Kurz / Vedoucí laboratoře - základní znalosti a dovednosti

 
 
 
 
 

Systémy jakosti s.r.o. na FacebookuKurz / Vedoucí laboratoře - základní znalosti a dovednosti

<< Zpět

Cena: 9400,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 4 (dny)

Termín:Místo konání:Obsazenost: 
29. 09. 2020 - 02. 10. 2020Antala Staška 34 - PrahaVOLNOOBJEDNAT
19. 10. 2020 - 22. 10. 2020BRNOOFFICE s.r.o., Králova 279/9 - 616 00 BrnoVOLNOOBJEDNAT

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen pro vedoucí zkušební, kalibrační a zdravotnické laboratoře. Školení je vhodné  pro začínající vedoucí laboratoře, kteří se na tuto pozici připravují. Ale i stávající vedoucí laboratoře, kteří si chtějí své zlepšit své znalosti a dovednosti v oblasti organizace práce, vedení pracovního týmu, ale i vlastní prezentace.

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Obsahem kurzu je přehled a procvičování základních kompetencí vedoucího laboratoře, včetně nácviku prezentování výsledků své práce (prezentační dovednosti).
Kurz se soustředí zejména na obvyklé kontrolní a řídící činnosti vedoucího laboratoře, která je akreditovaná dle ISO/IEC 17025 nebo ISO 15189.


Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.

 

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY A PROGRAM
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezence posluchačů: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9:00 hod.

1. a 2. den: 9.00 až 16.00 hod.

 • Systém managementu z pohledu vedoucího laboratoře
 • Organizační a funkční schéma  laboratoře
 • Odpovědnosti a pravomoci vedoucího akreditované laboratoře
 • Delegování odpovědností, jmenování a pověření pracovníků akreditované laboratoře
 • Přehled odpovědností pracovníků akreditované laboratoře
 • Matice odpovědnosti
 • Kontrolní a řídicí činnosti vedoucího laboratoře
 • Popis pracovních činností
 • Hodnocení výkonnosti pracovníků laboratoře
 • Plánování vzdělávání a hodnocení efektivity vzdělávání
 • Řízení změn
 • Přezkoumání systému managementu

3. den: 9.00 až 16.00 hod.

 • Úvod do managementu rizik
 • Management rizik procesů v laboratoři (identifikace, analýza, hodnocení a monitorování rizik)
 • Analýza rizik nestrannosti
 • Opatření k snížení nebo eliminaci rizik

4. den:  9.00 až 15.00 hod.

 • Vedoucí laboratoře jako prezentátor
 • Definování rozsahu a cíle prezentace
 • Příprava na prezentaci s přihlédnutím k cílové skupině posluchačů
 • Tvorba struktury a scénáře
 • Dechová a artikulační cvičení
 • Nácviky před posluchači

Lektor: Ing. Martina Dvořáková; Ing. Alena Fischerová; Ing. Lenka Kohoutová; Jana Rejtharová; Bc. Dana Ponikelská, MBA


Pro další rozvoj doporučujeme účastníkům kurzy:

Vedoucí a manažer kvality laboratoře I.
Vedoucí a manažer kvality laboratoře II.

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o. 2018