Kurz a rekvalifikace ISO 9001, 14001, 27001, 18001, 17025, 15189, SVP

 
 
 

 

Newsletter - kalendář vzdělávacích kurzů - prosinec 2021 a leden 2022

Nezobrazuje se Vám email s newsletterem správně? Připravili jsme pro Vás stránku s přehledem vzdělávacích kurzů a seminářů, které budeme pořádat v měsíci prosinci a lednu.

Sídlo společnosti: Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4
Kontaktní adresa: Horní 1687/30, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 26102676, DIČ: 26102676

Sledujte nás na našich webových stránkách a komunikujte s námi na sociálních sítích.


Vážená paní/vážený pane,
  
zasíláme Vám pravidelný kalendář vzdělávacích kurzů, které budeme pořádat vměsíci prosinci a lednu. 

Závěrem roku Vám chceme poděkovat za projevenou důvěru v tomto roce a do nového roku 2022 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.

Současně Vás chceme informovat, že prezenční školení probíhají v souladu s protiepidemiologickými opatřeními. Dle mimořádného nařízení Ministerstva zdravotnictví se mohou účastnit školení jen účastníci, kteří byli očkováni proti onemocnění covid-19 nebo prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19. Veškeré informace nalezenete na našich webových stránkách nebo se obraťte na kolegyni Hobzíkovou - hobzikova@systemy-jakosti.cz  

Pokud se nemůžete účastnit kurzu, protože nesplňujete podmínky účasti na prezenčním školení, ozvěte se nám: sekretariat@systemy-jakosti.cz, prsalova@systemy-jakosti.cz, hobzikova@systemy-jakosti.cz. Domluvíme náhradní řešení - přehlášení na online školení, přehlášení na jiný termín školení nebo storno objednávky. 
Děkujeme, že s námi respektujete toto opatření. 

Týmspolupracovníků
Systémy jakosti s.r.o.
 

KALENDÁŘ VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ
- PROSINEC 2021 a LEDEN 2022

 

Název kurzu: Termín: Místo:
Leadership - vedení lidí 02.12. Praha
Workshop – Tvorba a řízení dokumentů s využitím nástrojů Google 02.12. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři - periodické školení I. 03.12. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Interní auditor zkušební a kalibrační laboratoře (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a ČSN EN ISO 19011:2019) 06.12. - 07.12. Praha
Procesní řízení v organizaci 08.12. Praha
Interní auditor kontrolní laboratoře v režimu SVP/GMP pro začínající auditory 08.12. - 09.12. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Procesní řízení a management rizik 08.12. - 09.12. Praha
Manažer kvality kontrolní laboratoře SVP/GMP 08.12. - 10.12. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Management rizik 09.12. Praha
Metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři 09.12. - 10.12. 616 00 Brno
Kvalifikace a validace v režimu SVP (GMP) 10.12. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Úvod do systému managementu kvality (ISO 9001) 13.12. 616 00 Brno
Interní auditor kvality (ISO 9001) 13.12. - 14.12. 616 00 Brno
Interní auditor zdravotnické laboratoře (ČSN EN ISO 15189:2013 a ČSN EN ISO 19011:2019) 13.12. - 14.12. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Auditor integrovaného systému (ISO 9001 a ISO 14001) 13.12. - 15.12. 616 00 Brno
Auditor integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001) 13.12. - 16.12. 616 00 Brno
Manažer kvality laboratoře - základní znalosti a dovednosti 13.12. - 16.12. Praha
Odpadové hospodářství 14.12. Praha
Metrolog v organizaci 14.12. - 15.12. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Interní auditor EMS (ISO 14001) 14.12. - 15.12. 616 00 Brno
Právní předpisy v životním prostředí 14.12. - 16.12. Praha
Úvod do EMS (ISO 14001) 15.12. 616 00 Brno
Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi 15.12. Praha
Auditor integrovaného systému (ISO 14001 a ISO 45001) 15.12. - 17.12. 616 00 Brno
Úvod do systému BOZP (ISO 45001) 16.12. 616 00 Brno
Ochrana ovzduší a vodní hospodářství 16.12. Praha
Interní auditor BOZP (ISO 45001) 16.12. - 17.12. 616 00 Brno
Procesní řízení v organizaci 05.01. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Procesní řízení a management rizik 05.01. - 06.01. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Interní auditor zkušební a kalibrační laboratoře (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a ČSN EN ISO 19011:2019) 05.01. - 06.01. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Management rizik 06.01. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Interní auditor zdravotnické laboratoře - periodické školení (ČSN EN ISO 15189:2013) 10.01. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Manažer kvality zkušební a kalibrační laboratoře - pro pokročilé (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018) 10.01. - 11.01. Praha
Metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři 10.01. - 11.01. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Metrolog v organizaci 12.01. - 13.01. 616 00 Brno
Vedoucí laborant/ka zdravotnické laboratoře 13.01. - 14.01. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Úvod do systému managementu kvality (ISO 9001) 17.01. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Interní auditor zkušební a kalibrační laboratoře – periodické školení (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018) 17.01. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Interní auditor kvality (ISO 9001) 17.01. - 18.01. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Auditor integrovaného systému (ISO 9001 a ISO 14001) 17.01. - 19.01. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Auditor integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001) 17.01. - 20.01. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Komunikační dovednosti 18.01. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Management rizik v laboratoři 18.01. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Interní auditor EMS (ISO 14001) 18.01. - 19.01. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Úvod do EMS (ISO 14001) 19.01. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Operátor call centra/Administrativní pracovník – základní znalosti a dovednosti 19.01. - 20.01. Praha
Auditor integrovaného systému (ISO 14001 a ISO 45001) 19.01. - 21.01. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Úvod do systému BOZP (ISO 45001) 20.01. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Interní auditor BOZP (ISO 45001) 20.01. - 21.01. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Systém managementu bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001:2013 24.01. - 25.01. 616 00 Brno
Manažer kvality laboratoře - základní znalosti a dovednosti 24.01. - 27.01. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Vedoucí laboratoře - organizace a řízení provozu laboratoře 25.01. - 26.01. Praha
Vedoucí laboratoře - základní znalosti a dovednosti 25.01. - 28.01. Praha
Odpadové hospodářství 26.01. 616 00 Brno
Právní předpisy v životním prostředí 26.01. - 28.01. 616 00 Brno
Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi 27.01. 616 00 Brno
Management rizik v laboratoři 27.01. Praha
Time management - efektivní využití času 27.01. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Ochrana ovzduší a vodní hospodářství 28.01. 616 00 Brno
Prezentační dovednosti pro vedoucí pracovníky 28.01. Praha
Metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři - periodické školení I. 31.01. 616 00 Brno
Leadership - vedení lidí 31.01. Praha
Představitel vedení pro kvalitu 31.01. - 02.02. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Manažer kvality (ISO 9001) 31.01. - 17.02. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře
Manažer integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001) 31.01. - 22.02. z bezpečí Vašeho domova/kanceláře

<< Zpět

Systémy jakosti s.r.o. na Facebooku

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o.