Kurz a rekvalifikace ISO 9001, 14001, 27001, 18001, 17025, 15189, SVP

 
 
 

O společnosti

 
Systémy jakosti s.r.o. na Facebooku

Politika kvality

Politika kvality

Naše vize je poskytování komplexních a odborných služeb v oblasti poradenství a vzdělávání, které mají našim klientům pomoci při zvyšování konkurenceschopnosti, plnění právních předpisů a zvyšování odborných znalostí jejich pracovníků.

1. Nabídka služeb a spolupráce se zákazníkem

V oblasti poradenství spolupracujeme se zákazníkem komplexně od vstupní analýzy až po ukončení projektu poradenské služby (poradenství v oblasti systému managementu). V oblasti vzdělávání je snahou naplnit očekávání zákazníků nabídkou širokého spektra vzdělávacích aktivit formou otevřených i firemních kurzů a školení. Společnost zajišťuje dle požadavků zákazníka také služby v oblasti poradenství pro získání dotací z fondů EU.


2. Vztah k pracovníkům

Základem kvality služeb je nejen odbornost pracovníků a její zvyšování, ale také pracovní prostředí a podmínky. Společnost si váží svých zaměstnanců a vytváří pro ně příjemné pracovní podmínky, možnost dalšího odborného a osobního růstu tak, aby zaměstnání v ní bylo prestižní záležitostí. Kvalita služeb je zajištěna vysokou odborností a současně praxí a lidským přístupem našich pracovníků a externích spolupracovníků ke klientovi a jeho pracovníkům.

 

3. Spolupráce s dodavateli

Požadavky v oblasti systému managementu vyžadujeme i od našich dodavatelů. Preferujeme dlouhodobé vzájemně výhodné vztahy založené na spolupráci, serióznosti a spolehlivosti.

 

4. Odpovědnost vedení

Vedení společnosti je ostatním pracovníkům příkladem při uskutečňování veškerých činností. V rámci svých činností propagujeme filozofii šetrného chování k životnímu prostředí a závazek shody s požadavky ČSN EN ISO 9001:2016. Současně se vedení zavazuje k neustálému zlepšování nastaveného systému managementu.

 

5. Společenská odpovědnost

Vedení společnosti podporuje finančně a morálně charitativní akce v rámci regionu, národa nebo světa. Část zisku je každý rok předána na podporu neziskových organizací nebo potřebných jedinců.

Datum schválení: 02. 11. 2023

Vedení společnosti
Ing. Alena Fischerová, ředitelka společnosti
 

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o.