Kurz / Manažer BOZP (ISO 45001)

 
 
 
 
 

Kurz / Manažer BOZP (ISO 45001)

<< Zpět

Cena: 7600,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 3 (dny)

Termín:Místo konání:Obsazenost: 
29. 09. 2021 - 01. 10. 2021Antala Staška 34 - PrahaVOLNOOBJEDNAT

Prezenční školení probíhá v souladu s protiepidemickými opatřeními.  

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je zaměřen na základní odbornou přípravu pracovníků, kteří budou ve svých organizacích řídit zavádění nebo provoz systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ISO 45001.

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Získáte ucelený přehled v problematice systémů řízení vztahu k bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s ohledem na stávající systémy řízení v podniku (např. kvality, environmentu, atd.).
Součástí kurzu jsou praktická cvičení a workshopy.Kurz neobsahuje výklad právních předpisů v oblasti BOZP.

Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.
 Po úspěšném napsání závěrečné zkoušky obdrží účastník CERTIFIKÁT

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO PREZENČNÍ ŠKOLENÍ
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

1. den: 9.00 až 16.00 hod.

 • Úvod do problematiky BOZP (hlavní zásady BOZP, definice)
 • Výklad požadavků normy ISO 45001:2018 Systémy řízení bezpečnosti ochrany zdraví při práci - požadavky s pokyny pro použití

2. den: 9.00 až 16.00 hod.

 • Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Analýza rizika (identifikace nebezpečí, posuzování rizika a způsob řízení rizik)
 • Cíle a programy managementu BOZP
 • Řízení dokumentace a záznamů
 • Monitorování a měření v BOZP
 • Případová studie

3. den: 9.00 až 15.00 hod.

 • Interní audit
 • Případová studie – plánování interních auditů, příklady neshod interních auditů BOZP
 • Přezkoumání systému managementu
 • Nepovinný závěrečný test znalostí (v případě zájmu o získání CERTIFIKÁTU z kurzu), pozn: test znalostí píšou jen účastníci, kteří mají zájem o závěrečnou zkoušku. V  případě, že účastník nemá zájem o závěrečný test, školení je ukončeno mezi 12.00 - 13. 00 hod.

Lektor: Ing. Martina Dvořáková; Ing. Alena Fischerová; Ing. Lenka Kohoutová; Jana Rejtharová; Ing. Josef Sobotka


Pro další rozvoj doporučujeme účastníkům kurzy:

Procesní řízení v organizaci
Management rizik
Manažer integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001)

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o. 2018