Kurz / Řízení lidských zdrojů

 
 
 
 
 

Kurz / Řízení lidských zdrojů

<< Zpět

Cena: 3400,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 1 (dny)

Termín:Místo konání:Obsazenost: 
20. 10. 2021BRNOOFFICE s.r.o., Králova 279/9 - 616 00 BrnoVOLNOOBJEDNAT
24. 11. 2021Antala Staška 34 - PrahaVOLNOOBJEDNAT

Prezenční školení probíhá v souladu s protiepidemickými opatřeními.  

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určený vedoucím pracovníkům, manažerům, teamleaderům, mistrům aj. Kurz je zaměřen na řízení lidských zdrojů z pohledu manažerů, necílí na všechny činnosti, které spadají do odpovědností personalistů. 

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Zabýváte se řízení lidského kapitálu v organizaci, tedy řízením zaměstnancům jako celku. Jste vedoucí pracovník, manažeři či teamleader a chcete získat ucelený přehled o důležitých činnostech, které máte vykonávat v oblasti lidských zdrojů. Na kurzu se dozvíte, jak s lidskými zdroji v organizaci pracovat, jak je hodnotit či vzdělávat. Na praktických příkladech si vyzkoušíte připravit adaptační plán či identifikovat chyby v rámci hodnoticích pohovorech.

 

Po absolvování semináře účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO PREZENČNÍ ŠKOLENÍ
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO ONLINE ŠKOLENÍ
Zkouška připojení a otevření virtuální učebny od 08.30 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

Program: 9.00 až 15.00 hod.

  • Úkoly řízení lidských zdrojů a úloha vedoucích pracovníků a manažerů
  • Získávání pracovníků, analýza pracovního místa, kvalifikační požadavky na pracovníky
  • Adaptační proces, přínosy adaptace a tvorba adaptačního plánu
  • Hodnocení zaměstnanců, kritéria a metody hodnocení 
  • Vzdělávání zaměstnanců, identifikace potřeb, plánování vzdělávání
  • Trendy ovlivňující řízení lidských zdrojů
  • Případové studie: životní cyklus zaměstnance, popis pracovní pozice, adaptační plán, hodnoticí pohovory

Lektor: Ing. Simona Hobzíková, MBASoňa Pršalová, BBA


Pro další rozvoj doporučujeme účastníkům kurzy:

Budování týmu a týmová spolupráce
Motivace a stimulace pracovníků
Komunikační dovednosti

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o. 2018