Kurz / Manažer integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001)

 
 
 
 
 

Kurz / Manažer integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001)

<< Zpět

Cena: 22800,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 10 (dny)

Termín:Místo konání:Obsazenost: 
04. 10. 2021 - 26. 10. 2021
(04. 10. 2021 - 07. 10. 2021, 18. 10. 2021 - 21. 10. 2021, 25. 10. 2021 - 26. 10. 2021)
BRNOOFFICE s.r.o., Králova 279/9 - 616 00 BrnoVOLNOOBJEDNAT
08. 11. 2021 - 30. 11. 2021
(08. 11. 2021 - 11. 11. 2021, 22. 11. 2021 - 25. 11. 2021, 29. 11. 2021 - 30. 11. 2021)
Antala Staška 34 - PrahaVOLNOOBJEDNAT

Prezenční školení probíhá v souladu s protiepidemickými opatřeními.  

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen pracovníkům na pozici manažera/představitele integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001) a všem, kteří se chtějí zabývat systémy managementu.

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Výklad požadavků normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018 a možnostmi jejich naplnění.  
Praktický nácvik základních znalostí a dovedností manažera/představitele integrovaného systému kvality, životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.Náhled do metrologie a řízení lidských zdrojů. Podstatnou část kurzu tvoří případové studie a práce ve skupinách.

Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.
Po úspěšném napsání dílčí závěrečné zkoušky obdrží účastník Certifikát Manažer/představitel integrovaného systému

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO PREZENČNÍ ŠKOLENÍ
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO ONLINE ŠKOLENÍ
Zkouška připojení a otevření virtuální učebny od 08.30 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

I. MODUL: 
Program: 1. den: 9.00 až 16.00 hod., 2. den: 9.00 až 16.00 hod., 3. den: 9.00 až 16.00 hod., 4. den: 9.00 až 15.00 hod.

 • Úvod do systému managementu kvality
 • Požadavky systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016
 • Zásady systému managementu
 • Organizační struktura
 • Kontext a analýza interních a externích zainteresovaných stran
 • Procesní řízení
 • Mapování procesů
 • Management rizik
 • Kontrola kvality, nástroje kvality
 • Odpovědnost za bezpečnost výrobku
 • Řízení dokumentovaných informací
 • Politika a cíle kvality
 • Nakupování, výběr  a hodnocení dodavatelů
 • Případové studie: mapování procesu, management rizik procesu, tvorba organizační struktury, analýza zainteresovaných stran
 • II. MODUL:
  Program: 1. den 9.00 až 16.00 hod., 2. den 9.00 až 16.00 hod., 3. den 9.00 až 15.00 hod., 4. den: 9.00 až 15.00 hod.

 • Řízení dokumentovaných informací
 • Politika a cíle kvality
 • Nakupování, výběr  a hodnocení dodavatelů
 • Metrologie a její úloha v systému kvality
 • Interní audity – příprava, realizace, dokumentace
 • Přezkoumání systému managementu
 • Úkoly řízení lidských zdrojů a úloha vedoucích pracovníků a manažerů
 • Získávání pracovníků, analýza pracovního místa, kvalifikační požadavky na pracovníky
 • Adaptační proces, přínosy adaptace a tvorba adaptačního plánu
 • Hodnocení zaměstnanců, kritéria a metody hodnocení 
 • Vzdělávání zaměstnanců, identifikace potřeb, plánování vzdělávání
 • Trendy ovlivňující řízení lidských zdrojů
 • Projektové řízení jako nástroj k řízení změn
 • Případové studie: stanovení cílů, kritéria pro hodnocení dodavatelů, metrologie ve společnosti, plánování interních auditů, životní cyklus zaměstnance, popis pracovní pozice, adaptační plán, hodnoticí pohovory
 • Dílčí zkouška znalostí 
III. MODUL: 
Program: 1. den: 9.00 až 16.00 hod., 2. den: 9.00 až 16.00 hod.
 • Úvod do environmentálního systému managementu a systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Výklad normy ISO 14001:2015 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem k použití
 • Výklad normy ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky
 • Praktický nácvik
 • Závěrečná zkouška

Lektor: Ing. Martina Dvořáková; Ing. Alena Fischerová; Ing. Lenka Kohoutová; Jana RejtharováIng. Simona Hobzíková, MBA; Ing. Josef SobotkaSoňa Pršalová, BBA


Pro další rozvoj doporučujeme účastníkům kurzy:
Interní auditor kvality (ISO 9001)
APQP, PPAP a Harmonizovaná FMEA
Model EFQM - základní seznámení

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o. 2018