Kurz / Vedoucí a manažer kvality laboratoře III.

 
 
 
 
 

Systémy jakosti s.r.o. na FacebookuKurz / Vedoucí a manažer kvality laboratoře III.

<< Zpět

Cena: 5100,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 2 (dny)

Termín:Místo konání:Obsazenost: 
04. 04. 2018 - 05. 04. 2018Antala Staška 34 - Praha VOLNOOBJEDNAT

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen vedoucím a manažerům kvality laboratoře se základními znalostmi systémů managementu, kteří si chtějí své znalosti a dovednosti prohloubit.

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Nahlédnete do metrologie a seznámíte se s požadavky na odběr vzorkování.
Naučíte se efektivně řídit čas.
Kurz navazuje na kurz Vedoucí a manažer kvality laboratoře II., ale jeho absolvování není podmínkou pro účast na této vzdělávací akci.  
V případě zájmu lze absolvovat pouze vybranou část kurzu (např. první den). 


Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.
Účast na tomto kurzu bude ohodnocena kredity v rámci postgraduálního vzdělávání.

Komora vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR (VŠ) uděluje 8 kreditů.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY A PROGRAM
Prezence posluchačů 1. den: 8.30 - 9.00 hod.


1. den: 9.00 až 16.00 hod.
 • Informace k odběru vzorků pro zákazníky laboratoře
 • Vzorkování – požadavky na odběr vzorkování (plán, postupy, záznamy a protokol  vzorkování, systém identifikace vzorků, zařízení, vzorkovnice a pomůcky k odběru vzorků)
 • Odborná způsobilost vzorkařů
 • Transport vzorků do laboratoře
 • Měřidla, kalibrace, kontroly
 • Zařízení - interní/externí údržba, software
 • Laboratorní informační systém – validace a verifikace, požadavky na bezpečnost a zabezpečení přenosu dat, provozní deník k LIS, základní právní a technické aspekty bezpečného používání informačního systémů, smlouvy s externími poskytovateli služeb, role IT v laboratoři
 
2. den: 9.00 až 16.00 hod.
 • Organizace osobních a pracovních úkolů
 • Pracovní čas a výkonnost
 • Předpoklady řízení času
 • Stanovení priorit a plánování
 • Výmluvy, psychické bloky, zloději času
 • Plánování a delegování - jak si zajistit spolupráci
V případě zájmu o další vzdělávání pro vedoucí a manažery kvality využijte navazující kurzy:
Lektoři: Ing. Martina Dvořáková, Ing. Alena Fischerová, Ing. Lenka Kohoutová, Ing. Petra Mrkvičková, Mgr. Zdenka Volavá

 

 

 

 
© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o. 2014