Kurz / Vedoucí a manažer kvality laboratoře III.

 
 
 
 
 

Kurz / Vedoucí a manažer kvality laboratoře III.

<< Zpět

Cena: 6500,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 2 (dny)

Pro tento kurz nejsou vypsány termíny.

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen vedoucím a manažerům kvality laboratoře se základními znalostmi systémů managementu, kteří si chtějí své znalosti a dovednosti prohloubit. Není určen pro úplného nováčka bez znalosti systému managementu kvality (znalosti můžete získat praxi, nebo účastí na kurzech Manažer kvality laboratoře - základní znalosti a dovednosti  a Vedoucí laboratoře - základní znalosti a dovednosti).

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Zaměříme se na požadavky na odběr a manipulaci vzorku, potřebnou dokumentaci, způsobilost pracovníků a základní pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v laboratoři. Seznámíte  se s motivačními technikami a jejich možnostmi uplatnění v oblasti řízení lidských zdrojů. 
Kurz navazuje na kurzy Manažer kvality laboratoře - základní znalosti a dovednosti  a Vedoucí laboratoře - základní znalosti a dovednosti, ale jejich absolvování není podmínkou pro účast na této vzdělávací akci. Součástí kurzu jsou případové studie a praktické ukázky.

Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.

 

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO PREZENČNÍ ŠKOLENÍ
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO ONLINE ŠKOLENÍ
Zkouška připojení a otevření virtuální učebny od 08.30 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

1. den: 9.00 až 16.00 hod.

 • Požadavky na odběr vzorku/vzorkování
 • Dokumentace k odběru vzorku/vzorkování
 • Informace pro zákazníky laboratoře
 • Odborná způsobilost pracovníků
 • Transport vzorků do laboratoře
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v laboratoři
 • Odpady a chemické látky v laboratoři
 • Provozní/Laboratorní řád
 • Případové studie: Definování procesu odběru vzorku/vzorkování, identifikace rizik procesu
 
2. den: 9.00 až 15.00 hod.
 • Teorie pracovní motivace a stimulace, pracovní spokojenost a její dopad na výkon
 • Vlivy motivačního prostředí, definování potřeb a motivační polohy, rozdíly v pracovní motivaci
 • Motivace a osobnost zaměstnance, motivační typy
 • Motivační rozhovor, nástroje motivace
 • Sebemotivace
 • Případové studie: test motivační inteligence, test pracovní motivace, identifikace motivačních typů na příkladech z praxe a stanovení motivační strategie

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o.