Kurz / Vedoucí a manažer kvality laboratoře IV.

 
 
 
 
 

Systémy jakosti s.r.o. na FacebookuKurz / Vedoucí a manažer kvality laboratoře IV.

<< Zpět

Cena: 5200,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 2 (dny)

Termín:Místo konání:Obsazenost: 
05. 10. 2020 - 06. 10. 2020Antala Staška 34 - PrahaVOLNOOBJEDNAT

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen vedoucím a manažerům kvality laboratoře se základními znalostmi systémů managementu, kteří si chtějí své znalosti a dovednosti prohloubit. Není určen pro úplného nováčka bez znalosti systému managementu kvality (znalosti můžete získat praxi, nebo účastí na kurzech
Manažer kvality laboratoře - základní znalosti a dovednosti  a Vedoucí laboratoře - základní znalosti a dovednosti).

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Zaměříme se na měřidla a zařízení v laboratoři, bezpečné používání SW a laboratorních informačních systémů. Seznámení se se zásadami vedení hodnoticích pohovorů, které si vyzkoušíte v praxi v rámci simulační hry pro hodnocení zaměstnanců.

Kurz navazuje na kurzy Manažer kvality laboratoře - základní znalosti a dovednosti  a Vedoucí laboratoře - základní znalosti a dovednosti, ale jejich absolvování není podmínkou pro účast na této vzdělávací akci. Součástí kurzu jsou případové studie a praktické ukázky.

Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.

 

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY A PROGRAM
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezence posluchačů: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9:00 hod.


1. den: 9.00 až 16.00 hod.

 • Měřidla a zařízení
  • Metrologická návaznost - ověření, kalibrace
  • Kontroly, údržba, preventivní servis
 • Používané SW a Laboratorní informační systém
  • Validace a verifikace
  • Dokumentace (požadavky, záznamy)
 • Mimořádné události
  • Opatření k jejich řešení
  • Dokumenty a záznamy
 • Pravidla pro bezpečné používání SW a LIS
 • Případové studie: definování konfirmačních lhůt u vybraných měřidel, návrh pro řešení vybrané mimořádné události

2. den: 9.00 až 15.00 hod.

 • Systém hodnocení pracovníků, význam hodnocení pracovníků ve firmě, formuláře a metodika hodnocení
 • Příprava na vedení hodnoticích pohovorů, struktura hodnoticího pohovoru
 • Rozbor vzdělávacího videa se zaměřením na základní chyby manažerů a hodnocených při rozhovoru
 • Efektivní vedení hodnoticích pohovorů a jejich úskalí prostřednictvím simulační hry Hodnoť Koláček s.r.o.
 • Případové studie: kladení otázek a naslouchání, analýza pozitiv a negativ na záznamech z pohovorů, nácvik hodnoticího pohovorů ve dvojicích

 

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o. 2018