Kurz / Manažer integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001)

 
 
 
 
 

Kurz / Manažer integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001)

<< Zpět

Cena: 22600,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 10 (dny)

Termín:Místo konání:Obsazenost: 
01. 02. 2021 - 26. 02. 2021
(01. 02. 2021 - 04. 02. 2021, 15. 02. 2021 - 18. 02. 2021, 25. 02. 2021 - 26. 02. 2021)
ONLINE ŠKOLENÍ - z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNOOBJEDNAT
01. 03. 2021 - 30. 03. 2021
(01. 03. 2021 - 04. 03. 2021, 15. 03. 2021 - 18. 03. 2021, 29. 03. 2021 - 30. 03. 2021)
BRNOOFFICE s.r.o., Králova 279/9 - 616 00 BrnoVOLNOOBJEDNAT
10. 05. 2021 - 04. 06. 2021
(10. 05. 2021 - 13. 05. 2021, 24. 05. 2021 - 27. 05. 2021, 03. 06. 2021 - 04. 06. 2021)
Antala Staška 34 - PrahaVOLNOOBJEDNAT
07. 06. 2021 - 30. 06. 2021
(07. 06. 2021 - 10. 06. 2021, 21. 06. 2021 - 24. 06. 2021, 29. 06. 2021 - 30. 06. 2021)
BRNOOFFICE s.r.o., Králova 279/9 - 616 00 BrnoVOLNOOBJEDNAT

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen pracovníkům na pozici manažera/představitele integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001) a všem, kteří se chtějí zabývat systémy managementu.

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Výklad požadavků normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018 a možnostmi jejich naplnění.  
Praktický nácvik základních znalostí a dovedností manažera/představitele integrovaného systému kvality, životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Náhled do metrologie a řízení lidských zdrojů.
Podstatnou část kurzu tvoří případové studie a práce ve skupinách.

Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.
Po úspěšném napsání dílčí závěrečné zkoušky obdrží účastník Certifikát Manažer/představitel integrovaného systému

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO PREZENČNÍ ŠKOLENÍ
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

Začátek kurzu v 9:00, konec kurzu 15.00-16.00 hod.
 
I. MODUL: 
 • Úvod do systému managementu kvality
 • Požadavky systémy managementu kvality ISO 9001:2015
 • Zásady systému managementu kvality
 • Organizační schéma
 • Procesní řízení
 • Mapování procesů
 • Kontext a analýza interních a externích zainteresovaných stran
 • Management rizik - FMEA
 • Řízení dokumentovaných informací
 • Politika a cíle kvality
 • Cíle kvality a plán pro dosažení cíle
 • Nakupování  a hodnocení dodavatelů

II. MODUL:

 • Kontrola kvality, nástroje kvality automotive
 • Úkoly řízení lidských zdrojů a úloha vedoucích pracovníků a manažerů
 • Získávání pracovníků, analýza pracovního místa, kvalifikační požadavky na pracovníky
 • Adaptační proces, přínosy adaptace a tvorba adaptačního plánu
 • Hodnocení zaměstnanců, kritéria a metody hodnocení 
 • Vzdělávání zaměstnanců, identifikace potřeb, plánování vzdělávání
 • Trendy ovlivňující řízení lidských zdrojů
 • Metrologie a její úloha v systému kvality
 • Interní audity
 • Přezkoumání systému managementu
 • Zásady zpracování osobních údajů dle GDPR
 • Dílčí zkouška znalostí 
III. MODUL: 
 • Úvod do environmentálního systému managementu a systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Výklad normy ISO 14001:2015 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem k použití
 • Výklad normy ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky
 • Praktický nácvik
 • Závěrečná zkouška

Lektor: Ing. Martina Dvořáková; Ing. Alena Fischerová; Ing. Lenka Kohoutová; Jana RejtharováIng. Simona Hobzíková; Ing. Josef Sobotka


Pro další rozvoj doporučujeme účastníkům kurzy:

APQP, PPAP a FMEA
FMEA - praktický nácvik a příklady použití
Model EFQM - základní seznámení

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o. 2018