Kurz / Manažer kvality laboratoře - základní znalosti a dovednosti

 
 
 
 
 

Systémy jakosti s.r.o. na FacebookuKurz / Manažer kvality laboratoře - základní znalosti a dovednosti

<< Zpět

Cena: 9300,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 4 (dny)

Termín:Místo konání:Obsazenost: 
12. 02. 2018 - 15. 02. 2018BRNOOFFICE s.r.o., Králova 279/9 - 616 00 Brno VOLNOOBJEDNAT
19. 03. 2018 - 22. 03. 2018Antala Staška 34 - Praha VOLNOOBJEDNAT

Oblíbený a účastníky doporučovaný kurz.
 
Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen pracovníkům na pozici manažera kvality zkušební, kalibrační a zdravotnické laboratoře - ZAČÁTEČNÍKY.
 
Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Obsahem kurzu jsou základní znalosti a dovednosti manažera kvality doplněné o praktický nácvik.
Podstatnou část kurzu tvoří praktické příklady a práce ve skupinách (WS)
 
Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.
Účast na tomto kurzu bude ohodnocena kredity v rámci postgraduálního vzdělávání.

Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků (POUZP) uděluje 12 kreditu
Komora vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR (VŠ) uděluje 12 kreditu

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY A PROGRAM
Prezence posluchačů 1. den: 8.30 - 9.00 hod.


1. den: 9.00 až 16.00 hod.
 • Požadavky normy ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotnické laboratoře - Požadavky na kvalitu a způsobilost
 • Požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří
 • Odpovědnosti a pravomoce v laboratoři
2. den: 9.00 až 16.00 hod. 
 • Politika a cíle kvality - tvorba a řízení 
 • Řízení dokumentace a záznamů v laboratoři
 • Procesní řízení, management rizik a zlepšování
 • Monitorování a měření procesů - indikátory kvality
3. den: 9.00 až 16.00 hod.
 • Neshody, nápravná a preventivní opatření
 • Metrologie v laboratoři
 • Reagencie a spotřební materiál - evidence a kontrola funkčnosti
 • Pracovníci laboratoře - odborná způsobilost, kompetence, vzdělávání a hodnocení výkonnosti
 • Nakupování služeb a dodávek - výběr a hodnocení dodavatelů 
4. den: 9.00 až 15.00 hod.
 • Interní audity v laboratoři - odpovědnost manažera kvality 
 • Metody a techniky auditování
 • Přezkoumání systému managementu - rozsah, zpráva pro přezkoumání, základní zásady 
 • Doporučená literatura pro další osobní rozvoj, dokumenty MPA a doporučení odborných společností

Lektoři: Ing. Martina Dvořáková, Ing. Alena Fischerová, Ing. Lenka Kohoutová, Ing. Petra Mrkvičková

 

 

 

 
© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o. 2014