Kurz a rekvalifikace ISO 9001, 14001, 27001, 18001, 17025, 15189, SVP

 
 
 

 

Newsletter - kalendář vzdělávacích kurzů - listopad 2023

Nezobrazuje se Vám email s newsletterem správně? Připravili jsme pro Vás stránku s přehledem vzdělávacích kurzů a seminářů, které budeme pořádat v listopadu.

Sídlo společnosti: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4
Kontaktní adresa: Horní 1687/30, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 26102676, DIČ: 26102676

Sledujte nás na našich webových stránkách a komunikujte s námi na sociálních sítích.


Vážená paní/vážený pane,

zasíláme Vám pravidelný kalendář vzdělávacích kurzů, které budeme pořádat v měsíci listopadu.

 

Tým spolupracovníků
Systémy jakosti s.r.o.

 

KALENDÁŘ VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ
- LISTOPAD 2023

Efektivní práce v MS Word - praktický nácvik 01.11. Žďár nad Sáz.  
Čisté prostory 01.11. - 02.11. Praha  
Čisté prostory 01.11. - 02.11. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře  
Efektivní práce v MS Word a MS Excel - praktický nácvik 01.11. - 02.11. Žďár nad Sáz.  
Efektivní práce v MS Excel - praktický nácvik 02.11. Žďár nad Sáz.  
Implementace požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2023 – praktický nácvik pro manažery kvality zdravotnické laboratoře 02.11. - 03.11. Praha  
Interní auditor zdravotnické laboratoře - periodické školení (dle ČSN EN ISO 15189:2023) 03.11. Žďár nad Sáz.  
Úvod do systému managementu kvality (ISO 9001) 06.11. Praha  
Vedoucí laboratoře - organizace a řízení provozu laboratoře 06.11. - 07.11. Praha  
Interní auditor kvality (ISO 9001) 06.11. - 07.11. Praha  
Manažer integrovaného systému - rozšíření kvalifikace pro manažera kvality 06.11. - 07.11. Brno  
Vedoucí laboratoře - základní znalosti a dovednosti 06.11. - 08.11. Praha  
Auditor integrovaného systému (ISO 9001 a ISO 14001) 06.11. - 08.11. Praha  
Auditor integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001) 06.11. - 09.11. Praha  
Interní auditor EMS (ISO 14001) 07.11. - 08.11. Praha  
Management rizik v laboratoři 08.11. Praha  
Úvod do EMS (ISO 14001) 08.11. Praha  
Metrolog v organizaci 08.11. - 09.11. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře  
Auditor integrovaného systému (ISO 14001 a ISO 45001) 08.11. - 10.11. Praha  
Analýza systému měření - MSA 09.11. Praha  
Úvod do systému BOZP (ISO 45001) 09.11. Praha  
Interní auditor BOZP (ISO 45001) 09.11. - 10.11. Praha  
Systém managementu v mikrobiologické laboratoři 10.11. Praha  
Systém managementu v mikrobiologické laboratoři 10.11. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře  
Interní auditor zdravotnické laboratoře - periodické školení (dle ČSN EN ISO 15189:2023) 13.11. Brno  
Představitel vedení pro kvalitu 13.11. - 15.11. Praha  
Představitel vedení pro EMS 13.11. - 16.11. Praha  
Ekolog / Manažer EMS 13.11. - 29.11. Praha  
Manažer kvality (ISO 9001) 13.11. - 30.11. Praha  
Manažer integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001) 13.11. - 05.12. Praha  
Metrolog v organizaci - periodické školení 14.11. Brno  
Interní auditor zdravotnické laboratoře (ČSN EN ISO 15189:2013/ČSN EN ISO 15189:2023 a ČSN EN ISO 19011:2019) 15.11. - 16.11. Brno  
Interní auditor kontrolní laboratoře v režimu SVP (GMP) – periodické školení 20.11. Praha  
Interní auditor kontrolní laboratoře v režimu SVP (GMP) – periodické školení 20.11. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře  
Interní auditor kontrolní laboratoře v režimu SVP/GMP pro začínající auditory 20.11. - 21.11. Praha  
Manažer kvality kontrolní laboratoře SVP/GMP 20.11. - 22.11. Praha  
Manažer kvality laboratoře - základní znalosti a dovednosti 20.11. - 23.11. Praha  
Interní auditor systémů managementu dle ČSN EN ISO 19011:2019 - periodické školení 22.11. Brno  
Kvalifikace a validace v režimu SVP (GMP) 22.11. Praha  
Kvalifikace a validace v režimu SVP (GMP) 22.11. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře  
Metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři - periodické školení I. 23.11. Brno  
Manažer kvality zkušební a kalibrační laboratoře - pro pokročilé (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018) 23.11. - 24.11. Praha  
Odpadové hospodářství 27.11. Praha  
Správná výrobní a hygienická praxe v potravinářských provozech 27.11. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře  
Implementace požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2023 – praktický nácvik pro manažery kvality zdravotnické laboratoře 27.11. - 28.11. Brno  
Právní předpisy v životním prostředí 27.11. - 29.11. Praha  
Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi 28.11. Praha  
Ochrana ovzduší a vodní hospodářství 29.11. Praha  
Řízení lidských zdrojů 29.11. Praha  
Technik kvality 29.11. - 15.12. Praha  
Správce dokumentace I. - Organizace a řízení dokumentů 30.11. Brno  
Nápravné opatření, řešení reklamací a neshod - 8D reporty 30.11. Praha  
Metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři 30.11. - 01.12. Praha  

<< Zpět

Systémy jakosti s.r.o. na Facebooku

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o.