Kurz / Manažer integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001)

 
 
 
 
 

Kurz / Manažer integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001)

<< Zpět

Cena: 26000,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 10 (dny)

Termín:Místo konání:Obsazenost: 
01. 07. 2024 - 23. 07. 2024
(01. 07. 2024 - 04. 07. 2024, 08. 07. 2024 - 11. 07. 2024, 22. 07. 2024 - 23. 07. 2024)
ONLINE ŠKOLENÍ - z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNOOBJEDNAT
17. 09. 2024 - 10. 10. 2024
(17. 09. 2024 - 20. 09. 2024, 30. 09. 2024 - 03. 10. 2024, 09. 10. 2024 - 10. 10. 2024)
Baarova 231/36 - PrahaVOLNOOBJEDNAT
22. 10. 2024 - 19. 11. 2024
(22. 10. 2024 - 25. 10. 2024, 04. 11. 2024 - 07. 11. 2024, 18. 11. 2024 - 19. 11. 2024)
BRNOOFFICE s.r.o., Králova 279/9 - BrnoVOLNOOBJEDNAT
25. 11. 2024 - 19. 12. 2024
(25. 11. 2024 - 28. 11. 2024, 09. 12. 2024 - 12. 12. 2024, 18. 12. 2024 - 19. 12. 2024)
Baarova 231/36 - PrahaVOLNOOBJEDNAT

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen pracovníkům na pozici manažera/představitele integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001) a všem, kteří se chtějí zabývat systémy managementu.

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Výklad požadavků normy
ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy managementu kvality – Požadavky, ČSN EN ISO 14001:2016 Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití, ČSN ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití a možnostmi jejich naplnění.  
Praktický nácvik základních znalostí a dovedností manažera/představitele integrovaného systému kvality, životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Náhled do metrologie a řízení lidských zdrojů. Podstatnou část kurzu tvoří případové studie a práce ve skupinách.

Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.
Po úspěšném napsání dílčí závěrečné zkoušky obdrží účastník Certifikát Manažer/představitel integrovaného systému

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO PREZENČNÍ ŠKOLENÍ
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO ONLINE ŠKOLENÍ
Zkouška připojení a otevření virtuální učebny od 08.30 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

I. MODUL: 
Program: 1. den: 9.00 až 16.00 hod., 2. den: 9.00 až 16.00 hod., 3. den: 9.00 až 16.00 hod., 4. den: 9.00 až 15.00 hod.

 • Úvod do systému managementu kvality
 • Požadavky systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016
 • Zásady systému managementu
 • Organizační struktura
 • Kontext a analýza interních a externích zainteresovaných stran
 • Procesní řízení
 • Mapování procesů
 • Management rizik
 • Kontrola kvality, nástroje kvality
 • Řízení neshodného produktu
 • Případové studie: mapování procesu, management rizik procesu, tvorba organizační struktury, analýza zainteresovaných stran

II. MODUL:
Program: 1. den 9.00 až 16.00 hod., 2. den 9.00 až 16.00 hod., 3. den 9.00 až 15.00 hod., 4. den: 9.00 až 15.00 hod.

 • Řízení dokumentovaných informací
 • Politika a cíle kvality
 • Nakupování, výběr  a hodnocení dodavatelů
 • Metrologie a její úloha v systému kvality
 • Interní audity – příprava, realizace, dokumentace
 • Přezkoumání systému managementu
 • Úkoly řízení lidských zdrojů a úloha vedoucích pracovníků a manažerů
 • Získávání pracovníků, analýza pracovního místa, kvalifikační požadavky na pracovníky
 • Adaptační proces, přínosy adaptace a tvorba adaptačního plánu
 • Hodnocení zaměstnanců, kritéria a metody hodnocení 
 • Vzdělávání zaměstnanců, identifikace potřeb, plánování vzdělávání
 • Trendy ovlivňující řízení lidských zdrojů
 • Případové studie: stanovení cílů, kritéria pro hodnocení dodavatelů, metrologie ve společnosti, plánování interních auditů, životní cyklus zaměstnance, popis pracovní pozice, adaptační plán, hodnoticí pohovory
 • Dílčí zkouška znalostí 
III. MODUL: 
Program: 1. den: 9.00 až 16.00 hod., 2. den: 9.00 až 16.00 hod.
 • Úvod do environmentálního systému managementu 
 • Výklad normy ČSN EN ISO 14001:2016 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití
 • Registr environmentálních aspektů
 • Úvod do managementu BOZP
 • Výklad normy ČSN ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití
 • Praktický nácvik
 • Závěrečná zkouška

Lektor: Ing. Martina Dvořáková; Ing. Alena Fischerová; Ing. Lenka Kohoutová; Jana RejtharováIng. Simona Hobzíková, MBA; Ing. Josef SobotkaSoňa Pršalová, BBA


Pro další rozvoj doporučujeme účastníkům kurzy:
Interní auditor kvality (ISO 9001)
APQP, PPAP a Harmonizovaná FMEA
Model EFQM - základní seznámení

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o.