Kurz / Výklad požadavků ČSN EN ISO 50001:2019 - základní kurz

 
 
 
 
 

Kurz / Výklad požadavků ČSN EN ISO 50001:2019 - základní kurz

<< Zpět

Cena: 4500,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 1 (dny)

Termín:Místo konání:Obsazenost: 
22. 10. 2024Baarova 231/36 - PrahaVOLNOOBJEDNAT

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen zaměstnancům všech typů organizací, kteří jsou zodpovědní za hospodaření s energií v rámci vlastní organizace, a kteří potřebují získat podrobné informace k požadavkům normy ČSN EN ISO 50001:2019 Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití.  

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Na kurzu se seznámíte se základními požadavky ISO 50001:2018, včetně požadavků souvisejících právních předpisů v oblasti hospodaření s energií. Součástí kurzu jsou příklady řešení obvyklých situací při zavádění a provozování systému hospodaření s energiemi. Praktická cvičení jsou zaměřena na pochopení jednotlivých požadavků normy ISO 50001:2018. Dozvíte se, jak zásady a požadavky začlenit do stávajících systémů ve vaší organizaci.  


Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO PREZENČNÍ ŠKOLENÍ
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

Program: 9.00 až 16.00 hod.

  • Účel a přínosy uplatňování systému energetického managementu podle ČSN EN ISO 50001:2019 Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití
  • Výklad principů, požadavků a zásad normy ISO 50001:2018 
  • Související legislativní požadavky  
  • Možnosti integrace do stávajících systémů managementu (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, …)
  • Praktická cvičení

Lektor: Ing. Pavel Časta, CISA


Pro další rozvoj doporučujeme účastníkům kurzy:

Interní auditor ČSN EN ISO 50001:2019 – Hospodaření s energií
Management rizik
Procesní řízení v organizaci

 

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o.