Kurz / Model EFQM - základní seznámení

 
 
 
 
 

Kurz / Model EFQM - základní seznámení

<< Zpět

Cena: 3100,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 1 (dny)

Pro tento kurz nejsou vypsány termíny.

Prezenční školení probíhá v souladu s protiepidemickými opatřeními.  

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen nejen pro vrcholový a střední management, ale i pro liniové manažery, vedoucí pracovníky či zaměstnance, kteří se chtějí seznámit s  moderním přístupem měření výkonnosti organizace - EFQM modelem. 

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Seznámíte se s možnostmi zavedení modelu EFQM do organizace, s cílem zajistiti trvalé zlepšování výkonnosti organizace prostřednictvím pravidelného sebehodnocení, které Vaší společnosti pomůže definovat silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. 


Po absolvování semináře účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO PREZENČNÍ ŠKOLENÍ
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod. 

 Program: 9.00 až 15.00 hod.

  • Představení modelu EFQM, koncept a struktura modelu, základní principy 
  • Výklad a definice pojmů spojených s modelem (výkonnost, hodnoty, zainteresované strany, partnerství, inovace, kritický faktor úspěšnosti)
  • Postup zavedení EFQM modelu v organizaci 

Lektor: Mgr. Bohumil Šlapák


Pro další rozvoj doporučujeme účastníkům kurzy:

Procesní řízení v organizaci
Úvod do systému managementu kvality (ISO 9001)

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o. 2018