Kurz / Vedoucí a manažer kvality laboratoře VII.

 
 
 
 
 

Kurz / Vedoucí a manažer kvality laboratoře VII.

<< Zpět

Cena: 6500,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 2 (dny)

Pro tento kurz nejsou vypsány termíny.

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen vedoucím a manažerům kvality laboratoře se základními znalostmi systémů managementu, kteří si chtějí své znalosti a dovednosti prohloubit. Není určen pro úplného nováčka bez znalosti systému managementu kvality (znalosti můžete získat praxi, nebo účastí na kurzech Manažer kvality laboratoře - základní znalosti a dovednosti  a Vedoucí laboratoře - základní znalosti a dovednosti).

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Kurz je zaměřen na náležitosti řízení dokumentace - interní i externí, a vedení záznamů, a to i v elektronické formě. Seznámíte se s návodem pro řízení dokumentovaných informací dle normy ČSN ISO 10013:2021 Systémy managementu kvality – Návod k dokumentovaným informacím.

Naučíte se jak z porady udělat efektivní nástroj pro Váš pracovní tým nebo skupinu. Kurz je zaměřen na provedení porady, ale i na fázi přípravy na poradu a následné činnosti. Současně se seznámíte s dostupnými nástroji, které lze využít v rámci online porady. 
Kurz navazuje na kurzy Manažer kvality laboratoře - základní znalosti a dovednosti  a Vedoucí laboratoře - základní znalosti a dovednosti, ale jejich absolvování není podmínkou pro účast na této vzdělávací akci. Součástí kurzu jsou případové studie a praktické ukázky.

Účastníkům doporučujeme pro další vzdělávání využít kurzy: Efektivní práce v MS Word, MS Excel a MS PowerPoint, díky kterým si zjednoduší svou práci.

Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.

 

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO PREZENČNÍ ŠKOLENÍ
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO ONLINE ŠKOLENÍ
Zkouška připojení a otevření virtuální učebny od 08.30 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

1. den: 9.00 až 16.00 hod.

 • Řízení dokumentovaných informací - všeobecné zásady 
 • Struktura dokumentů v akreditované laboratoři 
 • Řízení interních dokumentů 
 • Řízení externích dokumentů 
 • Elektronicky vedená dokumentace - obecné zásady a využití stávajících nástrojů (Google, Microsoft)
 • Vedení a změny záznamů
 • Řízení záznamů - uložení, archivace a skartace
 • Řízení elektronicky vedených záznamů - zabezpečení, změnové řízení, přístupová oprávnění (přidělení, odejmutí)
 • Protokoly o zkouškách, výsledkové listy a kalibrační protokoly 
 • Seznámení s návodem pro řízení dokumentovaných informací dle normy ČSN ISO 10013:2021 Systémy managementu kvality – Návod k dokumentovaným informacím
 • Případové studie: vzorové postupy pro řízení interních a externích dokumentů, vedení a řízení záznamů, ukázky využití obecně dostupných nástrojů (Google, Microsoft), zkušební protokoly, výsledkové a kalibrační listy, ukázky využití interních dokumentů jako součást korporátní identity

2. den: 9.00 až 15.00 hod.

 • Porada jako nástroj efektivní komunikace, vedení lidí a týmů – smysl, přínosy a cíle porady
 • Online porady - příprava, nástroje pro komunikaci (Google, Microsoft, a další), úskalí online forem porad
 • Příprava a organizace před poradou – plán a členové, podkladové materiály, technické zabezpečení
 • Realizace porady – nastavení komunikace a prezentace témat, jednání s problémovými členy porady, nervozita a přeskakování mezi náměty
 • Role facilitátora a rozvoj jeho dovedností – konstruktivní zpětná vazba, zapojení členů porady, týmové rozhodování, motivace
 • Závěr a následné činnosti – zápis z porady, úkoly a cíle
 • Praktický nácvik vedení porady na vybrané téma
 • Případové studie: zpracování plánu na poradu, stanovené cílů porady, ukázky využití obecně dostupných nástrojů (Google, Microsoft), nácvik jednání s problémovými členy, zpracování zápisu z porady a navazujících činností

Lektor: Ing. Martina Dvořáková; Ing. Alena Fischerová; Ing. Lenka Kohoutová; Jana RejtharováIng. Simona Hobzíková, MBASoňa Pršalová, BBA


Pro další rozvoj doporučujeme účastníkům kurzy:

Efektivní práce v MS Word, MS Excel a MS PowerPoint - praktický nácvik
Vedoucí a manažer kvality laboratoře I.
Vedoucí a manažer kvality laboratoře II.
Vedoucí a manažer kvality laboratoře III.
Vedoucí a manažer kvality laboratoře IV.
Vedoucí a manažer kvality laboratoře V.
Vedoucí a manažer kvality laboratoře VI.

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o.