Kurz / Vedoucí a manažer kvality laboratoře V.

 
 
 
 
 

Systémy jakosti s.r.o. na FacebookuKurz / Vedoucí a manažer kvality laboratoře V.

<< Zpět

Cena: 5200,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 2 (dny)

Termín:Místo konání:Obsazenost: 
09. 09. 2020 - 10. 09. 2020BRNOOFFICE s.r.o., Králova 279/9 - 616 00 BrnoVOLNOOBJEDNAT
19. 11. 2020 - 20. 11. 2020Antala Staška 34 - PrahaVOLNOOBJEDNAT

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen vedoucím a manažerům kvality laboratoře se základními znalostmi systémů managementu, kteří si chtějí své znalosti a dovednosti prohloubit. Není určen pro úplného nováčka bez znalosti systému managementu kvality (znalosti můžete získat praxi, nebo účastí na kurzech
Manažer kvality laboratoře - základní znalosti a dovednosti  a Vedoucí laboratoře - základní znalosti a dovednosti).

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Zaměříme se na používané metody pro identifikaci a hodnocení rizik, definování kritérií pro hodnocení významností rizik, opatření k eliminaci a snížení rizik. Seznámíte se s procesem vedení a motivace pracovního týmu. Kurz navazuje na kurzy Manažer kvality laboratoře - základní znalosti a dovednosti  a Vedoucí laboratoře - základní znalosti a dovednosti, ale jejich absolvování není podmínkou pro účast na této vzdělávací akci.
Součástí kurzu jsou případové studie a praktické ukázky.

Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.

 

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY A PROGRAM
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezence posluchačů: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9:00 hod.

1. den: 9.00 až 16.00 hod.

 • Úvod do Managementu rizik
 • Metody pro identifikaci rizik
 • Metody pro hodnocení rizik
 • Opatření ke snížení a eliminaci rizik
 • Řízení změn a management rizik
 • Případové studie: Management rizik procesu, kritéria pro hodnocení rizik, návrh opatření
 • Praktické ukázky: SW řešení (Excel) identifikace a hodnocení rizik

2. den: 9.00 až 15.00 hod.

 • Týmové cíle, přínosy práce v týmu
 • Životní cyklus týmu a faktory ovlivňující tým
 • Vedení a řízení týmu dle týmových rolí
 • Motivace a stimulace týmu a jeho členů
 • Řešení konfliktů v týmu
 • Případové studie: test týmového rozhodování, nácvik efektivní komunikace v týmu, stanovení týmových rolí, analýza pracovního týmu 

Lektor: Ing. Martina Dvořáková; Ing. Alena Fischerová; Ing. Lenka Kohoutová; Jana Rejtharová; Ing. Simona Hobzíková


Pro další rozvoj doporučujeme účastníkům kurzy:

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o. 2018