Kurz / Vedoucí a manažer kvality laboratoře V.

 
 
 
 
 

Kurz / Vedoucí a manažer kvality laboratoře V.

<< Zpět

Cena: 6500,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 2 (dny)

Termín:Místo konání:Obsazenost: 
28. 11. 2024 - 29. 11. 2024Baarova 231/36 - PrahaVOLNOOBJEDNAT

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen vedoucím a manažerům kvality laboratoře se základními znalostmi systémů managementu, kteří si chtějí své znalosti a dovednosti prohloubit. Není určen pro úplného nováčka bez znalosti systému managementu kvality (znalosti můžete získat praxi, nebo účastí na kurzech Manažer kvality laboratoře - základní znalosti a dovednosti  a Vedoucí laboratoře - základní znalosti a dovednosti).

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Zaměříme se na používané metody pro identifikaci a hodnocení rizik, definování kritérií pro hodnocení významností rizik, opatření k eliminaci a snížení rizik. Seznámíte se s procesem vedení a motivace pracovního týmu. Kurz navazuje na kurzy Manažer kvality laboratoře - základní znalosti a dovednosti  a Vedoucí laboratoře - základní znalosti a dovednosti, ale jejich absolvování není podmínkou pro účast na této vzdělávací akci.
Součástí kurzu jsou případové studie a praktické ukázky.

Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.

 

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO ONLINE ŠKOLENÍ
Zkouška připojení a otevření virtuální učebny od 08.30 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.


1. den: 9.00 až 16.00 hod.

 • Úvod do managementu rizik
 • Procesy laboratoře a management rizik procesů
 • Nástroje a metody používané pro identifikaci, analýzu a hodnocení rizik
 • Opatření ke snížení nebo eliminaci rizik
 • Management rizik nestrannosti
 • Praktické ukázky postupů a záznamů z managementu rizik nestrannosti a procesů
 • Případové studie: analýza rizik nestrannosti, management rizik procesu, návrh opatření 
   

2. den: 9.00 až 15.00 hod.

 • Týmové cíle, přínosy práce v týmu
 • Životní cyklus týmu a faktory ovlivňující tým
 • Delegování pracovních činností a nastavení vhodné komunikace v týmu
 • Vedení a řízení týmu dle týmových rolí
 • Motivace a stimulace týmu a jeho členů
 • Řešení konfliktů v týmu
 • Případové studie: test týmového rozhodování, nácvik efektivní komunikace v týmu, stanovení týmových rolí, analýza pracovního týmu 
   

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o.