Kurz / Auditor integrovaného systému (ISO 9001 a ISO 14001)

 
 
 
 
 

Kurz / Auditor integrovaného systému (ISO 9001 a ISO 14001)

<< Zpět

Cena: 8900,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 3 (dny)

Termín:Místo konání:Obsazenost: 
15. 01. 2024 - 17. 01. 2024ONLINE ŠKOLENÍ - z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNOOBJEDNAT
12. 02. 2024 - 14. 02. 2024BRNOOFFICE s.r.o., Králova 279/9 - BrnoVOLNOOBJEDNAT
26. 02. 2024 - 28. 02. 2024Hotel FIT - Žďár nad Sáz.VOLNOOBJEDNAT
11. 03. 2024 - 13. 03. 2024Baarova 231/36 - PrahaVOLNOOBJEDNAT
15. 04. 2024 - 17. 04. 2024ONLINE ŠKOLENÍ - z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNOOBJEDNAT
20. 05. 2024 - 22. 05. 2024BRNOOFFICE s.r.o., Králova 279/9 - BrnoVOLNOOBJEDNAT
17. 06. 2024 - 19. 06. 2024Baarova 231/36 - PrahaVOLNOOBJEDNAT

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen pro interní auditory a vedoucí pracovníky odpovědné za plánování a organizaci interních auditů systému managementu kvality a EMS.

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Seznámení s požadavky normy CSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016.
Nedílnou součástí kurzu jsou praktická cvičení (WS) rozšiřující znalosti požadavků norem k provádění auditů, nácvik přípravy a realizace interního auditu, vedení komunikace při auditu a záznamy z auditu.


Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO PREZENČNÍ ŠKOLENÍ
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

1. den: 9.00 až 16.00 hod.

 • Úvod do systému managementu kvality
 • Výklad normy ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy managementu kvality – Požadavky

2. den: 9.00 až 15.00 hod.

 • Principy a terminologie auditování
 • Proces auditování dle ČSN EN ISO 19011:2019 Směrnice pro auditování systémů managementu
 • Příprava na audit – příprava plánu auditu, přezkoumání dokumentace, tvorba auditních otázek
 • Audit na místě – zahájení, realizace a ukončení auditu na místě
 • Dokončení auditu - zpracování, schválení a distribuce zprávy z auditu
 • Klasifikace zjištění z auditu (shoda, neshoda)
 • Nápravné opatření
 • Případová studie: příprava plánu auditu, příprava auditních otázek, hodnocení zjištění z auditu

3. den: 9.00 až 16.00 hod.

 • Výklad normy ČSN EN ISO 14001:2016 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití
 • Základní právní předpisy platné pro životní prostředí
 • Praktický nácvik

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o.