Kurz a rekvalifikace ISO 9001, 14001, 27001, 18001, 17025, 15189, SVP

 
 
 

O společnosti

 
Systémy jakosti s.r.o. na Facebooku

Poslání

Naší hlavní činností je poskytování poradenských a vzdělávacích služeb v oblasti zkušebních, kalibračních a zdravotnických laboratoří a dále systémů managementu (kvality, životního prostředí, bezpečnosti práce, bezpečnosti informací a HACCP s působností v rámci celé České republiky.

Předmětem podnikání jsou na základě vystavených živnostenských listů: 

  • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

  • Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 

  • Vydavatelské a nakladatelské činnosti 

Společnost Systémy jakosti s.r.o. působí na trhu jako nástupnická organizace Ing. Aleny Fischerové, která je na trhu od roku 2000. 

Za dobu své existence jsme rozšířili svoji oblast působnosti a naši pracovníci připravili k certifikaci a akreditaci více než 200 laboratoří a organizací z různých oblastí výroby, služeb nebo zdravotnictví. Naší specializací je příprava laboratoří k akreditaci. Jedná se o laboratoře zkušební a kalibrační akreditované dle ISO/IEC 17025 nebo zdravotnické laboratoře akreditované dle ISO 15189. Zkušenosti týmu poradců a lektorů z různých oblastí jsou pro naše klienty zárukou kvalitních služeb.

NAŠE POSLÁNÍ:
Naším posláním je předávat znalosti a zkušenosti našim klientům a přispívat k jejich vyšší úspěšnosti.
Toto poslání zajišťujeme kolektivem poradců a lektorů z různých oborů a uplatňováním zásad celoživotního vzdělávání a zvyšování odbornosti. 

Směrem ke klientům uplatňujeme zásadu vnímavosti a korektního jednání od uzavření smluvního vztahu po ukončení projektu či vzdělávání. Našim klientům se snažíme předat své zkušenosti a podporovat je v provádění změn organizace směrem k vyššímu ekonomickému růstu. V poradenství uplatňujeme individuální přístup (poradenství na míru). 
Každý podnikatelský subjekt, ať již právnická či fyzická osoba, je povinen dodržovat legislativní a jiné předpisy. Zavedením systému managementu podle mezinárodních norem ISO 9001, IATF 16949,  ISO 14001, ISO 13485, ISO 50001, ISO/IEC 27001 nebo ISO 45001 si můžete vytvořit vnitřní mechanismy, které podporují jak zlepšování systému řízení, tak plnění požadavků zákazníků nebo jiných zainteresovných stran a právních předpisů. 

Zavedení systému managementu podle některé z těchto norem však přináší i jiná pozitiva. Zvyšuje Vaši konkurenceschopnost, v mnoha případech je úspěšné zavedení systému podmínkou pro získání zakázek a v neposlední řadě bude Vaši společnost zvýhodňovat při vstupu na integrovaný trh Evropské Unie. 
V oblasti vzdělávání nabízíme klientům celou řadu otevřených kurzů a seminářů a také interní kurzy v organizaci dle požadavků klienta. V oblasti vzdělávání je naším cílem zvyšování odborné úrovně pracovníka v souladu s posláním jeho organizace.

Vzhledem k tomu, že působíme na území celé republiky, je naší vizí vybudovat zde Regionální centrum poradenství a vzdělávání pro organizace s širokou působností a komplexní nabídkou služeb.

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o.