce, který se podílí nejen na vybudování systému managementu, ale bude jej udržovat a informovat o něm všechny pracovníky organizace.
Jedním z problémů, se kterým se může organizace potýkat, je nedostatek vyškolených vlastních pracovníků a jejich odborná způsobilost k vytvoření a trvalému udržování systému. Z toho důvodu nabízíme komplexní služby, které zahrnují nejen vlastní poradenství, ale také vzdělávání pracovníků. 
 
Nabídka pro přípravu k certifikaci pak zahrnuje: 
  • Analýzu stávajícího stavu a zpracování harmonogramu prací 
  • Poradenství při implementování požadavků normy 
  • Spolupráci na vytváření dokumentace systému včetně Příručky jako vrcholového dokumentu 
  • Pomoc při zavedení systému, který vyhovuje právě vaší organizaci - navážeme na již stávající strukturu a naučíme používat nástroje řízení kvality 
  • Nastavení účinných opatření pro trvalé zlepšování systémů řízení 
  • Vyškolení interních auditorů pro auditování systému 
  • Vyškolení stěžejních pracovníků systému, jako je vedení, manažer kvality (životního prostředí), metrolog, apod.
Vlastní poradenství probíhá formou konzultací s příslušnými kompetentními pracovníky a formou školení
Pro dodržení plánu prací je na počátku poradenství zákazníkem schválen harmonogram prací a z každé konzultace je pořízen záznam s programem a dohodnutými skutečnostmi. Tento průhledný systém dává záruky zákazníkům, že plán prací bude dodržen. 
Máme vyřešenou zastupitelnost konzultantů, která je v případě nepředvídaných okolností pro klienta zárukou, že práce na projektu nebude přerušena. 
Smlouva mezi námi a klientem obsahuje odborné a finanční záruky z naší strany za získání certifikátu.
 
ODPOVĚDNOST ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY PORADENSTVÍ
Poradenství v sobě nese nejen odpovědnost vůči klientům, ale i vzhledem k široké veřejnosti. Základní zásady chování poradců jsou předmětem etického kodexu, ke kterému jsou zavázáni všichni pracovníci společnosti Systémy jakosti s.r.o.
 
Zpracujeme Vám nezávaznou nabídku na přípravu k certifikaci dle Vašich požadavků.
Kontaktujte nás: 774 567 910 nebo info@systemy-jakosti.cz
 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o.