Kurz / Manažer a interní auditor EnMS dle ČSN EN ISO 50001:2019

 
 
 
 
 

Kurz / Manažer a interní auditor EnMS dle ČSN EN ISO 50001:2019

<< Zpět

Cena: 11900,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 4 (dny)

Termín:Místo konání:Obsazenost: 
22. 10. 2024 - 25. 10. 2024Baarova 231/36 - PrahaVOLNOOBJEDNAT

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen manažerům, interním auditorům a pracovníkům odpovědným za systém energetického managementu podle normy ČSN EN ISO 50001:2019 Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití.  

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Na kurzu získáte znalosti požadavků normy ISO 50001 a základních legislativních pojmů, znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce manažera a interního auditora hospodaření s energií. Naučíte se, jak plánovat, provádět a zaznamenávat výsledky interního auditu systému energetického managementu (EnMS) podle požadavků normy ISO 50001:2018. Součástí kurzu jsou příklady řešení obvyklých situací při zavádění a provozování systému hospodaření s energiemi. Praktická cvičení jsou zaměřena na efektivní zvládání interních auditů.


Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO PREZENČNÍ ŠKOLENÍ
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

1. den: 9.00 až 16.00 hod.

 • Účel a přínosy uplatňování systému energetického managementu podle ČSN EN ISO 50001:2019 Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití
 • Výklad principů, požadavků a zásad normy ISO 50001:2018 
 • Související legislativní požadavky  
 • Možnosti integrace do stávajících systémů managementu (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, …)
 • Praktická cvičení

2. den: 9.00 až 16.00 hod.

 • Efektivní plánování auditu dle ČSN EN ISO 19011:2019 Směrnice pro auditování systémů managementu
 • Provedení auditu na místě, shromažďování objektivních důkazů v průběhu auditu
 • Vyhodnocování zjištění z auditu, zpracování zprávy
 • Nácvik shoda / neshoda, formulace neshody a návrhu opatření
 • Realizace případových studií

3. den: 9.00 až 16.00 hod.

 • Energetický management organizace v návaznosti na procesní řízení, management rizik, monitorování a měření, nákup energie
 • Hospodaření a užití energeticky náročných pracovních médií (teplo, pára, stlačený vzduch atd.)

4. den: 9.00 až 16.00 hod.

 • Systém managementu – řízení dokumentů, záznamů, interní audity, nápravná opatření, politika a cíle EnMS, přezkoumání systému EnMS vedením organizace
 • Procesy měření, měřidla a návaznost měření

Lektor: Ing. Pavel Časta, CISAIng. Alena Fischerová 


Pro další rozvoj doporučujeme účastníkům kurzy:

Management rizik
Procesní řízení v organizaci

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o.