Kurz / Interní auditor dle ČSN EN ISO/IEC 17065

 
 
 
 
 

Kurz / Interní auditor dle ČSN EN ISO/IEC 17065

<< Zpět

Cena: 6500,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 2 (dny)

Termín:Místo konání:Obsazenost: 
15. 04. 2024 - 16. 04. 2024Baarova 231/36 - PrahaVOLNOOBJEDNAT

Pro koho je kurz přínosný?
Seminář je určen pro klienty certifikačních orgánů, pro zákazníky organizací, jejichž produkty, procesy nebo služby jsou certifikovány, pro orgány státní správy, pro nestátní organizace a pro konzultanty a ostatní zájemce o výklad normy ISO/IEC 17065.  

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Seznámíte se s požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 - Posuzování shody - Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby.
Informace o principech a zásadách auditování a sdílení zkušeností z auditorské praxe. 


Po absolvování semináře účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO PREZENČNÍ ŠKOLENÍ
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.
 
1. den: 9.00 až 16.00 hod.

 • Úvod do normy ČSN EN ISO/IEC 17065
 • Výklad požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 - Posuzování shody - Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby
 • Praktické příklady
 • Diskuse

2. den: 9.00 až 15.00 hod.

 • Příprava auditu dle ČSN EN ISO 19011:2019 Směrnice pro auditování systémů managementu
 • Případová studie: příprava plánu auditu
 • Přezkoumání dokumentů
 • Příprava na audit na místě
 • Audit na místě
 • Zpracování, schválení a distribuce zprávy z auditu, dokončení auditu a následný audit
 • Opatření k nápravě a prevenci
 • Případová studie - shoda a neshoda z interního auditu

Lektor: Ing. Lenka Kohoutová


Pro další rozvoj doporučujeme účastníkům kurzy:

Management rizik

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o.