Kurz / Efektivní vedení pracovních porad

 
 
 
 
 

Kurz / Efektivní vedení pracovních porad

<< Zpět

Cena: 4500,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 1 (dny)

Termín:Místo konání:Obsazenost: 
13. 02. 2024Baarova 231/36 - PrahaVOLNOOBJEDNAT

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen pro manažery, vedoucí pracovníky a všechny zaměstnance, kteří se účastní firemních porad, a chtějí z nich vytěžit maximum. 

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Naučíte se jak z porady udělat efektivní nástroj pro Váš pracovní tým nebo skupinu. Na praktických příkladech se naučíte účinně vést porady, identifikovat a odstranit chyby ve vedení, a pracovat s problémovými členy. Kurz je zaměřen nejen na samotné provedení porady, ale i na fázi přípravy na poradu a následné činnosti. Vyzkoušíte si jak pracovat s nervozitou a stresem z prezentování výsledků na poradě, nebo jak neodbíhat od tématu. Součástí školení je i nácvik vedení porady.


Po absolvování semináře účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO PREZENČNÍ ŠKOLENÍ
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO ONLINE ŠKOLENÍ
Zkouška připojení a otevření virtuální učebny od 08.30 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

 Program: 9.00 až 15.00 hod.

  • Porada jako nástroj efektivní komunikace, vedení lidí a týmů – smysl, přínosy a cíle porady
  • Online porady - příprava, nástroje pro komunikaci (Google, Microsoft, a další), úskalí online forem porad
  • Příprava a organizace před poradou – plán a členové, podkladové materiály, technické zabezpečení
  • Realizace porady – nastavení komunikace a prezentace témat, jednání s problémovými členy porady, nervozita a přeskakování mezi náměty
  • Role facilitátora a rozvoj jeho dovedností – konstruktivní zpětná vazba, zapojení členů porady, týmové rozhodování, motivace
  • Závěr a následné činnosti – zápis z porady, úkoly a cíle
  • Praktický nácvik vedení porady na vybrané téma
  • Případové studie: zpracování plánu na poradu, stanovené cílů porady, ukázky využití obecně dostupných nástrojů (Google, Microsoft), nácvik jednání s problémovými členy, zpracování zápisu z porady a navazujících činností

Lektor: Ing. Simona Hobzíková, MBASoňa Pršalová, BBA


Pro další rozvoj doporučujeme účastníkům kurzy:

Leadership - vedení lidí
Motivace a stimulace pracovníků
Budování týmu a týmová spolupráce
Time management - efektivní řízení času

 

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o.