Kurz / Manažer BOZP (ISO 45001)

 
 
 
 
 

Kurz / Manažer BOZP (ISO 45001)

<< Zpět

Cena: 8900,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 3 (dny)

Termín:Místo konání:Obsazenost: 
03. 06. 2024 - 05. 06. 2024Baarova 231/36 - PrahaVOLNOOBJEDNAT
04. 09. 2024 - 06. 09. 2024ONLINE ŠKOLENÍ - z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNOOBJEDNAT
04. 12. 2024 - 06. 12. 2024Baarova 231/36 - PrahaVOLNOOBJEDNAT

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je zaměřen na základní odbornou přípravu pracovníků, kteří budou ve svých organizacích řídit zavádění nebo provoz systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ISO 45001.

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Získáte ucelený přehled v problematice systémů řízení vztahu k bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s ohledem na stávající systémy řízení v podniku (např. kvality, environmentu, atd.).
Součástí kurzu jsou praktická cvičení a workshopy.Kurz neobsahuje výklad právních předpisů v oblasti BOZP.

Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.
 Po úspěšném napsání závěrečné zkoušky obdrží účastník CERTIFIKÁT

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO PREZENČNÍ ŠKOLENÍ
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

1. den: 9.00 až 16.00 hod.

 • Úvod do problematiky BOZP (hlavní zásady BOZP, definice)
 • Výklad požadavků normy ČSN ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití

2. den: 9.00 až 16.00 hod.

 • Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Analýza rizik (identifikace nebezpečí, posuzování rizik a způsob řízení rizik)
 • Cíle BOZP a plány pro jejich dosažení
 • Řízení dokumentovaných informací (dokumenty a záznamy BOZP)
 • Plánování a řízení provozu
 • Monitorování a měření v BOZP
 • Metrologie

3. den: 9.00 až 15.00 hod.

 • Interní audity
 • Přezkoumání systému managementu
 • Příklady, procvičování, případové studie – podle probíraných témat kapitol
 • Nepovinný závěrečný test znalostí (v případě zájmu o získání CERTIFIKÁTU z kurzu), pozn: test znalostí píšou jen účastníci, kteří mají zájem o závěrečnou zkoušku. V  případě, že účastník nemá zájem o závěrečný test, školení je ukončeno mezi 12.00 - 13. 00 hod.

Lektor: Ing. Martina Dvořáková; Ing. Alena Fischerová; Ing. Lenka Kohoutová; Jana Rejtharová; Ing. Josef Sobotka


Pro další rozvoj doporučujeme účastníkům kurzy:

Interní auditor kvality (ISO 9001)
Procesní řízení a management rizik
Auditor integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001)
Manažer integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001)

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o.