Kurz a rekvalifikace ISO 9001, 14001, 27001, 18001, 17025, 15189, SVP

 
 
 

O společnosti

 
Systémy jakosti s.r.o. na Facebooku

Etický kodex

1. Odpovědnost klientům
Klient společnosti Systémy jakosti s.r.o. má právo očekávat, že veškeré informace, zprávy a záznamy jsou považovány za důvěrné. Ochrana informací klienta je smluvně vyžadována od pracovníků i spolupracovníků.
Veškerá jednání, žádosti a případné dotazy klientů a jejich pracovníků musí být vedena přátelsky a bez diskriminace.
Pracovník ani spolupracovník nesmí v rozhovoru s klienty nebo při vyjadřování o klientech používat nevhodná oslovení, zesměšňovat jeho názory, společenské postavení, národnost, rasu, pohlaví nebo vyznání.
Pracovník ani spolupracovník nesmí zneužívat výhodu chybějících znalostí a zkušeností klienta. Pracovník nesmí zneužívat informace, které získal od klienta pro svoji vlastní výhodu, nebo výhodu třetí strany.


2. Profesionální dovednost
Pracovník a spolupracovník musí rozvíjet své profesionální dovednosti a udržovat si znalosti ve své odborné oblasti. Nesmí se vědomě ujmout práce, pro niž nemá dostatečné odborné znalosti, případně oprávnění.
Pracovník a spolupracovník musí používat svoji profesionální dovednost a úsudek tak, aby jednal v oprávněném zájmu klientů, kterým je smluvně zavázán.
 

3. Odpovědnost vůči široké veřejnosti
Pracovník a spolupracovník musí přiměřeně chránit veřejné zájmy v záležitostech ochrany zdraví, bezpečnosti a dopadu na životní prostředí.
Pracovník  a spolupracovník musí jednat tak, aby zachoval dobrou pověst své profese.
Pracovník a spolupracovník nesmí nabízet, poskytovat, požadovat ani přijímat žádné úplatky za účelem nevhodného ovlivňování technických, odborných nebo komerčních rozhodnutí.
 

4. Odpovědnost vůči spolupracovníkům
Ředitelka společnosti Systémy jakosti s.r.o. odpovídá za přiměřený dohled nad odborností pracovníků a spolupracovníků, kteří provádí konzultace a vzdělávání jménem společnosti Systémy jakosti s.r.o. 
Pracovníci společnosti Systémy jakosti s.r.o. mají právo rozvíjet svoji odbornou způsobilost a mají přístup ke všem odborným informacím a materiálům, které jsou ve společnosti dostupné.
Pracovníci a spolupracovníci společnosti Systémy jakosti s.r.o. mají právo vyjádřit svoje odborná stanoviska. Nesmí být manipulováni do situací, kdy by mohla být poškozena jejich profesionální čest, nebo porušeny zákonné předpisy České republiky a Evropské Unie.


Datum: 01. 11. 2023

Schválil: Ing. Alena Fischerová, ředitelka společnosti

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o.