Kurz / Manažer a interní auditor HACCP

 
 
 
 
 

Kurz / Manažer a interní auditor HACCP

<< Zpět

Cena: 5500,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 2 (dny)

Termín:Místo konání:Obsazenost: 
13. 03. 2023 - 14. 03. 2023BRNOOFFICE s.r.o., Králova 279/9 - 616 00 BrnoVOLNOOBJEDNAT
24. 04. 2023 - 25. 04. 2023Antala Staška 34 - PrahaVOLNOOBJEDNAT

Prezenční školení probíhá v souladu s protiepidemickými opatřeními.  

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen zaměstnancům, kteří provádějí interní audit HACCP v organizaci. A všem pracovníkům, kteří mají zájem o rozšíření znalostí z oblasti potravinářského průmyslu.

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Kurz je zaměřen zejména na znalosti právních předpisů v potravinářském průmyslu, a postupů auditování.
Osvojíte si nároky správné výrobní a hygienické praxe.
Seznámíte se s problematikou modifikovaných organismů a alergenů.
Součástí kurzu jsou praktické ukázky auditování a fotodokumentace.


Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO PREZENČNÍ ŠKOLENÍ
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO ONLINE ŠKOLENÍ
Zkouška připojení a otevření virtuální učebny od 08.30 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

1. den: 9.00 až 16.00 hod.
 • Systémy HACCP
 • Přehled legislativy v oblasti HACCP
 • Správná výrobní a hygienická praxe
 • Problematika genetiky modifikovaných organismů a alergenů
 • Fotodokumentace

2. den: 9.00 až 15.00 hod.

 • Základní právní předpisy vztahující se k potravinám
 • Úvod do auditování, terminologie auditu
 • Proces auditování dle ČSN EN ISO 19011:2019 Směrnice pro auditování systémů managementu
 • Audit krok za krokem
 • Záznamy z auditu
 • Příklady auditu v potravinářském průmyslu

Lektor: Ing. Václav Štursa


Pro další rozvoj doporučujeme účastníkům kurzy:

Správná výrobní a hygienická praxe v potravinářských provozech
Management rizik

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o.