Kurz / Vedoucí laboratoře - základní znalosti a dovednosti

 
 
 
 
 

Systémy jakosti s.r.o. na FacebookuKurz / Vedoucí laboratoře - základní znalosti a dovednosti

<< Zpět

Cena: 9400,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 4 (dny)

Termín:Místo konání:Obsazenost: 
29. 09. 2020 - 02. 10. 2020Antala Staška 34 - PrahaVOLNOOBJEDNAT
19. 10. 2020 - 22. 10. 2020BRNOOFFICE s.r.o., Králova 279/9 - 616 00 BrnoVOLNOOBJEDNAT

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen pro vedoucí zkušební, kalibrační a zdravotnické laboratoře. Kurz je vhodný jak pro začínající vedoucí laboratoře, kteří se na tuto pozici připravují, tak pro
stávající vedoucí laboratoře, kteří si chtějí zlepšit své znalosti a dovednosti. 

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Obsahem kurzu je přehled a procvičování základních kompetencí vedoucího laboratoře. Součástí je nácvik prezentací výsledků práce laboratoře. Kurz se soustředí zejména na obvyklé kontrolní a řídící činnosti vedoucího laboratoře, která je akreditovaná dle ČSN ISO/IEC 17025:2018 a ČSN EN ISO 15189:2013.


Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.

 

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY A PROGRAM
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezence posluchačů: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9:00 hod.

1. a 2. den: 9.00 až 16.00 hod.

 • Systém managementu z pohledu vedoucího laboratoře
 • Organizační a funkční schéma  laboratoře
 • Odpovědnosti a pravomoci vedoucího akreditované laboratoře
 • Delegování odpovědností, jmenování a pověření pracovníků akreditované laboratoře
 • Přehled odpovědností pracovníků akreditované laboratoře
 • Matice odpovědnosti
 • Kontrolní a řídicí činnosti vedoucího laboratoře
 • Popis pracovních činností
 • Hodnocení výkonnosti pracovníků laboratoře
 • Plánování vzdělávání a hodnocení efektivity vzdělávání
 • Řízení změn
 • Přezkoumání systému managementu
 • Případové studie: organizační struktura, matice odpovědnosti, popis pracovních činností, kritéria pro hodnocení pracovníků, řízení změn

3. den: 9.00 až 16.00 hod.

 • Úvod do managementu rizik
 • Procesy laboratoře a management rizik procesů
 • Nástroje a metody používané pro identifikaci, analýzu a hodnocení rizik
 • Opatření ke snížení nebo eliminaci rizik
 • Management rizik nestrannosti
 • Praktické ukázky postupů a záznamů z managementu rizik nestrannosti a procesů
 • Případové studie: procesní mapa, popis procesu, analýza rizik nestrannosti, management rizik procesu, návrh opatření ke snížení a eliminaci rizik, kritéria pro hodnocení procesu, opatření k ošetření rizik

4. den:  9.00 až 15.00 hod.

 • Vedoucí laboratoře jako prezentátor
 • Definování rozsahu a cíle prezentace
 • Příprava na prezentaci s přihlédnutím k cílové skupině posluchačů
 • Tvorba struktury a scénáře
 • Nácviky před posluchači
 • Případové studie: nácvik prezentačních dovedností

Lektor: Ing. Martina Dvořáková; Ing. Alena Fischerová; Ing. Lenka Kohoutová; Jana Rejtharová; Bc. Dana Ponikelská, MBA


Pro další rozvoj doporučujeme účastníkům kurzy:

Vedoucí a manažer kvality laboratoře I.
Vedoucí a manažer kvality laboratoře II.

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o. 2018