Kurz / Statistická regulace procesu – SPC

 
 
 
 
 

Kurz / Statistická regulace procesu – SPC

<< Zpět

Cena: 4500,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 1 (dny)

Termín:Místo konání:Obsazenost: 
26. 09. 2024Baarova 231/36 - PrahaVOLNOOBJEDNAT

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen pracovníkům na pozici manažer kvality, technik kvality, inspektor kvality, představitel vedení a všem zájemcům, kteří se aktivně zabývají řízením výrobních i nevýrobních procesů s využitím statistických metod.  Kurz je totiž zaměřen na použití vhodných statistických metod regulace procesů, na které se odkazují normy ISO 9001 a dokumenty VDA.

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Naučíte se využívat různé typy regulačních diagramů, vedení a zpracování záznamů regulačních diagramů, výpočet a význam regulačních mezí a využití ukazatelů způsobilosti a výkonnosti procesů.  
Osvojíte si použití a vyhodnocení regulačních diagramů podle normy ČSN ISO 7870-2 (Regulační diagramy – Část 2: Shewhartovy regulační diagramy).

Seznámení s analýzou výrobních a nevýrobních procesů, které jsou časově závislé, jak postupovat při nesplnění předpokladu statisticky zvládnutého procesu, předpokladu normálního rozdělení sledovaného znaku kvality, jak určit a interpretovat ukazatele způsobilosti a výkonnosti procesů, apod.

 

Po absolvování semináře účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO PREZENČNÍ ŠKOLENÍ
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

Program: 9.00 až 16.30 hod.

  • Úvod do SPC a principy statistické regulace
  • Statistická regulace procesu (SPC) v praxi a využití při rozhodování
  • Stanovení způsobilosti procesů – různé typy ukazatelů způsobilosti a výkonnosti, jejich technické využití, ukázky aplikací a příklady
  • Nástroje na hodnocení kvality, procesů, výkonnosti (práce)
  • Stanovení způsobilosti procesu z regulačního diagramu
  • Způsobilost procesu u nestabilních či dávkových procesů
  • Co je to způsobilost stroje (Cpk, Ppk, Cpm)
  • Co uděláme v případě, že jsou výsledky neuspokojivé
  • Jak budeme studii prakticky provádět

Lektor: Ing. Jan Matuský


Pro další rozvoj doporučujeme účastníkům kurzy:
Analýza systému měření - MSA
APQP, PPAP a Harmonizovaná FMEA
Procesní řízení v organizaci

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o.