Kurz / Manažer kvality laboratoře - ONLINE KURZ

 
 
 
 
 

Systémy jakosti s.r.o. na FacebookuKurz / Manažer kvality laboratoře - ONLINE KURZ

<< Zpět

Cena: 8500,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 4 (dny)

Termín:Místo konání:Obsazenost: 
20. 07. 2020 - 31. 07. 2020
(20. 07. 2020 - 21. 07. 2020, 28. 07. 2020, 30. 07. 2020 - 31. 07. 2020)
ONLINE ŠKOLENÍ - z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNOOBJEDNAT

Nový kurz v naší nabídce vzdělávacích seminářů.

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz doporučujeme pro manažery kvality laboratoře, kteří mají alespoň základní povědomí o systému managementu. Je také vhodný pro pracovníky s dlouholetou praxí manažera kvality laboratoře, kteří mají zájem o rozšíření znalostí a sdílení zkušeností v systému managementu. Pro úplné začátečníky je vhodnější prezenční forma kurzu Manažer kvality laboratoře - základní znalosti a dovednosti
Kurz je určen pracovníkům na pozici manažera kvality zkušební, kalibrační a zdravotnické laboratoře. 

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Účastníci kurzu se seznámí s manažerským minimem (znalostmi a dovednostmi), které potřebují pro výkon práce manažera kvality laboratoře. Získají přehled o požadavcích normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří nebo ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotnické laboratoře - Požadavky na kvalitu a způsobilost, taktéž si osvojí znalosti z oblasti managementu rizik, procesního řízení, metrologie a provádění auditů dle normy ČSN EN ISO 19011:2019 Směrnice pro auditování systémů managementu. 

Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti. (Na konci kurzu obdrží scan osvědčení o účasti. Originál osvědčení bude zaslán poštou na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři).

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY A PROGRAM
Zkouška připojení a otevření online učebny: 08.45 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9:00 hod.   
Kurz je rozdělen do 3. bloků. I. blok zahrnuje dva po sobě jdoucí dny online školení. II. blok zahrnuje jeden den online školení. Mezi I. a II. blokem bude několika denní pauza, kterou mohou účastníci využít pro samostudium a zpracování zadaných úkolů. III. blok zahrnuje školení v rozsahu 2 hodin na téma zvolené účastníkem. Účastník si zvolí téma školení před III. blokem z uveřejněné nabídky tematických bloků.

1. den: 09.00 - 15.00 hod., 2. den: 09.00 až 15.00 hod., 3. den: 09.00 až 15.00 hod. 

 • Požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 - Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří
 • Požadavky normy ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotnické laboratoře - Požadavky na kvalitu a způsobilost
 • Organizační struktura laboratoře
 • Odpovědnosti a pravomoce v laboratoři
 • Procesní řízení, mapa procesů, monitorování a měření procesů (KPI, indikátory kvality)
 • Management rizik procesů, opatření k řízení rizik a příležitostí
 • Analýza rizik nestrannosti 
 • Řízení dokumentace a záznamů v laboratoři
 • Metrologie v laboratoři
 • Pracovníci laboratoře - odborná způsobilost, kompetence, vzdělávání a hodnocení výkonnosti
 • Interní audity v laboratoři dle ČSN EN ISO 19011:2019 a odpovědnost manažera kvality
 • Neshody, analýza příčin vzniku neshody, hodnocení dopadu neshody, okamžitá náprava, nápravné a preventivní opatření
 • Přezkoumání systému managementu - rozsah, zpráva pro přezkoumání, základní zásady
 • Doporučená literatura pro další osobní rozvoj, dokumenty MPA a doporučení odborných společností
 • Případové studie: organizační struktura, matice odpovědnosti, vedení záznamů, Ishikawa diagram, vývojový diagram, procesní mapa, management rizik (nestrannosti, procesů), kritéria pro hodnocení výkonnosti procesu (indikátory kvality), program auditů, záznam o neshodě, kategorizace měřidel, vedení záznamů k měřidlům

4. den: v rozsahu 2 hodin - vybraná témata jednotlivými účastníky budou dostupná pro všechny účastníky ve dnech 30. 07. - 31. 07. dle časového harmonogramu

 • Plán činností manažera kvality laboratoře na kalendářní rok v návaznosnosti na přidělené odpovědnosti a pravomoci
 • Vedení hodnoticích pohovorů (v návaznosti na hodnocení výkonnosti pracovníků)
 • Seznámení pracovníků se systémem managementu laboratoře
 • Týmová spolupráce a motivace pracovníků v týmu
 • Procesní (vertikální) audit
 • Efektivní vedení porad online 

Lektor: Ing. Martina Dvořáková; Ing. Alena Fischerová; Ing. Lenka Kohoutová; Jana RejtharováBc. Dana Ponikelská, MBAIng. Simona Hobzíková


Pro další rozvoj doporučujeme účastníkům kurzy:

Vedoucí a manažer kvality laboratoře I.
Vedoucí a manažer kvality laboratoře II.
Vedoucí a manažer kvality laboratoře III.

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o. 2018