Kurzy / Jak zažádat o rekvalifikaci

 
 
 
 
 

Systémy jakosti s.r.o. na Facebooku

Kurzy / Jak zažádat o rekvalifikaci

V případě zájmu o rekvalifikaci doporučujeme postup - jak získat rekvalifikační kurz zdarma:

1. Přihlaste se na rekvalifikační kurz prostřednictvím objednávkového formuláře. Do poznámky v objednávkovém formuláři připojte žádost o zaslání přílohy C formuláře Zájem o zvolenou rekvalifikaci.

2. Vytiskněte, vyplňte a podepište formulář Zájem o zvolenou rekvalifikaci, přílohu A (Zájemce o zaměstnání) a přílohu B (Poučení pro uchazeče o zaměstnání), ke stažení zde (ve formátu PDF).

3. My Vám k přihlášce zašleme vyplněnou přílohu C (Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu). Cena rekvalifikace obsahuje i náklady za závěrečnou zkoušku.

4. K vyplněnému formuláři (bod 2.) je nutné připojit dokument Potvrzení o akreditaci vzdělávacího programu, který si u nás vyžádáte.

5. Formuláře Zájem o zvolenou rekvalifikaci (přílohy A,B,C) a Potvrzení o akreditaci vzdělávacího programu odevzdejte na ÚP, alespoň 3 týdny před zahájením kurzu (schválení trvá přibližně 14 dnů). Žádost je nutné podat s předstihem, aby ÚP stihl váš požadavek posoudit, vyhodnotit a administrativně zpracovat. Žádost není možné podat zpětně či v průběhu kurzu.

6. Potvrzení o úhradě ceny rekvalifikačního kurzu po úspěšném absolvování rekvalifikace zašle ÚP vzdělávacímu zařízení, součástí je Informovaný souhlas rekvalifikačního zařízení, který musí být vzdělávacím zařízením potvrzen před zahájením kurzu. Pokud by uchazeč nebo zájemce nastoupil na kurz bez potvrzeného Informovaného souhlasu, pak ÚP kurz neuhradí. Hrazení zvolené rekvalifikace je plně na zvážení ÚP, zda rekvalifikaci uhradí.

Podmínky pro zařazení do rekvalifikačního kurzu:

  • být v evidenci ÚP jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání

  • mít odpovídající vstupní kvalifikační předpoklady pro daný rekvalifikační kurz a pro výkon profese, na kterou se rekvalifikuje (např. příslušný stupeň vzdělání, některé znalosti a dovednosti – záleží na typu rekvalifikace)

  • být zdravotně způsobilý/lá pro absolvování rekvalifikačního kurzu a pro výkon nové profese

  • rekvalifikace musí být potřebná – dosavadní kvalifikace uchazeče nebo zájemce o zaměstnání neumožňuje získání vhodného pracovního místa

  • rekvalifikace musí být účelná - po ukončení rekvalifikace je reálná šance získat zaměstnání

V této kategorii není vypsán žádný kurz.

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o.