Kurz / Technik kvality

 
 
 
 
 

Kurz / Technik kvality

<< Zpět

Cena: 19900,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 6 (dny)

Termín:Místo konání:Obsazenost: 
12. 06. 2024 - 28. 06. 2024
(12. 06. 2024 - 14. 06. 2024, 26. 06. 2024 - 28. 06. 2024)
Baarova 231/36 - PrahaVOLNOOBJEDNAT

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen pracovníkům na pozici technik kvality, kontrolor kvality, zkušební technik a všem, kteří se chtějí zabývat kontrolou a řízením kvality.

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Obsahem kurzu je seznámení se zásadami kontroly kvality a její aplikací v rámci systému managementu kvality organizaci. Kurz je zaměřen na: zásady managementu kvality, metodiku procesního řízení, systém kontroly kvality, nástroje řízení kvality, řízení neshodného produktu, využití 8D reportu, základy metrologie a interní audity. Podstatnou část kurzu tvoří případové studie práce ve skupinách.


Po absolvování semináře účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.
Pro zájemce je kurz zakončen písemnou závěrečnou zkouškou znalostí v rozsahu 2 hodin. Na základě úspěšné zkoušky je vystaven Certifikát.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO PREZENČNÍ ŠKOLENÍ
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

I. MODUL
Program: 1. den 9.00 až 16.00 hod., 2. den 9.00 až 16.00 hod., 3. den 9.00 až 15.00 hod.

 • Úvod do systému managementu kvality
 • Požadavky systému managementu kvality
 • Procesní řízení - definování procesů, monitorování a měření procesů
 • Mapa procesů, vývojový diagram, karta procesů, želví diagram
 • Nápravné opatření - 8 kroků v teorii a praxi
 • Definice základních termínů metodiky 8D
 • Zpracování a předkládání zprávy 8D
 • Výhody harmonizace a omezenosti metody pro hodnocení rizik
 • DFMEA, PFMEA a nová MSR FMEA
 • 7 kroků namísto 5 kroků 
 • Zánik RPN, AP - využití kombinační metody
 • Případové studie: mapa procesů, popis procesů, praktický nácvik využití metodiky 8D a FMEA

II. MODUL:
Program: 1. den 9.00 až 16.00 hod., 2. den 9.00 až 16.00 hod., 3. den 9.00 až 15.00 hod.

 • Kontrola kvality
 • Řízení neshodného produktu
 • 7 jednoduchých nástrojů řízení kvality - Záznamy pro sběr dat a třídění informací,  Vývojové diagramy, Histogramy, Paretova analýza, Ishikawův diagram, korelační analýza, regulační diagram
 • Metoda POKA-YOKE
 • Metoda 5S
 • Měřidla a jejich použití v rámci kontroly kvality (zařazení měřidel, metrologická návaznost, kontrola měřidel, označení měřidel, evidence)
 • Základní zásady měření a monitorování
 • Řízení dokumentovaných informací
 • Interní audity
 • Případové studie: návrh kontroly kvality, kategorizace měřidel, postup pro měření, záznam z měření
 • Závěrečná písemná zkouška

Lektor: Ing. Alena Fischerová; Ing. Josef Sobotka; Ing. Karel Varmužka; Ing. Jiří NěmecIng. Lenka Kohoutová


Pro další rozvoj doporučujeme účastníkům kurzy:

Manažer integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001)
Interní auditor kvality (ISO 9001)
APQP a PPAP
Analýza systému měření - MSA
Statistická regulace procesu – SPC

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o.