Kurz / Manažer kvality ( ISO 9001)

 
 
 
 
 

Kurz / Manažer kvality ( ISO 9001)

<< Zpět

Cena: 20100,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 8 (dny)

Termín:Místo konání:Obsazenost: 
07. 06. 2021 - 24. 06. 2021
(07. 06. 2021 - 10. 06. 2021, 21. 06. 2021 - 24. 06. 2021)
BRNOOFFICE s.r.o., Králova 279/9 - 616 00 BrnoVOLNOOBJEDNAT

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz má dva moduly a je určen pracovníkům na pozici manažera kvality a představitele managementu, pracovníkům řízení kvality a všem, kteří se chtějí zabývat managementem kvality.

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Obsahem kurzu je výklad požadavků normy ISO 9001 a možnosti jejich naplnění. Kurz je zaměřen na metodiku procesního řízení, management rizik, kontrolu kvality, používání nástrojů v systému managementu, základy metrologie, interní audity a řízení lidských zdrojů. Podstatnou část kurzu tvoří případové studie práce ve skupinách.


Po absolvování semináře účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.
Po úspěšném napsání závěrečné zkoušky obdrží účastník Certifikát Manažer kvality.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO PREZENČNÍ ŠKOLENÍ
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO ONLINE ŠKOLENÍ
Zkouška připojení a otevření virtuální učebny od 08.30 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

I. MODUL:
Program: 1. den 9.00 až 16.00 hod., 2. den 9.00 až 16.00 hod., 3. den 9.00 až 16.00 hod., 4. den: 9.00 až 15.00 hod.

 • Úvod do systému managementu kvality
 • Požadavky systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016
 • Zásady systému managementu
 • Organizační struktura
 • Kontext a analýza interních a externích zainteresovaných stran
 • Procesní řízení
 • Mapování procesů
 • Management rizik
 • Řízení dokumentovaných informací
 • Politika a cíle kvality
 • Nakupování, výběr  a hodnocení dodavatelů
 • Případové studie: mapování procesu, management rizik procesu, tvorba organizační struktury, analýza zainteresovaných stran, stanovení cílů, kritéria pro hodnocení dodavatelů

II. MODUL:
Program: 1. den 9.00 až 16.00 hod., 2. den 9.00 až 16.00 hod., 3. den 9.00 až 15.00 hod., 4. den: 9.00 až 15.00 hod.

 • Kontrola kvality, nástroje kvality
 • Odpovědnost za bezpečnost výrobku
 • Metrologie a její úloha v systému kvality
 • Interní audity – příprava, realizace, dokumentace
 • Přezkoumání systému managementu
 • Úkoly řízení lidských zdrojů a úloha vedoucích pracovníků a manažerů
 • Získávání pracovníků, analýza pracovního místa, kvalifikační požadavky na pracovníky
 • Adaptační proces, přínosy adaptace a tvorba adaptačního plánu
 • Hodnocení zaměstnanců, kritéria a metody hodnocení 
 • Vzdělávání zaměstnanců, identifikace potřeb, plánování vzdělávání
 • Trendy ovlivňující řízení lidských zdrojů
 • Projektové řízení jako nástroj k řízení změn
 • Případové studie: metrologie ve společnosti, plánování interních auditů, životní cyklus zaměstnance, popis pracovní pozice, adaptační plán, hodnoticí pohovory
 • Závěrečná zkouška

Lektor: Ing. Martina Dvořáková; Ing. Alena Fischerová; Ing. Lenka Kohoutová; Jana RejtharováIng. Simona Hobzíková; Ing. Josef Sobotka


Pro další rozvoj doporučujeme účastníkům kurzy:

Manažer integrovaného systému - rozšíření kvalifikace pro manažera kvality
Interní auditor kvality (ISO 9001)
APQP, PPAP a Harmonizovaná FMEA
Nápravné opatření, řešení reklamací a neshod - 8D reporty

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o. 2018