Kurz / Budování týmu a týmová spolupráce

 
 
 
 
 

Kurz / Budování týmu a týmová spolupráce

<< Zpět

Cena: 4500,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 1 (dny)

Termín:Místo konání:Obsazenost: 
29. 11. 2024Baarova 231/36 - PrahaVOLNOOBJEDNAT

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen vedoucím pracovníkům, manažerům, team leaderům, ale i pracovníkům, kteří jsou součástí týmu a chtějí získat informace pro efektivní fungování pracovního týmu.

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Seznámíte se se zásadami efektivní týmové práce a vhodné komunikace mezi členy pracovního týmu. Naučíte se vytvářet win-win vztahy, řešit problémy a motivovat členy týmu k lepší spolupráci a vyššímu výkonu. Zanalyzujete členy svého pracovního týmu, identifikujete jejich silné a slabé stránky pro rozvoj jejich předností a překonání rezerv. Součástí kurzu jsou praktická cvičení a práce ve skupinách

 


Po absolvování semináře účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO PREZENČNÍ ŠKOLENÍ
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO ONLINE ŠKOLENÍ
Zkouška připojení a otevření virtuální učebny od 08.30 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

Program: 9.00 až 15.00 hod.

  • Týmové cíle, přínosy práce v týmu
  • Životní cyklus týmu a faktory ovlivňující tým
  • Delegování pracovních činností a nastavení vhodné komunikace v týmu
  • Vedení a řízení týmu dle týmových rolí
  • Motivace a stimulace týmu a jeho členů
  • Řešení konfliktů v týmu
  • Případové studie: test týmového rozhodování, nácvik efektivní komunikace v týmu, stanovení týmových rolí, analýza pracovního týmu 

Lektor: Ing. Simona Hobzíková,MBASoňa Pršalová, BBA


Pro další rozvoj doporučujeme účastníkům kurzy:

Leadership - vedení lidí
Hodnocení zaměstnanců
Motivace a stimulace pracovníků
Efektivní vedení pracovních porad

 

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o.