Kurz / Interní auditor BOZP (ISO 45001)

 
 
 
 
 

Kurz / Interní auditor BOZP (ISO 45001)

<< Zpět

Cena: 5700,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 2 (dny)

Termín:Místo konání:Obsazenost: 
16. 12. 2021 - 17. 12. 2021BRNOOFFICE s.r.o., Králova 279/9 - 616 00 BrnoVOLNOOBJEDNAT
20. 01. 2022 - 21. 01. 2022ONLINE ŠKOLENÍ - z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNOOBJEDNAT
24. 02. 2022 - 25. 02. 2022Antala Staška 34 - PrahaVOLNOOBJEDNAT
17. 03. 2022 - 18. 03. 2022BRNOOFFICE s.r.o., Králova 279/9 - 616 00 BrnoVOLNOOBJEDNAT
28. 04. 2022 - 29. 04. 2022ONLINE ŠKOLENÍ - z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNOOBJEDNAT
12. 05. 2022 - 13. 05. 2022Hotel FIT - Žďár nad Sáz.VOLNOOBJEDNAT
19. 05. 2022 - 20. 05. 2022Antala Staška 34 - PrahaVOLNOOBJEDNAT
16. 06. 2022 - 17. 06. 2022BRNOOFFICE s.r.o., Králova 279/9 - 616 00 BrnoVOLNOOBJEDNAT

Prezenční školení probíhá v souladu s protiepidemickými opatřeními.  

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen pro pracovníky, kteří odpovídají za systém BOZP v organizaci (manažer BOZP, auditor BOZP, bezpečnostní technik).

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Osvojíte si právními předpisy BOZP.
Seznámíte se s požadavky ČSN EN ISO 19011:2019 Směrnice pro auditování systémů managementu.
Kurz slouží jako základ při implementaci požadavků ISO 45001 do stávajících systémů managementu řízení.

Na tento kurz časově navazuje na kurz Interní auditor EMS (ISO 14001). Kurzy lze absolvovat současně a získat znalosti interního auditora integrovaného systému (ISO 14001 a ISO 45001)
Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO PREZENČNÍ ŠKOLENÍ
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

1. den: 09.00 - 16.00 hod.

 • Úvod do managementu BOZP
 • Bezpečnost práce a normativní základ BOZP
 • Výklad normy ISO 45001:2018 Systémy řízení bezpečnosti ochrany zdraví při práci - požadavky s pokyny pro použití
 • Přehled základních právních požadavků týkající se BOZP

2. den: 09.00 - 15.00 hod.

 • Proces auditování dle ČSN EN ISO 19011:2019 Směrnice pro auditování systémů managementu
 • Příprava na audit – příprava plánu auditu, přezkoumání dokumentace, tvorba auditních otázek
 • Audit na místě – zahájení, realizace a ukončení auditu na místě
 • Dokončení auditu - zpracování, schválení a distribuce zprávy z auditu
 • Klasifikace zjištění z auditu (shoda, neshoda)
 • Nápravné opatření
 • Případová studie: příprava plánu auditu, příprava auditních otázek, nácvik hodnocení zjištění z auditu

Lektor: Ing. Martina Dvořáková; Ing. Alena Fischerová; Ing. Lenka Kohoutová; Ing. Josef Sobotka


Pro další rozvoj doporučujeme účastníkům kurzy:

Manažer BOZP (ISO 45001)
Management rizik
Manažer integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001)

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o. 2018