Kurz a rekvalifikace ISO 9001, 14001, 27001, 18001, 17025, 15189, SVP

 
 
 

O společnosti

 
Systémy jakosti s.r.o. na Facebooku

Ochrana osobních údajů

Společnost Systémy jakosti s.r.o. sídlem Antala Staška 1859/34, 1400 00 Praha 4, IČ: 26102676, DIČ: CZ26102676, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 130197 z pozice správce implementovala požadavky NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) obecně známého jako GDRP. K přijetí vhodných organizačních a technických opatření došlo nejen na základě GDPR, ale zejména s ohledem, že si vážíme našich zákazníků, zaměstnanců a dodavatelských subjektů a chápeme, že ochrana identity jedince je v dnešní společnosti nadmíru důležitá.

V souvislosti s přijetím požadavků nařízení společnosti Systémy jakosti s.r.o. provedla následující opatření:

  • Mapování rozsahu osobních údajů a procesů spojených se zpracováním.
  • Zavedla vybraná opatření a přijala zásady zpracování osobních údajů v souladu s GDPR, dle Kapitoly II, článku 5.
  • Zajistila zákonnost zpracování a nastavila informační povinnosti a souhlasy se zpracováním osobních údajů.
  • Provedla řádné školení pracovníků pro korektní zacházení s osobními údaji.
  • Provedla potřebné kroky k zajištění zpracování a ochrany osobních údajů u svých zpracovatelů.
  • Stanovila, že bude docháze k neustálému zlepšování vhodnosti, přiměřenosti a účinnosti systému řízení ochrany osobních údajů.
  • Pověřila zaměstnance: Ing. Simonu Hobzíkovou - obchodní koordinátorku společnosti jako kontaktní osobu pro uplatnění práv subjektu údajů. Zaměstnance bude mít na starost podávání informací a zajišťování přístupu k osobním údajům subjektům údajů.

Zpracování osobních údajů provádíme u těchto subjektů:

 

V případě námitek či dotazů ohledně zpracování osobních údajů se obraťte obchodní koordinátorku Ing. Simonu Hobzíkovou, email: hobzikova@systemy-jakosti.cz

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o.