Kurz / Systém managementu v mikrobiologické laboratoři

 
 
 
 
 

Systémy jakosti s.r.o. na FacebookuKurz / Systém managementu v mikrobiologické laboratoři

<< Zpět

Cena: 2900,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 1 (dny)

Pro tento kurz nejsou vypsány termíny.

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen pracovníkům mikrobiologické laboratoře.

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Základem je výklad hlavních požadavků na zabezpečení systému managementu kvality a řízení rizik v mikrobiologické laboratoři.
Cílem kurzu je získat základní přehled a orientaci v požadavcích na mikrobiologické laboratoře.
Součástí kurzu jsou  praktické ukázky dokumentů a záznamů používaných v mikrobiologické laboratoři.


Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.

 

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY A PROGRAM
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezence posluchačů: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9:00 hod.

Program: 9.00 až 16.00 hod.

  • Základní požadavky na mikrobiologické laboratoře
  • Požadavky na bezpečnost práce v mikrobiologické laboratoři
  • Zařízení a vybavení mikrobiologické laboratoře
  • Požadavky na prostory a prostředí
  • Systém řízení kvality v mikrobiologické laboratoři - požadavky na pracovníky, požadavky na odběry vzorků, zkušební metody, validace metod, protokoly o zkoušce, uvádění výsledků, externě zajišťované činnosti, řízení neshod v laboratoři
  • Dokumentace a záznamy, požadavky na informační systémy
  • Řízení rizik v mikrobiologické laboratoři
  • Praktické ukázky vedení dokumentace

Lektor: Bc. Dana Ponikelská, MBA


Pro další rozvoj doporučujeme účastníkům kurzy:

Správná laboratorní praxe
Management rizik

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o. 2018