Kurz / Projektové řízení - pro začátečníky

 
 
 
 
 

Kurz / Projektové řízení - pro začátečníky

<< Zpět

Cena: 4500,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 1 (dny)

Pro tento kurz nejsou vypsány termíny.

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen pro manažery, vedoucí pracovníky, podnikatele a všechny zaměstnance, kteří mají nápady a chtějí je realizovat.

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními principy, postupy a pravidly projektového řízení.
Účastníci kurzu získají jasnou představu o logice projektového řízení a její aplikovatelnosti na různé, nejen pracovní, ale také životní situace. 
Naučí se, jak naplánovat a následně realizovat projekt pro dosažení cílů.

Po absolvování semináře účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.
Kurz seznamuje se základy projektového řízení, po jeho absolvování je vhodné navázat na své znalosti v pokračovacím kurzu Projektové řízení II - pro pokročilé.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO PREZENČNÍ ŠKOLENÍ
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO ONLINE ŠKOLENÍ
Zkouška připojení a otevření virtuální učebny od 08.30 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

Program: 9.00 až 15.00 hod.

  • Definice a charakteristika projektu a jeho životního cyklu 
  • Analýza proveditelnosti a analýza zainteresovaných stran
  • Plánování projektu prostřednictvím logického rámce
  • Síťový diagram a kritická cesta
  • Vyhodnocení projektu
  • Případové studie: stanovování cílů, analýza proveditelnosti a zainteresovaných stran, časové plány projektu

Lektor: Ing. Simona Hobzíková, MBA


Pro další rozvoj doporučujeme účastníkům kurzy:

Budování týmu a týmová spolupráce

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o.