Kurz / Interní auditor EMS (ISO 14001)

 
 
 
 
 

Kurz / Interní auditor EMS (ISO 14001)

<< Zpět

Cena: 5400,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 2 (dny)

Termín:Místo konání:Obsazenost: 
12. 10. 2021 - 13. 10. 2021BRNOOFFICE s.r.o., Králova 279/9 - 616 00 BrnoVOLNOOBJEDNAT
02. 11. 2021 - 03. 11. 2021ONLINE ŠKOLENÍ - z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNOOBJEDNAT
23. 11. 2021 - 24. 11. 2021Antala Staška 34 - PrahaVOLNOOBJEDNAT
14. 12. 2021 - 15. 12. 2021BRNOOFFICE s.r.o., Králova 279/9 - 616 00 BrnoVOLNOOBJEDNAT

Prezenční školení probíhá v souladu s protiepidemickými opatřeními.  

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen interním auditorům a pracovníkům odpovědným za provádění interních auditů v systému environmentálního managementu (EMS).

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Cílem je poskytnout praktický návod na provádění interních auditů, včetně základního přehledu právních předpisů v oblasti životního prostředí.
Nedílnou součástí kurzu jsou praktická cvičení (WS) rozšiřující znalosti požadavků  norem k provádění auditů, nácvik přípravy a realizace interního auditu, vedení komunikace při auditu a záznamy z auditu.

Na tento kurz časově navazuje Interní auditor kvality (ISO 9001). Kurzy lze absolvovat současně a získat znalosti interního auditora integrovaného systému (ISO 9001 a ISO 14001)
Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO PREZENČNÍ ŠKOLENÍ
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

1. den: 9.00 - 15.00 hod.

  • Proces auditování dle ČSN EN ISO 19011:2019 Směrnice pro auditování systémů managementu
  • Příprava na audit – příprava plánu auditu, přezkoumání dokumentace, tvorba auditních otázek
  • Audit na místě – zahájení, realizace a ukončení auditu na místě
  • Dokončení auditu - zpracování, schválení a distribuce zprávy z auditu
  • Klasifikace zjištění z auditu (shoda, neshoda)
  • Nápravné opatření
  • Případová studie: příprava plánu auditu, příprava auditních otázek, nácvik hodnocení zjištění z auditu

2. den: 9.00 - 16.00 hod.

  • Výklad normy ISO 14001:2015 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem k použití
  • Právní předpisy z oblasti životního prostředí
  • Praktický nácvik

Lektor: Ing. Martina Dvořáková; Ing. Alena Fischerová; Ing. Lenka Kohoutová; Jana Rejtharová


Pro další rozvoj doporučujeme účastníkům kurzy:

Představitel vedení pro EMS
Právní předpisy v životním prostředí

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o. 2018