Kurz / Vedoucí laboratoře - základní znalosti a dovednosti

 
 
 
 
 

Kurz / Vedoucí laboratoře - základní znalosti a dovednosti

<< Zpět

Cena: 9900,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 4 (dny)

Termín:Místo konání:Obsazenost: 
25. 01. 2022 - 28. 01. 2022Antala Staška 34 - PrahaVOLNOOBJEDNAT
28. 02. 2022 - 03. 03. 2022BRNOOFFICE s.r.o., Králova 279/9 - 616 00 BrnoVOLNOOBJEDNAT
23. 05. 2022 - 26. 05. 2022Antala Staška 34 - PrahaVOLNOOBJEDNAT

Prezenční školení probíhá v souladu s protiepidemickými opatřeními.  

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen pro vedoucí zkušební, kalibrační a zdravotnické laboratoře. Kurz je vhodný jak pro začínající vedoucí laboratoře, kteří se na tuto pozici připravují, tak pro stávající vedoucí laboratoře, kteří si chtějí zlepšit své znalosti a dovednosti. 

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Obsahem kurzu je přehled a procvičování základních kompetencí vedoucího laboratoře. Součástí je nácvik prezentací výsledků práce laboratoře. Kurz se soustředí zejména na obvyklé kontrolní a řídící činnosti vedoucího laboratoře, která je akreditovaná dle ČSN ISO/IEC 17025:2018 a ČSN EN ISO 15189:2013.


Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.

 

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO PREZENČNÍ ŠKOLENÍ
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

1. a 2. den: 9.00 až 16.00 hod.

 • Systém managementu z pohledu vedoucího laboratoře
 • Organizační a funkční schéma  laboratoře
 • Odpovědnosti a pravomoci vedoucího akreditované laboratoře
 • Delegování odpovědností, jmenování a pověření pracovníků akreditované laboratoře
 • Přehled odpovědností pracovníků akreditované laboratoře
 • Matice odpovědnosti
 • Kontrolní a řídicí činnosti vedoucího laboratoře
 • Popis pracovních činností
 • Hodnocení výkonnosti pracovníků laboratoře
 • Plánování vzdělávání a hodnocení efektivity vzdělávání
 • Řízení změn
 • Přezkoumání systému managementu
 • Případové studie: organizační struktura, matice odpovědnosti, popis pracovních činností, kritéria pro hodnocení pracovníků, řízení změn

3. den: 9.00 až 16.00 hod.

 • Úvod do managementu rizik
 • Procesy laboratoře a management rizik procesů
 • Nástroje a metody používané pro identifikaci, analýzu a hodnocení rizik
 • Opatření ke snížení nebo eliminaci rizik
 • Management rizik nestrannosti
 • Praktické ukázky postupů a záznamů z managementu rizik nestrannosti a procesů
 • Případové studie: procesní mapa, popis procesu, analýza rizik nestrannosti, management rizik procesu, návrh opatření ke snížení a eliminaci rizik, kritéria pro hodnocení procesu, opatření k ošetření rizik

4. den:  9.00 až 15.00 hod.

 • Plánování prezentace – účel a cíl, analýza publika, přesvědčování
 • Tvorba atraktivního obsahu – generování nápadů a storytelling, struktura prezentace, zahájení a zakončení, příprava
 • Efektivní vizualizace prezentace – náležitosti vizualizace, šablony prezentací – pozitiva a nedostatky
 • Prezentování dat
 • Styl prezentování – práce s trémou, první dojem, neverbální komunikace, materiály pro posluchače
 • Nácviky před posluchači
 • Případové studie: nácvik prezentačních dovednost

Lektor: Ing. Martina Dvořáková; Ing. Alena Fischerová; Ing. Lenka Kohoutová; Jana RejtharováIng. Simona Hobzíková, MBA


Pro další rozvoj doporučujeme účastníkům kurzy:

Vedoucí a manažer kvality laboratoře I.
Vedoucí a manažer kvality laboratoře II.

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o. 2018